Chỉ ra các đặc điểm của văn bản nghị luận bài Em bé thông minh

Chỉ ra các đặc điểm của văn bản nghị luận Em bé thông minh

Em hãy chỉ ra các đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học trong văn bản Em bé thông minh – Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian dựa vào bảng sau. Đây là nội dung câu hỏi số 5 trang 59 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo bài Em bé thông minh - Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian. Sau đây là gợi ý hướng dẫn trả lời câu 5 trang 59 SGK Ngữ Văn lớp 7 Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 5 trang 59 SGK văn 7 tập 1 CTST

Chỉ ra các đặc điểm của văn bản nghị luận Em bé thông minh

Gợi ý 1

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn họcBiểu hiện trong văn bản Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian
Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận.Trong truyện Em bé thông minh, thông qua bốn lần thử thách, nhân vật em bé đã đề cao trí tuệ của nhân dân.
Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm.Lí lẽ, phân tích là Thông qua thử thách đầu tiên…thử thách thứ hai và thứ ba…
Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ.Bằng chứng là những thử thách trong câu chuyện Em bé thông minh. Tác giả phân tích từng thử thách đã gửi gắm trí thông minh gì.
Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.Các dẫn chứng được đưa ra theo tuần tự thử thách trong câu chuyện. Sau mỗi thử thách là bài học gửi gắm trí tuệ dân gian.

Gợi ý 2

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Biểu hiện trong văn bản Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận

“Trong truyện Em bé thông minh, thông qua bốn lần thử thách, tác giả dân gian đã đề cao trí tuệ của nhân dân”.

Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm.

Đề cao trí tuệ nhân dân.

Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ.

- Thử thách đầu tiên

- Thử thách thứ hai và thứ ba

- Thử thách thứ tư

Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

- Ý kiến 1: Thông qua thử thách đầu tiên, tác giả dân gian đề cao sự thông minh trong ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo.

- Ý kiến 2: Ở thử thách thứ hai và ba, tác giả dân gian muốn khẳng định sự mẫn tiếp của trí tuệ dân gian.

- Ý kiến 3: Ở thử thách thứ tư, người kể chuyện đã nâng nhân vật em bé lên một tầm cao mới, vượt lên cả triều đình hai.nước, nhấn mạnh vị thế áp đảo của trí tuệ dân gian so với trí tuệ cung đình…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 7 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo