Chuyên mục Pháp Luật trên Hoatieu.vn

Chuyên mục Pháp luật trên Hoatieu.vn bao gồm các chuyên mục Hỏi đáp pháp luật - Văn bản pháp luật - Phổ biến pháp luật được trình bày đơn giản, mạch lạc và tập trung nội dung về pháp luật, giải đáp thắc mắc xung quanh cuộc sống, công việc, mang pháp luật gần hơn với cuộc sống.