Phân biệt văn bản pháp luật với văn bản hành chính 2024

Nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm văn bản pháp luật với văn bản hành chính. Vậy Văn bản quy phạm pháp luật khác Văn bản hành chính ở những điểm gì? Bài viết dưới đây HoaTieu.vn xin cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc về vấn đề này, mời các bạn tham khảo.

Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính đều được ban hành theo quy định của pháp luật.
Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính đều được ban hành theo quy định của pháp luật.

1. Điểm giống nhau của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính

Dù là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính thì đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về những tiêu chí sau:

– Được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp cho đối tượng thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước nhanh chóng tiện lợi.

– Đều được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

– Đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý;

– Đều có hình thức do pháp luật quy định;

– Đều được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định;

– Đều là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện

2. Sự khác nhau giữa văn bản pháp luật với văn bản hành chính

So sánh văn bản pháp luật và văn bản hành chính thông thường. So sánh văn bản pháp luật và văn bản hành chính cá biệt.

Văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở ban hành các loại văn bản hành chính.
Văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở ban hành các loại văn bản hành chính.

Tiêu chí

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản hành chính

Khái niệm

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền,hình thức, trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật.

(Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015).

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, hành chính, hình sự,… được ban hành theo trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền, kỹ thuật xây dựng và soạn thảo theo quy định của Pháp luật.

(Khoản 2 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP).

Hiệu lực pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản hành chính.

Hiệu lực thời gian dài

Có hiệu lực thấp hơn văn bản quy phạm pháp luật.

Hiệu lực thời gian ngắn.

Nội dung

Chứa những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, tính đơn phương, được áp dụng nhiều lần đối với nhiều đối tượng.

Chứa đựng quy tắc xử sự riêng, áp dụng 1 số đối tượng nhất định, thường áp dụng 1 lần.

Thủ tục xây dựng, ban hành

Phải được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nào ban hành thì sẽ tự soạn thảo và ban hành mà không cần tuân theo trình tự, thủ tục luật định nào.

Thể thức trình bày

Văn bản quy phạm pháp luật được trình bày theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Văn bản hành chính được trình bày theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Ví dụ

Bộ luật, luật, nghị định, thông tư…

Quyết định, thông báo, công văn, kế hoạch, tờ trình, đề nghị…

Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật còn là cơ sở ban hành các loại văn bản hành chính. Ngược lại, văn bản hành chính thì áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ pháp lý.

Trong văn bản hành chính phân biệt thành văn bản hành chính thông thường và văn bản hành chính cá biệt. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP định nghĩa về văn bản hành chính thông thường và cá biệt như sau:

Văn bản hành chính thông thường là những văn bản hành chính mang tính thông tin, trao đổi, ghi chép điều hành là chủ yếu, một số văn bản nhằm thực hiện, thi hành các văn bản QPPL, các văn bản khác liên quan hoặc dùng để giải quyết một hoặc một số công việc cụ thể nhất định nhằm phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi,… công việc trong các cơ quan, tổ chức hoặc giữa các cơ quan tổ chức với nhau.

Văn bản hành chính cá biệt là loại văn bản hành chính dùng để thể hiện, thi hành, cụ thể hoá các quyết định, quy định quản lý của cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở những quy định chung của pháp luật, quy định của cơ quan mình hoặc quyết định mang quy phạm của các cơ quan cấp trên nhằm giải quyết những công việc cụ thể trong hoạt động quản lý.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
2 22.342
0 Bình luận
Sắp xếp theo