Đi xe không có biển số thì mức phạt như thế nào?

Quy định xử phạt đi xe không biển số

Hiện có rất nhiều các trường hợp đi xe máy mới đi ra đường mà không có biển số. Người điều khiển xe không có biển số hoặc dùng biển số xe giả sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

Hỏi:

Tôi muốn được tư vấn vấn đề đi xe không có biển số. Xe tôi mua được 3 tháng rồi nhưng bây giờ mới làm biển số thì bị phạt bao nhiêu tiền. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ Điều 6 Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định về trách nhiệm của chủ xe:

“Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe; có hồ sơ xe theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ đăng ký xe; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe theo quy định.

Trường hợp chủ xe được cơ quan đăng ký xe trước đây giao quản lý một phần hồ sơ xe thì khi làm thủ tục cấp, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; sang tên, di chuyển xe; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe phải nộp lại phần hồ sơ đó.

2. Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số khung để đăng ký xe”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Theo đó, thời hạn được cho phép đi đăng ký xe và làm biển số là 30 ngày.

Khi chưa có biển số xe, bạn sẽ bị xử phạt theo quy định sau:

Trường hợp bạn là người điều khiển xe ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô:

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm giao thông:

“Điều 16. Xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe, đăng ký rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc theo quy định;

b) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số);

6. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây

a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3; Khoản 4; Điểm e Khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;…”

Như vậy, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mỗi lỗi không có đăng ký xe và không có biển số xe. Ngoài việc bị phạt tiền thì người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

- Trường hợp bạn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy.

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ:

“Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

…3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định;

b) Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong Giấy đăng ký xe; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.”

Như vậy, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy mà không có đăng ký xe và biển số xe thì mỗi lỗi bạn sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Đánh giá bài viết
1 161
0 Bình luận
Sắp xếp theo