Mục lục ngân sách nhà nước mới 2024

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất - Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2024 được Bộ tài chính ban hành tại Thông tư 324/2016/TT-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Ngoài ra ngày 31/12/2019 Bộ tài chính cũng đã ban hành Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Trong nghiệp vụ kế toán, các kế toán viên thường sử dụng rất nhiều đến bảng mã chương, mã tiểu mục, mục lục ngân sách nhà nước.

Sau đây là nội dung chi tiết hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2024 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Để tải mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, mời các bạn sử dụng file tải về của Hoatieu.

1. Các văn bản quy định về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

- Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

- Thông tư 51/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

2. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là gì?

Mục lục ngân sách nhà nước

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế - xã hội do nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước và phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực nhà nước.

Hệ thống mục lục cho biết nội dung cơ bản và kết cấu của ngân sách nhà nước, theo từng tiêu chí, bố cục nhất định.

3. Mục lục ngân sách nhà nước theo Chương

Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng. Mỗi cấp ngân sách bố trí một Chương đặc biệt (Các quan hệ khác của ngân sách) để phản ánh các khoản thu, chi ngân sách không thuộc dự toán giao cho các cơ quan, tổ chức.

DANH MỤC MÃ CHƯƠNG

Mã số

Tên

Ghi chú

Chương thuộc trung ương

Giá trị từ 001 đến 399

001

Văn phòng Chủ tịch nước

002

Văn phòng Quốc hội

003

Tòa án nhân dân tối cao

004

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

005

Văn phòng Chính phủ

009

Bộ Công an

010

Bộ Quốc phòng

011

Bộ Ngoại giao

012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

014

Bộ Tư pháp

016

Bộ Công thương

017

Bộ Khoa học và Công nghệ

018

Bộ Tài chính

019

Bộ Xây dựng

021

Bộ Giao thông - Vận tải

022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

023

Bộ Y tế

024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

026

Bộ Tài nguyên và Môi trường

027

Bộ Thông tin và Truyền thông

034

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

035

Bộ Nội vụ

036

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

037

Thanh tra Chính phủ

038

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

039

Kiểm toán Nhà nước

040

Đài Tiếng nói Việt Nam

041

Đài Truyền hình Việt Nam

042

Thông tấn xã Việt Nam

044

Đại học Quốc gia Hà Nội

045

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

046

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

048

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

049

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

050

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

083

Ủy ban Dân tộc

088

Ủy ban sông Mê Kông

100

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

107

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

109

Văn phòng Trung ương Đảng

110

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

111

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

112

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

113

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

114

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

115

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

116

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

117

Tổng công ty Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

118

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

119

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

120

Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam

121

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

122

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

123

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

124

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

125

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

126

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

127

Tổng công ty Thép Việt Nam

128

Tổng công ty Giấy Việt Nam

129

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

130

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

131

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

132

Tổng công ty Lương thực miền Nam

133

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

134

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

135

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần

136

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

137

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

138

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

139

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

140

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

141

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

142

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

143

Ngân hàng Chính sách xã hội

145

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

146

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

147

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

148

Tổng công ty Tân Cảng - Bộ Quốc phòng

149

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

150

Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần

151

Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

152

Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

153

Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài

154

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

158

Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

159

Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

160

Các quan hệ khác của ngân sách

161

Nhà thầu chính ngoài nước

162

Nhà thầu phụ ngoài nước

163

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

164

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

165

Tổng công ty Điện tử và Tin học

167

Tổng công ty Da giầy Việt Nam

168

Tổng công ty Nhựa Việt Nam

169

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

170

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

171

Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần

172

Tổng công ty Mía đường II - Công ty cổ phần

173

Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt)

174

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

175

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

176

Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)

177

Tập đoàn Viễn thông quân đội

179

Tổng công ty Sông Đà

180

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

181

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

182

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

183

Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

184

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

185

Hội Nhà văn Việt Nam

186

Hội Nhà báo Việt Nam

187

Hội Luật gia Việt Nam

188

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

189

Hội Sinh viên Việt Nam

190

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

191

Hội Nhạc sĩ Việt Nam

192

Hội Điện ảnh Việt Nam

193

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

194

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

195

Hội Mỹ thuật Việt Nam

196

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

197

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

198

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

199

Hội Người cao tuổi Việt Nam

200

Hội Người mù Việt Nam

201

Hội Đông y Việt Nam

202

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

203

Tổng hội Y học Việt Nam

204

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

205

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

206

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

207

Hội Khuyến học Việt Nam

399

Các đơn vị khác

Chương thuộc cấp tnh

Giá trị từ 400 đến 599

402

Văn phòng Hội đồng nhân dân

405

Văn phòng Ủy ban nhân dân

411

Sở Ngoại vụ

412

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

413

Sở Kế hoạch và Đầu tư

414

Sở Tư pháp

416

Sở Công Thương

417

Sở Khoa học và Công nghệ

418

Sở Tài chính

419

Sở Xây dựng

421

Sở Giao thông - Vận tải

422

Sở Giáo dục và Đào tạo

423

Sở Y tế

424

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

425

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

426

Sở Tài nguyên và Môi trường

427

Sở Thông tin và Truyền thông

428

Sở Du lịch

429

Sở Văn hóa - Thể thao

435

Sở Nội vụ

437

Thanh tra tỉnh

439

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

440

Đài Phát thanh

441

Đài Truyền hình

442

Đài Phát thanh - Truyền hình

448

Liên minh các hợp tác xã

483

Ban Dân tộc

505

Ban quản lý khu công nghiệp

509

Văn phòng Tỉnh ủy

510

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

511

Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

512

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

513

Hội Nông dân tỉnh

514

Hội Cựu chiến binh tỉnh

515

Liên đoàn lao động tỉnh

516

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật

517

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

518

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật

519

Hội Nhà văn

520

Hội Nhà báo

521

Hội Luật gia

522

Hội Chữ thập đỏ

523

Hội Sinh viên

524

Hội Văn nghệ dân gian

525

Hội Nhạc sĩ

526

Hội Điện ảnh

527

Hội Nghệ sĩ múa

528

Hội Kiến trúc sư

529

Hội Mỹ thuật

530

Hội Nghệ sĩ sân khấu

531

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

532

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

533

Hội Người cao tuổi

534

Hội Người mù

535

Hội Đông y

536

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

537

Hội Cựu thanh niên xung phong

538

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

539

Hội Khuyến học

540

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật

551

Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

552

Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

553

Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài

554

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

555

Doanh nghiệp tư nhân

556

Hợp tác xã

557

Hộ gia đình, cá nhân

558

Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

559

Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

560

Các quan hệ khác của ngân sách

561

Nhà thầu chính ngoài nước

562

Nhà thầu phụ ngoài nước

563

Các Tổng công ty địa phương quản lý

564

Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)

599

Các đơn vị khác

Chương thuộc cp huyện

Giá trị từ 600 đến 799

605

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

612

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

614

Phòng Tư pháp

618

Phòng Tài chính - Kế hoạch

619

Phòng Quản lý đô thị

620

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

622

Phòng Giáo dục và Đào tạo

623

Phòng Y tế

624

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

625

Phòng Văn hóa và Thông tin

626

Phòng Tài nguyên và Môi trường

635

Phòng Nội vụ

637

Thanh tra huyện

640

Đài Phát thanh

683

Phòng Dân tộc

709

Huyện ủy

710

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

711

Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

712

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

713

Hội Nông dân huyện

714

Hội Cựu chiến binh huyện

715

Liên đoàn Lao động huyện

716

Liên minh hợp tác xã

717

Hội Chữ thập đỏ

718

Hội Người cao tuổi

719

Hội Người mù

720

Hội Đông y

721

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

722

Hội Cựu thanh niên xung phong

723

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

724

Hội Khuyến học

754

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

755

Doanh nghiệp tư nhân

756

Hợp tác xã

757

Hộ gia đình, cá nhân

758

Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

759

Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống

760

Các quan hệ khác của ngân sách

799

Các đơn vị khác

Chương thuộc cấp xã

Giá trị từ 800 đến 989

800

Tổng hợp ngân sách xã

Để cơ quan Kho bạc Nhà nước hạch toán tổng hợp ngân sách cấp xã

802

Hội đồng nhân dân

805

Văn phòng Ủy ban nhân dân

809

Công an xã

810

Ban quân sự xã

811

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

812

Hội Liên hiệp phụ nữ xã

813

Hội Nông dân xã

814

Hội Cựu chiến binh xã

819

Đảng ủy xã

820

Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã

822

Trường mầm non, nhà trẻ

823

Trạm Y tế xã

824

Hội Chữ thập đỏ xã

825

Hội Người cao tuổi xã

826

Hội Khuyến học xã

854

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

856

Hợp tác xã

857

Hộ gia đình, cá nhân

860

Các quan hệ khác của ngân sách

989

Các đơn vị khác

4. Danh mục mã loại - khoản

STT

Loại (lĩnh vực), Khoản

Mã số

Tên gọi

Ghi chú

1

Loại

010

Quốc phòng

Tr ừ chi công tác quốc phòng tại các bộ, cơ quan trung ương

Khoản

011

Quốc phòng

Khoản

012

Cơ yếu Chính phủ

Khoản

013

Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

Khoản

014

Chuẩn bị động viên

2

Loại

040

An ninh và trật tự an toàn xã hội

Trừ chi công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội tại các bộ, cơ quan trung ương

Khoản

041

An ninh và trật tự an toàn xã hội

3

Loại

070

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Trường hợp ghép các c ấ p giáo dục (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Khuyết tật) thì hạch toán theo cấp học chiếm tỷ trọng chi ngân sách lớn nhất; không thay đổi trong quá trình thực hiện

Khoản

071

Giáo dục mầm non

Bao gồm: Nhà trẻ, mẫu giáo

Khoản

072

Giáo dục tiểu học

Khoản

073

Giáo dục trung học cơ sở

Khoản

074

Giáo dục trung học phổ thông

Khoản

075

Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Bao gồm: Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Khoản

081

Giáo dục đại học

Khoản

082

Giáo dục sau đại học

Bao gồm: Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Khoản

083

Đào tạo khác trong nước

Khoản

084

Đào tạo ngoài nước

Khoản này chỉ bao gồm: Các khoản chi cho đối t ư ợng trong nước được h ưở ng theo chế độ đào tạo dài hạn tại nước ngoài được ngân sách nhà nước đài thọ.

Khoản

085

Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ng ắ n hạn nước ngoài)

Khoản

091

Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Bao gồm: Đào tạo trình độ sơ cấp được thực hiện theo hai h ì nh thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Khoản

092

Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

Bao gồm: Đào tạo trình độ trung cấp được thực hiện theo hai h ì nh thức đào tạo ch í nh quy và đào tạo thường xuyên.

Khoản

093

Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng

Bao gồm: Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Khoản

098

Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác

Bao gồm: Kiểm tra, giám sát, các đại hội, hội thi, các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động không chia tách cho từng cấp học...

4

Loại

100

Khoa học và công nghệ

Khoản

101

Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Bao gồm: Các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng trong các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn, hóa học, khoa học trái đ ấ t, khoa học sự sống, y học, nông nghiệp,... và các hoạt động khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ

Khoản

102

Khoa học xã hội và nhân văn

Bao gồm: Các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, trong các l ĩnh vực kinh tế, tâm lý, luật ph á p, ngôn ngữ, nghệ thuật,...

Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi d ưỡ ng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.

Khoản

103

Khoa học và công nghệ khác

Bao gồm cả hoạt động điều tra cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng trong tất cả các ngành khoa học (được bố tr í dự toán từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ).

Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi d ưỡ ng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.

5

Loại

130

Y tế, dân s và gia đình

Khoản

131

Y tế dự phòng

Bao gồm: Các hoạt động y tế dự phòng

Khoản

132

Khám bệnh, chữa bệnh

Bao gồm: Các hoạt động của bệnh viện, các phòng khám, chỉnh h ì nh, phục hồi chức năng và điều d ưỡ ng thuộc ngành y tế.

Không bao gồm: Cơ sở phục hồi chức năng và điều d ưỡ ng thuộc lĩnh vực bảo đảm x ã hội (hạch toán vào Khoản tương ứng trong Loại bảo đảm x ã hội).

Khoản

133

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng ch í nh sách

Bao gồm: Kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho: Người nghèo, người cận nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên; người c ó công với cách mạng; người nghỉ hưu; đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo; thân nhân lực lượng vũ trang;...

Khoản

134

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Khoản

139

Y tế khác

Không bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh (đã hạch toán ở Khoản 131, 132)

Khoản

141

Sự nghiệp gia đình

Không bao gồm: Hoạt động về dân số (đ ã hạch toán ở Khoản 151)

Khoản

151

Dân số

6

Loại

160

V ă n hóa thông tin

Khoản

161

Văn hóa

Bao gồm: Phim, ảnh, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, b ả o tàng, các hoạt động nghệ thuật, ...

Khoản

171

Thông tin

Bao gồm: Hoạt động thông tin, truyền thông, xuất bản, báo chí.

Không bao gồm: hoạt động thông tấn (đã được hạch toán ở Loại 190 - Phát thanh, truyền hình, thông tấn).

7

Loại

190

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

Trường hợp hoạt động gắn với nhiều Khoản, th ì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất, hoặc hoạt động chính

Khoản

191

Phát thanh

Khoản

201

Truyền hình

Khoản

211

Thông t ấ n

(Dùng cho cấp trung ương)

8

Loại

220

Thể dục thể thao

Khoản

221

Th ể dục thể thao

9

Loại

250

Bảo vệ môi trường

Trường hợp hoạt động gắn với nhi ề u Khoản, thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất

Khoản

251

Điều tra quan trắc và phân tích môi tr ườ ng

Khoản

261

Xử lý chất thải rắn

Bao gồm cả các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn, đốt chất thải rắn và khắc phục ô nhiễm chất rắn

Khoản

262

Xử lý chất thải lỏng

Bao gồm các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải và khắc phục ô nhiễm chất lỏng

Khoản

263

Xử lý chất thải khí

Khoản

271

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Khoản

272

Ứ ng phó với biến đ ổ i khí hậu

Khoản

278

Bảo vệ môi tr ườ ng khác

10

Loại

280

Các hoạt động kinh tế

Các hoạt động trong từng Khoản, gồm cả dịch vụ khảo sát, điều tra, đo đạc, quy hoạch, lưu trữ, tư vấn cho hoạt động đó; các nhiệm vụ chi, dự án phục vụ cho hoạt động nào, thì hạch toán vào Khoản đó.

Khoản

281

Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp

Bao gồm cả hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, th ú y, diêm nghiệp,...

Khoản

282

Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp

Khoản

283

Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi

Khoản

284

Thủy sản và dịch vụ thủy sản

Khoản

285

Định canh, định cư và kinh t ế mới

Bao gồm cả kinh tế biển, đảo.

Khoản

291

Vận tải công cộng đô thị

Bao gồm: Vận tải xe buýt, đường s ắ t n ộ i đô

Khoản

292

Giao thông đường bộ

Không bao gồm: V ậ n tải bằng xe buýt

Khoản

293

Giao thông đường sắt

Không bao gồm: Vận tải đường sắt nội đô

Khoản

294

Giao thông đ ườ ng thủy nội địa

Khoản

295

Giao thông hàng hải

Bao gồm cả vận tải ven bi ể n và hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển

Khoản

296

Giao thông hàng không

Khoản

297

Hỗ trợ vận tải

Bao gồm: Các hoạt động có liên quan tới vận tải hành khách và hàng hóa như điều khiển giao thông, hoa tiêu, dẫn tàu, trạm cân, đăng kiểm phương tiện giao thông; bốc xếp hàng hóa

Khoản

301

Công nghiệp dầu, khí

Bao gồm các khoản chi ngân sách cho ngành dầu, kh í .

Khoản

302

Công nghiệp điện năng

Bao gồm cả sản xuất, truyền dẫn, phân phối tiêu thụ điện

Khoản

309

Công nghiệp khác

Bao gồm: Công nghiệp xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp khai k hoán g khác; hoạt động công nghiệp hỗ trợ, khuyến công; Công nghiệp khác.

Khoản

311

Cấp, thoát nước

Không bao gồm: thu gom, xử lý nước thải (đ ã phản ánh Khoản 262 - Xử lý chất thải lỏng)

Khoản

312

Kiến thiết thị chính

Bao gồm: Các hoạt động công viên, cây xanh, bách thú, bách thảo, đèn đường giao thông nội thị, vỉa hè, chỉnh trang đô thị và nông thôn.

Khoản

314

Công ng hệ thông tin

Bao gồm: Các khoản chi b ố trí trực tiếp cho lĩnh vực công ng hệ thông tin .

Các đơn vị dùng ngân sách được giao theo các lĩnh vực chi để mua s ả n phẩm công ng hệ thông tin , đào tạo tập huấn, hội th ả o... về công ng hệ thông tin nhằm phục vụ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị m ì nh, thuộc Loại nào thì hạch toán vào Loại đó.. V í dụ:

- Trường học mua máy tính thì hạch toán theo Khoản tương ứng thuộc Loại 070 (Giáo dục - đào tạo và dạy nghề).

- Dự án ứng dụng công ng hệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước thì hạch toán vào Khoản tương ứng của Loại 340 (Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đ ả ng, đoàn thể).

Khoản

321

Thương mại

Bao gồm cả hoạt động phục vụ thương mại, như xây dựng chợ, trung tâm logistic, trung tâm hội ch ợ tri ể n l ã m, kết cấu hạ tầng xuất khẩu, nhập khẩu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội kh ó khăn/đặc biệt khó khăn; hoạt động b á n buôn, bán lẻ, hoạt động xúc tiến thương mại.

Khoản

322

Du lịch

Bao gồm cả dịch vụ du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch.

Khoản

331

Hoạt động dự trữ quốc gia

Bao gồm chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia.

Khoản

332

Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các l ĩnh vực kinh tế, x ã hội, nhân văn

Bao gồm: Hoạt động điều tra, quy hoạch, thăm dò, khảo sát, tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân văn: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; tài nguyên và khí tượng, thủy văn; công thương; xây dựng; xã hội, nhân văn; lĩnh vực sự nghiệp khác.

Bao gồm cả lưu trữ hồ sơ ngành tài nguyên, địa chính và các ngành hoạt động kinh tế khác như: hoạt động của các trung tâm thông tin của ngành (trừ trung tâm thông tin của ngành văn hóa)

Không bao gồm: Các hoạt động điều tra, quan trắc đối với lĩnh vực môi trường (đã được hạch toán ở Khoản 251); hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; các khảo sát, điều tra, đo đạc, quy hoạch, lưu trữ, tư vấn cho hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được hạch toán vào từng Khoản của Loại này.

Khoản

338

Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác

Bao gồm: Các hoạt động sự nghiệp kinh tế và dịch vụ còn lại chưa được hạch toán vào các Khoản trên. Bao gồm cả hoạt động xúc ti ế n đầu tư.

11

Loại

340

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn th

Khoản

341

Quản lý nhà nước

Bao gồm hoạt động của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, bao gồm c ả Ngân hàng nhà nước, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Ch í Minh, Kiểm toán Nhà nước.

Khoản

351

Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khoản

361

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

Bao gồm hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khoản

362

Hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - n g h ề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Bao gồm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức:

- Tổ chức chính trị xã hội - ngh ề nghiệp: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thi ể u số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Tổ chức xã hội: Hội chữ thập đ ỏ , Hội người mù, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam;

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Tổng Hội y học Việt Nam, Hội đồng y Việt Nam;

- Tổ chức nghề nghiệp và đoàn thể khác.

Khoản

368

Hoạt động khác

Bao gồm chi bồi thường cho người bị oan sai, đóng niêm liễn cho các tổ chức quốc tế.

12

Loại

370

Bảo đảm xã hội

Khoản

371

Chính sách và hoạt động phục vụ người c ó công với cách mạng

Bao gồm: Các hoạt động thực hiện công tác ch í nh sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh và chi hoạt động của c á c đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công.

Khoản

372

Hoạt động bảo vệ v à chăm sóc trẻ em

Bao gồm: Các hoạt động bảo vệ và chăm sóc tr ẻ em.

Không bao gồm các hoạt động ch ă m sóc về giáo dục, y tế, văn h ó a, thể thao,... đã hạch toán vào các Loại, Khoản tương ứng.

Khoản

374

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bao gồm: Chi lương hưu và trợ c ấ p bảo hiểm xã hội cho đối tượng do NSNN chi trả .

Không bao gồm: Chính sách đối với các đối tượng đã phản ánh ở Khoản 371, 372, 398.

Khoản

398

Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác

Bao gồm: Các hoạt động thực hiện các ch í nh sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gia đình, cá nhân nhận nuôi đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định); chính sách đối với các đối tượng khác theo q uy định; chi tiền ăn, sinh hoạt phí, trợ c ấ p cho đối tượng; chi hoạt động và đầu tư các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng theo quy định, cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng (không hạch toán vào Khoản 132).

Không bao gồm: Chính sách đối với các đối tượng đã phản ánh ở Khoản 371, 372, 374 nêu trên.

13

Lo i

400

Tài chính và khác

Khoản

401

Trả nợ lãi, phí và chi khác tiền vay

Khoản

402

Viện trợ

Bao gồm cả chi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam.

Khoản

403

Chi dự trữ quốc gia

Bao gồm chi mua hàng dự trữ quốc gia. Không bao gồm chi cho hoạt động quản lý dự trữ quốc gia và chi cho đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ quốc gia

Khoản

404

Cho vay theo ch í nh sách Nhà nước theo quy định

Khoản

405

Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định

Khoản

406

Các khoản đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định

Khoản

407

Vay và trả nợ gốc

Khoản

408

Bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Khoản

411

Hỗ trợ các đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn

Khoản

428

Khác ngân sách

Bao gồm: Chi hoàn hoàn trả khoản thu nộp nhầm, nộp thừa; các khoản chi chưa phân loại vào các lĩnh vực nêu trên.

Khoản

429

Các nhiệm vụ chi khác

Để phản á nh nhiệm vụ chi khác không thuộc nhiệm vụ chi đã có tên trong các lĩnh vực

14

Loại

430

Chuyển giao, chuyển nguồn

Khoản

431

Bổ sung cân đối cho ngân sách c ấ p dưới

Khoản

432

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp d ướ i

Khoản

433

Nộp ngân sách cấp trên

Khoản

434

Chuyển nguồn sang năm sau

Khoản

435

Hỗ trợ địa phương khác theo quy định

Khoản

436

Nguồn thực hiện Ch í nh sách tiền lương

Dùng đ ể hạch toán dự toán Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định cho nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu tiền lương tăng thêm khi tăng lương cơ sở

Khoản

437

Dự phòng ngân sách

Dùng đ ể hạch toán dự toán Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định

Khoản

438

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo Luật Thuế giá trị gia tăng

5. Danh mục mã mục và tiểu mục

Mục lục ngân sách nhà nước mới 2021

Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ nội dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước.

Các Mục có tính chất giống nhau theo yêu cầu quản lý được tập hợp thành Tiểu nhóm.
Các Tiểu nhóm có tính chất giống nhau theo yêu cầu quản lý được tập hợp thành Nhóm.
Tiểu mục là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục.

DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC

Mã sMục

Mã s Tiu mục

TÊN GỌI

Ghi chú

I. PHN THU

Nhóm 0110:

THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Tiểu nhóm 0111:

Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập

Mục

1000

Thuế thu nhập cá nhân

Tiểu mục

1001

Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công

1003

Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân

1004

Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

1005

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)

1006

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

1007

Thuế thu nhập từ trúng thưởng

1008

Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1012

Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản

1014

Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản

1015

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1049

Thuế thu nhập cá nhân khác

Mục

1050

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiểu mục

1052

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)

1053

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

1055

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn

1056

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí)

1057

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết

1099

Khác

Mục

1150

Thu nhập sau thuế thu nhập

1151

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

1153

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ từ hoạt động xổ số kiến thiết

1154

Thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

1155

Thu tự lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

1199

Khác

Mục

1250

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển

1251

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép

1252

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép

1253

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép

1254

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép

1255

Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan trung ương cấp phép

1256

Thu tiền cấp quyền hàng không

1257

Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng

1258

Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa phương cấp phép

1299

Thu từ các tài nguyên khác

Tiểu nhóm 0112:

Thuế sử dụng tài sn

Mục

1300

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tiểu mục

1301

Đất trồng cây hàng năm

1302

Đất trồng cây lâu năm

1303

Đất trồng rừng

1304

Đất nuôi trồng thủy sản

1305

Đất làm muối

1349

Đất dùng cho mục đích khác

Mục

1400

Thu tiền sử dụng đất

Tiểu mục

1401

Đất được nhà nước giao

1405

Đất xen kẹp (phần đất không đủ rộng để cấp đất theo dự án đầu tư)

1406

Đất dôi dư (phần đất khi đo thực tế lớn hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc so với diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao)

1407

Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý

1408

Đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

1411

Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

1412

Thu tiền sử dụng đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai

1413

Thu tiền sử dụng đất các dự án trọng điểm khác

1449

Khác

Mục

1550

Thuế tài nguyên

Tiểu mục

1551

Dầu, condensate (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)

1552

Nước thủy điện

1553

Khoáng sản kim loại

1555

Khoáng sản phi kim loại

1556

Thủy, hải sản

1557

Sản phẩm của rừng tự nhiên

1558

Nước thiên nhiên khác

1561

Yến sào thiên nhiên

1562

Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)

1563

Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)

1599

Tài nguyên khoáng sản khác

Mục

1600

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1601

Thu từ đất ở tại nông thôn

1602

Thu từ đất ở tại đô thị

1603

Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1649

Thu từ đất phi nông nghiệp khác

Tiểu nhóm 0113:

Thuế đi với hàng hóa và dịch vụ (gồm c xut khu, nhập khẩu)

Mục

1700

Thuế giá tr gia tăng

Tiểu mục

1701

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)

1702

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

1704

Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)

1705

Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết

1749

Hàng hóa, dịch vụ khác

Mục

1750

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiểu mục

1751

Hàng nhập khẩu

1753

Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước

1754

Rượu sản xuất trong nước

1755

Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước

1756

Xăng các loại sản xuất trong nước

1757

Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước

1758

Bia sản xuất trong nước

1761

Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết

1762

Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước

1763

Rượu nhập khẩu bán ra trong nước

1764

Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước

1765

Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước

1766

Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước

1767

Bia nhập khẩu bán ra trong nước

1799

Khác

Mục

1850

Thuế xut khẩu

Tiểu mục

1851

Thuế xuất khẩu

Mục

1900

Thuế nhập khẩu

Tiểu mục

1901

Thuế nhập khẩu

Mục

1950

Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Tiểu mục

1951

Thuế chống bán phá giá

1952

Thuế chống trợ cấp

1953

Thuế chống phân biệt đối xử

1954

Thuế tự vệ

1999

Thuế phòng vệ khác

Mục

2000

Thuế bảo vệ môi trường

Tiểu mục

2001

Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)

2002

Dầu Diezel sản xuất trong nước

2003

Dầu hỏa sản xuất trong nước

2004

Dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước

2005

Than đá sản xuất trong nước

2006

Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước

2007

Túi ni lông sản xuất trong nước

2008

Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước

2009

Nhiên liệu bay sản xuất trong nước

2011

Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước

2012

Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước

2013

Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước

2019

Sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước

2021

Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

2022

Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước

2023

Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước

2024

Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước

2025

Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước

2026

Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước

2041

Xăng nhập khẩu bán ra trong nước

2042

Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước

2043

Diezel nhập khẩu bán ra trong nước

2044

Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước

2045

Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước

2046

Than đá nhập khẩu bán ra trong nước

2047

Các hàng hóa nhập khẩu khác bán ra trong nước

2048

Sản phẩm, hàng hóa trong nước khác

2049

Khác

Tiểu nhóm 0114:

Thu phí và lệ phí

Mỗi mục phí, lệ phí chi tiết theo lĩnh vực được thu phí, lệ phí; mỗi tiểu lĩnh vực thu phí, l phí được bố trí một tiểu mục, vì vậy các khoản phí, lệ phí trong tiểu lĩnh vực đó đều hạch toán vào tiểu mục tương ứng.

Mục

2100

Phí trong lĩnh vực khác

Tiểu mục

2106

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật

Để phản ánh thu các khoản phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghkhác quy định nhưng chưa có tên riêng trong Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13.

2107

Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

2108

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật

2111

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu

2146

Thu nợ phí xăng dầu

2147

Thu nợ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

2148

Thu nợ phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Mục

2150

Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Tiểu mục

2151

Phí kiểm dịch (kiểm dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật)

2152

Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

2153

Phí kiểm soát giết mổ động vật

2157

Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2162

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

2163

Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật

2164

Phí bảo hộ giống trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

2165

Phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nhập khẩu

2166

Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp

2167

Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Mục

2200

Phí thuộc lĩnh vực ngoại giao

Tiểu mục

2206

Phí xác nhận đăng ký công dân

2207

Phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

2208

Phí tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam

2211

Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Mục

2250

Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng

Tiểu mục

2251

Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

2254

Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền, tàu bay

2255

Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư

2262

Phí xử lý vụ việc cạnh tranh

2263

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2264

Phí trong lĩnh vực hóa chất

2265

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng

2266

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

2267

Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

Mục

2300

Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Tiểu mục

2301

Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (không bao gồm phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô

2302

Phí thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

2303

Phí thuộc lĩnh vực đường biển (không bao gồm phí bảo đảm hàng hải

2316

Phí thuộc lĩnh vực hàng không

2323

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

2324

Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô

2325

Phí bảo đảm hàng hải

Mục

2350

Phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Tiểu mục

2351

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện

2352

Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet

2353

Phí sử dụng mã, số viễn thông

2361

Phí quyền hoạt động viễn thông

2362

Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

2363

Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

2364

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

2365

Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

2366

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

2367

Phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin

2368

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Mục

2400

Phí thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Tiểu mục

2404

Phí phòng cháy, chữa cháy

2416

Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

2418

Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

2421

Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2422

Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Mục

2450

Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Tiểu mục

2452

Phí thăm quan

2453

Phí thẩm định văn hóa phẩm

2455

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

2456

Phí thư viện

2457

Phí bảo quản ký gửi và sử dụng tài liệu lưu trữ

2458

Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Mục

2500

Phí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tiểu mục

2504

Phí sở hữu trí tuệ

2505

Phí cấp mã số, mã vạch

2506

Phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

2507

Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân

2508

Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

2511

Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

2512

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

2513

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

Mục

2550

Phí thuộc lĩnh vực y tế

Tiểu mục

2561

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế

2565

Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

2566

Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế

2567

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố

Mục

2600

Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tiểu mục

2618

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải

2624

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là dầu thô và khí thiên nhiên

2625

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại

2626

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa đo đạc và bản đồ khi xuất khẩu, nhập khẩu

2627

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2628

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

2631

Phí khai thác, sử dụng nguồn nước

2632

Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

2633

Phí khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường (không bao gồm Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí)

2634

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

2635

Phí thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển

2636

Phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

2637

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

2638

Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí

Mục

2650

Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Tiểu mục

2652

Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước

2663

Phí hải quan

2664

Phí quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán

2665

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài chính

2666

Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

Mục

2700

Phí thuộc lĩnh vực tư pháp

Tiểu mục

2701

Án phí

2703

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

2706

Phí thi hành án dân sự

2707

Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

2715

Phí công chứng

2716

Phí chứng thực

2717

Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp

2718

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

2721

Phí sử dụng thông tin

2722

Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm

Mục

2750

L phí quản lý nhà nước liên quan đến quyn và nghĩa vụ của công dân

Tiểu mục

2751

Lệ phí quốc tịch

2752

Lệ phí cấp hộ chiếu

2763

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2766

Lệ phí tòa án

2767

Lệ phí đăng ký cư trú

2768

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân

2771

Lệ phí hộ tịch

2772

Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

2773

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

2774

Lệ phí cấp phép các tổ chức nuôi con nuôi

Mục

2800

L phí quản lý nhà nước liên quan đến quyn sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Tiểu mục

2801

Lệ phí trước bạ nhà đất

2802

Lệ phí trước bạ ô tô

2803

Lệ phí trước bạ tàu thủy, thuyền

2804

Lệ phí trước bạ tài sản khác

2805

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

2815

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

2824

Lệ phí trước bạ xe máy

2825

Lệ phí trước bạ tàu bay

2826

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

2827

Lệ phí quản lý phương tiện giao thông

2828

Lệ phí trong lĩnh vực hàng hải

2831

Lệ phí sở hữu trí tuệ

Mục

2850

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh

Tiểu mục

2852

Lệ phí đăng ký kinh doanh

2853

Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật

2854

Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

2861

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

2862

Lệ phí môn bài mức (bậc) 1

Mức (bậc) 1 là mức nộp lệ phí cao nht

2863

Lệ phí môn bài mức (bậc) 2

Mức (bậc) 2 là mức nộp lệ phí cao thứ hai.

2864

Lệ phí môn bài mức (bậc) 3

Mức (bậc) 3 là mức nộp l phí thấp nhất.

2865

Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet

2866

Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình

2867

Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính

2868

Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng

2871

Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

2872

Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay

Mục

3000

Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về ch quyn quốc gia

Tiểu mục

3001

Lệ phí ra, vào cảng

3002

Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh

3003

Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

3007

Lệ phí hoa hồng chữ ký trong lĩnh vực dầu khí

Mục

3050

Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác

Tiểu mục

3064

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

3065

Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu

3066

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

3067

Lệ phí cấp thẻ công chứng viên

3068

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

3071

Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

3072

Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam

3073

Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp

3074

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

Nhóm 0200:

THU TỪ TÀI SN, ĐÓNG GÓP XÃ HỘI VÀ THU KHÁC

Tiểu nhóm 0115:

Thu tiền bán tài sản nhà nước

Mục

3200

Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia

Tiểu mục

3201

Lương thực

3202

Nhiên liệu

3203

Vật tư kỹ thuật

3204

Trang thiết bị kỹ thuật

3249

Khác

Mục

3300

Thu tin bán và thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước

Tiểu mục

3301

Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước không gắn với chuyển mục đích sử dụng đất

3302

Thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước

3349

Khác

Mục

3350

Thu từ bán và thanh lý tài sản khác

Tiểu mục

3351

Mô tô

3352

Ô tô con, ô tô tải

3353

Xe chuyên dùng

3354

Tàu, thuyền

3355

Đồ gỗ

3356

Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng

3362

Thu bán cây đứng

3363

Thu tiền bán tài sản, vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt

3364

Thu từ bồi thường tài sản

3365

Thu tiền bán tài sản nhà nước khác

3399

Các tài sản khác

Mục

3400

Thu tiền bán tài sản vô hình

Tiểu mục

3402

Quyền đánh bắt hải sản

3403

Quyền hàng hải

3404

Quyền hàng không

3405

Bằng phát minh, sáng chế

3406

Bản quyền, nhãn hiệu thương mại

3449

Khác

Mục

3450

Thu từ bán tài sn được xác lập quyền sở hữu nhà nước

Tiểu mục

3451

Tài sản không xác định được chủ sở hữu

3452

Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm

3453

Tài sản không có người được nhận thừa kế

3454

Tài sản tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước

3455

Tài sản chuyển giao cho Nhà nước theo cam kết

3499

Khác

Tiểu nhóm 0116:

Các khoản thu từ sở hữu tài sản ngoài thuế

Mục

3600

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

Tiểu mục

3601

Tiền thuê mặt đất hàng năm

3602

Tiền thuê mặt nước hàng năm

3603

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

3604

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất

3605

Tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời gian thuê

3606

Tiền thuê mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê

3607

Tiền thuê mặt biển thu hàng năm

3608

Tiền thuê mặt biển thu một lần cho cả thời gian thuê

3611

Tiền thuê đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai

3612

Tiền thuê đất các dự án trọng điểm khác

3649

Khác

Mục

3650

Thu từ tài sản Nhà nước giao các tổ chức kinh tế

Tiểu mục

3652

Khấu hao cơ bản nhà thuộc sở hữu nhà nước

3653

Thu hồi vốn của Nhà nước

3654

Thanh lý tài sản cố định của Nhà nước

3699

Khác

Mục

3750

Thu từ dầu thô theo hiệp định, hợp đồng

Tiểu mục

3751

Thuế tài nguyên

3752

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3753

Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam

3754

Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

3755

Thuế đặc biệt

3756

Phụ thu về dầu

3757

Thu chênh lệch giá dầu

3799

Khác

Mục

3800

Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng

Tiểu mục

3801

Thuế tài nguyên

3802

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3803

Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

3804

Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam

3805

Thuế đặc biệt

3806

Phụ thu về khí

3807

Thu chênh lệch giá khí

3849

Khác

Mục

3850

Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản công

Tiểu mục

3851

Tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

3855

Tiền chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng

3857

Tiền chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng

3859

Tiền thu từ sử dụng tài sản công của tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

3861

Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

3862

Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

3863

Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

3864

Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ

3865Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

3899

Thu từ khai thác cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng khác

Mục

3900

Thu khác từ quỹ đất

Tiểu mục

3901

Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích

3902

Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công

3903

Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định

3949

Khác

Mục

3950

Thu từ condensate theo hiệp định, hp đng

Tiểu mục

3951

Thuế tài nguyên

3952

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3953

Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

3954

Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam

3955

Thuế đặc biệt

3956

Phụ thu về condensate

3957

Thu chênh lệch giá condensate

3999

Khác

Tiu nhóm 0117:

Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vốn ca Nhà nước

Mục

4050

Lãi thu từ các khoản cho vay đầu tư phát trin và tham gia góp vn của Chính phủ trong nước

Tiểu mục

4051

Lãi cho vay trong nước

4053

Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

4099

Khác

Mục

4100

Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vn của Nhà nước ở nước ngoài

Tiểu mục

4101

Lãi thu được từ các khoản cho các Chính phủ nước ngoài vay

4103

Lãi thu được từ các khoản cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay

4104

Lãi thu được từ các khoản tham gia góp vốn của Nhà nước

4149

Khác

Tiểu nhóm 0118:

Thu tiền phạt và tịch thu

Mục

4250

Thu tiền phạt

Tiểu mục

4251

Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án

4252

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

4253

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan

4254

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân)

4261

Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

4263

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, quốc phòng

4264

Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện

4265

Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện

4267

Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị

4268

Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân

4271

Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Tòa án

4272

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý.

4273

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý.

4274

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt

4275

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt

4276

Phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm

4277

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác

4278

Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác

4279

Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành chính

4299

Phạt vi phạm khác

4281

Thu tiền phạt vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường thực hiện

Mục

4300

Thu tịch thu

Tiểu mục

4301

Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu

4302

Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu

4303

Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu

4304

Tịch thu khác trong lĩnh vực Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu

4306

Tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án

4311

Tịch thu do phạm tội hoặc liên quan tội phạm các vụ án khác theo quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án

4312

Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu

4313

Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu

4314

Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu

4315

Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu

4316

Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu

4317

Tịch thu khác trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu

4318

Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu

4321

Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu

4323

Tịch thu từ các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án

4349

Tịch thu khác

Tiểu nhóm 0120:

Các khoản huy động không hoàn trả và đóng góp

Mục

4450

Các khoản huy động theo quy định của pháp luật

Tiểu mục

4451

Xây dựng kết cấu hạ tầng

4499

Khác

ì

Mục

4500

Các khoản đóng góp tự nguyện

Tiểu mục

4501

Xây dựng kết cấu hạ tầng

4549

Khác

Tiểu nhóm 0121:

Thu chuyển giao ngân sách

Mục

4650

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tiểu mục

4651

Bổ sung cân đối ngân sách

4652

Bổ sung có mục tiêu bằng vốn vay nợ nước ngoài

4653

Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại

4654

Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước

Mục

4700

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

(các khoản vay, tạm ứng giữa các cấp ngân sách không hạch toán vào mục này)

Tiểu mục

4701

Các khoản hoàn trả phát sinh trong niên độ ngân sách

4702

Các khoản hoàn trả phát sinh ngoài niên độ ngân sách năm trước

4703

Thu từ khoản ngân sách cấp khác chi hoàn trả các khoản điều tiết sai các năm trước

4749

Khác

Mục

4750

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

Tiểu mục

4751

Quỹ dự trữ tài chính

Mục

4800

Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay của NSNN theo quy định

Tiểu mục

4801

Thu kết dư ngân sách

4802

Nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay của NSNN

Mục

4850

Thu từ hỗ trợ của địa phương khác

Tiểu mục

4851

Thu từ hỗ trợ của địa phương khác

Tiểu nhóm 0122:

Các khoản thu khác

Mục

4900

Các khoản thu khác

Tiểu mục

4901

Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách

4902

Thu hồi các khoản chi năm trước

4904

Các khoản thu khác của ngành Thuế

4905

Các khoản thu khác của ngành Hải quan

4906

Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án

4907

Thu chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá

4908

Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu

4913

Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định

4914

Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

4917

Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

4918

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

4919

Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

4921

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép

4922

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép

4923

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép

4924

Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép

4925

Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí (không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí)

4926

Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng.

4927

Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại.

4928

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu

4929

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

4931

Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4932

Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

4933

Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước.

4934

Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại

4935

Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu

4936

Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu

4937

Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

4938

Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước

4939

Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại

4941

Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

4942

Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí

4943

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý

4944

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý

4945

Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý

4946

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý

4947

Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý

4949

Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ)

Nhóm 0300:

THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Tiểu nhóm 0123:

Thu vin trợ không hoàn lại

Mục

5050

Viện trợ cho đu phát triển

Tiểu mục

5051

Của các Chính phủ

5052

Của các tổ chức quốc tế

5053

Của các tổ chức phi Chính phủ

5054

Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài

5099

Của các tổ chức khác

Mục

5100

Viện trợ cho chi thường xuyên

Tiểu mục

5101

Của các Chính phủ

5102

Của các tổ chức quốc tế

5103

Của các tổ chức phi Chính phủ

5104

Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài

5149

Của các tổ chức khác

Mục

5200

Viện trợ cho mục đích khác

Tiểu mục

5201

Của các Chính phủ

5202

Của các tổ chức quốc tế

5203

Của các tổ chức phi Chính phủ

5204

Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài

5249

Của các tổ chức khác

Nhóm 0400:

THU NỢ GC CÁC KHOẢN CHO VAY

Tiểu nhóm 0124:

Thu nợ gốc cho vay trong nước

Mục

5350

Thu n gốc cho vay trong nước

Tiểu mục

5351

Thu nợ gốc cho vay trong nước

5399

Khác

Tiểu nhóm 0125:

Thu n gốc cho nước ngoài vay

Mục

5450

Thu n gốc cho nước ngoài vay

Tiểu mục

5451

Thu từ các khoản cho vay đối với các Chính phủ nước ngoài

5453

Thu từ các khoản cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay

5499

Tổ chức nước ngoài khác vay

II. PHN CHI

Nhóm 0500:

CHI THƯỜNG XUYÊN

Tiểu nhóm 0129:

Chi thanh toán cho cá nhân

Mục

6000

Tiền lương

Tiểu mục

6001

Lương theo ngạch, bậc

6003

Lương hợp đồng theo chế độ

6049

Lương khác

Mục

6050

Tiền công trả cho v trí lao động thường xuyên theo hợp đồng

Tiểu mục

6051

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng

6099

Tiền công khác

Mục

6100

Phụ cấp lương

Tiểu mục

6101

Phụ cấp chức vụ

6102

Phụ cấp khu vực

6103

Phụ cấp thu hút

6105

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ

6107

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

6111

Hoạt động phí đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

6112

Phụ cấp ưu đãi nghề

6113

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc

6114

Phụ cấp trực

6115

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề

6116

Phụ cấp đặc biệt khác của ngành

6121

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

6122

Phụ cấp theo loại xã

6123

Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội

6124

Phụ cấp công vụ

6149

Phụ cấp khác

Mục

6150

Học bổng và hỗ tr khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học

Tiểu mục

6151

Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú)

6152

Học sinh dân tộc nội trú

6154

Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài

6155

Sinh hoạt phí cán bộ đi học

6156

Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí

6157

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập

6199

Các khoản hỗ trợ khác

Mục

6200

Tiền thưởng

Tiểu mục

6201

Thưởng thường xuyên

6202

Thưởng đột xuất

6249

Thưởng khác

Mục

6250

Phúc lợi tập thể

Tiểu mục

6251

Trợ cấp khó khăn thường xuyên

6252

Trợ cấp khó khăn đột xuất

6253

Tiền tàu xe nghỉ phép năm

6254

Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị

6299

Chi khác

Mục

6300

Các khoản đóng góp

Tiểu mục

6301

Bảo hiểm xã hội

6302

Bảo hiểm y tế

6303

Kinh phí công đoàn

6304

Bảo hiểm thất nghiệp

6349

Các khoản đóng góp khác

Mục

6350

Chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, bản

Tiểu mục

6353

Phụ cấp cán bộ không chuyên trách

6399

Chi khác

Mục

6400

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

Tiểu mục

6401

Tiền ăn

6402

Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài

6403

Sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài

6404

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ

6449

Chi khác

Tiểu nhóm 0130:

Chi về hàng hóa, dịch vụ

Mục

6500

Thanh toán dịch vụ công cộng

Tiểu mục

6501

Tiền điện

6502

Tiền nước

6503

Tiền nhiên liệu

6504

Tiền vệ sinh, môi trường

6505

Tiền khoán phương tiện theo chế độ

6549

Chi khác

Mục

6550

Vật tư văn phòng

Tiểu mục

6551

Văn phòng phẩm

6552

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng

6553

Khoán văn phòng phẩm

6599

Vật tư văn phòng khác

Mục

6600

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

Tiểu mục

6601

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax

6603

Cước phí bưu chính

6605

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng

6606

Tuyên truyền; quảng cáo

6608

Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện

6618

Khoán điện thoại

6649

Khác

Mục

6650

Hội nghị

Tiểu mục

6651

In, mua tài liệu

6652

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

6653

Tiền vé máy bay, tàu xe

6654

Tiền thuê phòng ngủ

6655

Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển

6656

Thuê phiên dịch, biên dịch

6657

Các khoản thuê mướn khác

6658

Chi bù tiền ăn

6699

Chi phí khác

Mục

6700

Công tác phí

Tiểu mục

6701

Tiền vé máy bay, tàu, xe

6702

Phụ cấp công tác phí

6703

Tiền thuê phòng ngủ

6704

Khoán công tác phí

6705

Công tác phí của trưởng thôn, bản ở miền núi

6749

Chi khác

Mục

6750

Chi phí thuê mướn

Tiểu mục

6751

Thuê phương tiện vận chuyển

6752

Thuê nhà; thuê đất

6754

Thuê thiết bị các loại

6755

Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài

6756

Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước

6757

Thuê lao động trong nước

6758

Thuê đào tạo lại cán bộ

6761

Thuê phiên dịch, biên dịch

6799

Chi phí thuê mướn khác

Mục

6800

Chi đoàn ra

Tiểu mục

6801

Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe

6802

Tiền ăn và tiền tiêu vặt

6803

Tiền thuê phòng ngủ

6805

Phí, lệ phí liên quan

6806

Khoán chi đoàn ra theo chế độ

6849

Chi khác

Mục

6850

Chi đoàn vào

Tiểu mục

6851

Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe

6852

Tiền ăn và tiền tiêu vặt

6853

Tiền thuê phòng ngủ

6855

Phí, lệ phí liên quan

6899

Chi khác

Mục

6900

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

Tiểu mục

6901

Ô tô dùng chung

6902

Ô tô phục vụ chức danh

6903

Ô tô chuyên dùng

6905

Tài sản và thiết bị chuyên dùng

6907

Nhà cửa

6912

Các thiết bị công nghệ thông tin

6913

Tài sản và thiết bị văn phòng

6918

Công trình văn hóa, công viên, thể thao

6921

Đường điện, cấp thoát nước

6922

Đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay

6923

Đê điều, hồ đập, kênh mương

6949

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

Mục

6950

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

Tiểu mục

6951

Ô tô dùng chung

6952

Ô tô phục vụ chức danh

6953

Ô tô chuyên dùng

6954

Tài sản và thiết bị chuyên dùng

6955

Tài sản và thiết bị văn phòng

6956

Các thiết bị công nghệ thông tin

6999

Tài sản và thiết bị khác

Mục

7000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

Tiểu mục

7001

Chi mua hàng hóa, vật tư

7004

Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động

7008

Chi mật phí

7011

Chi nuôi phạm nhân, can phạm

7012

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành

7017

Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

7018

Hỗ trợ chi phí dịch vụ công chưa kết cấu vào giá

7049

Chi khác

Mục

7050

Mua sắm tài sản vô hình

Tiểu mục

7051

Mua bằng sáng chế

7052

Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại

7053

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin

7054

Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin

7099

Chi khác

Tiểu nhóm 0131:

Chi hỗ trvà bổ sung

Mục

7100

Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư

Tiểu mục

7101

Chi di dân

7102

Chi hỗ trợ các loại hình hợp tác xã

7103

Chi trợ cấp dân cư

7104

Chi đón tiếp, thăm hỏi đồng bào dân tộc

7149

Chi khác

Mục

7150

Chi v công tác người có công với cách mạng

Tiểu mục

7151

Trợ cấp hàng tháng

7152

Trợ cấp một lần

7153

Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh

7154

Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

7155

Bảo hiểm y tế

7157

Chi công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ

7158

Chi hỗ trợ hoạt động cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và điều dưỡng luân phiên người có công với Cách mạng

7161

Hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở

7162

Chi quà lễ, tết

7164

Chi cho công tác quản lý

7165

Trợ cấp ưu đãi học tập

7166

Điều trị, điều dưỡng

7199

Chi khác

Mục

7200

Trợ giá theo chính sách của Nhà nước

Tiểu mục

7201

Trợ giá

7202

Trợ cước vận chuyển

7203

Cấp không thu tiền một số mặt hàng

7249

Chi khác

Mục

7250

Chi lương hưu và tr cấp bảo hiểm xã hội

Tiểu mục

7251

Bảo hiểm y tế

7252

Lương hưu

7254

Trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

7255

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp phục vụ người bị tai nạn lao động

7256

Trợ cấp tuất

7257

Trợ cấp mai táng

7258

Chi phí chi trả

7261

Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

7262

Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ

7263

Trợ cấp hàng tháng khác

7299

Khác

Mục

7300

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Tiểu mục

7301

Chi bổ sung cân đối ngân sách

7302

Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn vay nợ nước ngoài

7303

Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại

7304

Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước

Mục

7350

Chi xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

Tiểu mục

7351

Chi xúc tiến thương mại

7356

Chi xúc tiến du lịch

7357

Chi xúc tiến đầu tư

7399

Chi khác

Mục

7400

Chi viện tr

Tiểu mục

7401

Chi đào tạo học sinh Lào

7402

Chi đào tạo học sinh Campuchia

7403

Chi viện trợ khác cho Lào

7404

Chi viện trợ khác cho Campuchia

7405

Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Lào

7406

Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Campuchia

7449

Các khoản chi viện trợ khác

Mục

7450

Chi về công tác bảo đảm xã hội

Tiểu mục

7451

Chi đóng, hỗ trợ tiền đóng tiền bảo hiểm y tế

7452

Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

7453

Trợ cấp cho các đối tượng xã hội trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện

7454

Hỗ trợ cải thiện nhà ở

7455

Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

7456

Chi trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác

7457

Chi hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định

7458

Chi hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

7499

Chi khác

Tiểu nhóm 0132:

Các khoản chi khác

Mục

7500

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

Tiểu mục

7501

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

7549

Chi bổ sung khác

Mục

7550

Hoàn thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ, theo chế độ quy định

Tiểu mục

7551

Hoàn thuế giá trị gia tăng

7552

Trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ

7553

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

7554

Hoàn thuế nhập khẩu đối với chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô

 

7555

Hoàn thuế nhập khẩu đối với chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ

7599

Hoàn khác

Mục

7600

Chi xử lý tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước

Tiểu mục

7601

Tài sản không xác định được chủ sở hữu

7602

Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm

7603

Tài sản không có người được nhận thừa kế

7649

Chi khác

Mục

7650

Chi trả các khoản thu nhầm, thu thừa năm trước và chi trả lãi do trả chậm

Tiểu mục

7651

Chi hoàn trả các khoản thu do cơ quan hải quan quyết định

7652

Chi hoàn trả các khoản thu về thuế nội địa

7653

Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí

7654

Chi trả lãi do trả chậm theo quyết định của cơ quan hải quan

7655

Chi trả lãi do trả chậm thuế nội địa

7699

Chi trả các khoản thu khác

Mục

7700

Chi hoàn tr giữa các cấp ngân sách

(Hoàn tr các khoản vay, tạm ứng giữa các cấp ngân sách không hạch toán vào mục này)

Tiểu mục

7701

Chi hoàn trả các khoản phát sinh trong niên độ ngân sách

7702

Chi hoàn trả các khoản phát sinh niên độ ngân sách năm trước

7703

Chi hoàn trả các khoản thu đã điều tiết sai các năm trước

7749

Chi khác

Mục

7750

Chi khác

Tiểu mục

7751

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngân sách nhà nước

7753

Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp

7754

Chi thưởng và chi phí xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các vụ xử lý không có thu hoặc thu không đủ chi

7756

Chi các khoản phí và lệ phí

7757

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện

7761

Chi tiếp khách

'

7762

Chi bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị oan do cơ quan tố tụng gây ra theo chế độ quy định

7763

Chi bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước gây ra theo chế độ quy định

7764

Chi lập quỹ khen thưởng theo chế độ quy định

7765

Chi chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá

7766

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ

7767

Đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế

7799

Chi các khoản khác

Mục

7850

Chi cho công tác Đảng tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn v hành chính, sự nghiệp

Tiểu mục

7851

Chi mua báo, tạp chí của Đảng

7852

Chi tổ chức đại hội Đảng

7853

Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng

7854

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy

7899

Chi khác

Mục

7900

Chi cho các sự kiện lớn

Tiểu mục

7901

Chi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo nhiệm kỳ

7903

Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn

7949

Chi khác

Mục

7950

Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định

Tiểu mục

7951

Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

7952

Chi lập Quỹ phúc lợi

7953

Chi lập Quỹ khen thưởng

7954

Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

7999

Chi lập các quỹ khác

Mục

8000

Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm

Tiểu mục

8003

Hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều lao động nữ, lao động người dân tộc thiểu số, lao động người khuyết tật và doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu

8004

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề

8006

Chi tinh giản biên chế

8008

Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

8049

Chi hỗ trợ khác

Mục

8050

Chi hỗ trợ doanh nghiệp và Quỹ tài chính của Nhà nước

Tiểu mục

8051

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp

8052

Hỗ trợ doanh nghiệp công ích

8053

Hỗ trợ lãi suất tín dụng

8054

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

8055

Hỗ trợ, bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ

8056

Cấp bù kinh phí thực hiện chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

8099

Chi hỗ trợ khác

Mục

8150

Chi đánh giá quy hoạch

Tiểu mục

8151

Chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ

8152

Chi quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu

8153

Chi quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn

8154

Chi quy hoạch sử dụng đất

8199

Chi khác

Tiu nhóm 0133:

Chi trả nợ lãi, phí vay thuộc ngân sách Nhà nước

Mục

8300

Trả lãi tin vay trong nước của ngân sách nhà nước

Tiểu mục

8301

Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước

8302

Vay từ các quỹ tài chính trong nước

8303

Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

8304

Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ

8349

Vay khác

Mục

8350

Tr lãi tiền vay ngoài nước của ngân sách nhà nước

Tiểu mục

8351

Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế

8352

Vay của các tổ chức quốc tế

8353

Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác

8354

Vay của Chính phủ các nước

8399

Vay khác

Mục

8550

Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay trong nước

Tiểu mục

8553

Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ

8555

Phí cam kết

8556

Phí bảo hiểm

8557

Phí quản lý

8561

Phí thu xếp

8599

Trả các khoản phí và chi phí khác

Mục

8650

Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay ngoài nước

Tiểu mục

8651

Phí cam kết

8652

Phí bảo hiểm

8653

Phí quản lý

8654

Phí thu xếp

8655

Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ

8699

Trả các khoản phí và chi phí khác

Nhóm 0600:

CHI MUA HÀNG HÓA, VẬT TƯ D TRỮ

Tiểu nhóm 0134:

Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ

Mục

8750

Hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia

Tiểu mục

8751

Lương thực

8752

Nhiên liệu

8753

Vật tư kỹ thuật

8754

Trang thiết bị kỹ thuật

8799

Chi khác

Nhóm 0700:

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Tiểu nhóm 0135:

Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư phát triển khác

Mục

8900

Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước

Tiểu mục

8901

Cấp bù chênh lệch lãi suất

8902

Cấp phí quản lý

8903

Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

8904

Cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động các quỹ

8905

Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác

8949

Chi hỗ trợ khác

Mục

8950

Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ

Tiểu mục

8952

Cấp vốn điều lệ cho các doanh nghiệp

8953

Hỗ trợ vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

8954

Góp vốn liên doanh

8955

Góp vốn cổ phần

8956

Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay

8957

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

8999

Cấp vốn khác

Tiểu nhóm 0136:

Chi đầu tư các dự án

Mục 

9150

Chi quy hoạch theo Luật Quy hoạch

Tiểu mục

 

9151

Chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ, tỉnh, thành phố

 

9152

Chi quy hoạch phát triển ngành kỹ thuật, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu

 

9153

Chi quy hoạch đô thị, nông thôn, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

 

 

9154

Chi quy hoạch sử dụng đất

 

9199

Chi quy hoạch khác

Mục

9200

Chi chuẩn b đầu tư

Tiểu mục

9201

Chi điều tra, khảo sát

9202

Chi lập dự án đầu tư

9203

Chi tổ chức thẩm định dự án

9204

Chi đánh giá tác động của môi trường

9249

Chi khác

Mục

9250

Chi bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hi đt

Tiểu mục

9251

Chi bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

9252

Chi thực hiện tái định cư

9253

Chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

9254

Chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng

9255

Chi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư

9299

Chi khác

Mục

9300

Chi xây dựng

Tiểu mục

9301

Chi xây dựng các công trình, hạng mục công trình

9302

Chi phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ

9303

Chi san lấp mặt bằng xây dựng

9349

Chi khác

Mục

9350

Chi thiết bị

Tiểu mục

9351

Chi mua sắm thiết bị

9352

Chi lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị

9353

Chi đào tạo, chuyển giao công nghệ

9354

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm

9355

Thuế và các loại phí, lệ phí liên quan

9356

Các chi phí mua thiết bị, phần mền, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công nghệ thông tin

9399

Chi khác

Mục

9400

Chi phí khác

Tiểu mục

9401

Chi phí quản lý dự án

9402

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

9403

Lệ phí cấp đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng

9405

Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công

9449

Chi khác

Nhóm 0800

CHI CHO VAY VÀ GÓP VỐN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiểu nhóm 0137:

Chi cho vay và góp vốn của Nhà nước

Mục

9500

Cho vay đầu tư phát triển trong nước

Tiểu mục

9501

Cho đối tượng chính sách vay

9549

Cho vay khác

Mục

9650

Cho vay ngoài nước

Tiểu mục

9651

Cho các Chính phủ nước ngoài vay

9653

Cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay

9699

Cho vay khác

Mục

9700

Đóng góp vốn với các tổ chức quốc tế và tham gia góp vốn của Nhà nước

Tiểu mục

9701

Đóng góp vốn với các tổ chức tài chính quốc tế

9749

Đóng góp khác

Tiểu nhóm 0138:

Chi hỗ trợ địa phương khác

Mục

9800

Chi hỗ trợ địa phương khác

Tiểu mục

9801

Chi hỗ trợ địa phương khác

III. VAY VÀ TR NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục

0820

Vay và trả n gốc vay trong nước của Ngân sách nhà nước

Tiểu mục

0821

Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước

0832

Vay từ các quỹ tài chính trong nước

0836

Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

0837

Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ

0839

Vay khác

Mục

0840

Vay và trả n gốc vay ngoài nước của Ngân sách nhà nước

Tiểu mục

0845

Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế

0846

Vay của các tổ chức quốc tế

0847

Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác

0848

Vay của Chính phủ các nước

0859

Vay khác

0865

Gốc hóa lãi, phí tiền vay Trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế

0866

Gốc hóa lãi, phí tiền vay của các tổ chức quốc tế

0867

Gốc hóa lãi, phí tiền vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác

0868

Gốc hóa lãi, phí tiền vay của Chính phủ các nước

0869

Gốc hóa lãi, phí tiền vay nước ngoài khác

IV. MÃ SỐ DANH MỤC THEO DÕI CHUYN NGUỒN GIỮA CÁC NĂM

Mục

0900

Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn)

Tiểu mục

0911

Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm trước sang năm nay theo quy định của Luật Đầu tư công

0912

Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia

0913

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;

0914

Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi

0915

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc

0916

Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định

0917

Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang năm nay theo quy định

0918

Kinh phí khác theo quy định của pháp luật

Mục

0950

Chuyển nguồn năm nay sang năm sau (chi chuyển nguồn)

Tiểu mục

0961

Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công

0962

Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia

0963

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;

0964

Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi

0965

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc

0966

Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định

0967

Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định

0968

Kinh phí khác theo quy định của pháp luật

V. MỤC TẠM THU, MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN)

MỤC TM THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐI NSNN

Mục

0001

Tạm thu thuế

Mục

0002

Tạm thu, tạm giữ từ bán tài sản

Mục

0003

Tạm thu khác

Mục

0004

Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước

Mục

0005

Tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính

Mục

0007

Tạm ứng từ Kho bạc Nhà nước

Mục

0008

Tạm ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ

Mục

0011

Vay tín phiếu Kho bạc ngắn hạn

Mục

0012

Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên

Mục

0049

Vay khác

MỤC TM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐI NSNN

Mục

0051

Chi tạm ứng đơn vị hành chính sự nghiệp

Mục

0052

Tạm ứng vốn xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước

Mục

0056

Tạm ứng vốn viện trợ cho Lào, Campuchia

Mục

0058

Tạm ứng chi trả nợ gốc cho Quỹ tích lũy trả nợ

Mục

0063

Tạm ứng cho các doanh nghiệp

Mục

0065

Tạm ứng cho ngân sách cấp dưới

Mục

0066

Tạm ứng chi trả lãi cho Quỹ tích lũy trả nợ

Mục

0067

Tạm ứng chi trả phí cho Quỹ tích lũy trả nợ

Mục

0068

Tạm ứng chi trả lãi vay của tổ chức khác

Mục

0071

Tạm ứng chi trả nợ gốc vay của tổ chức khác

Mục

0099

Tạm ứng khác

6. Hướng dẫn ghi mã chương, mã tiểu mục

Mã chương được mã số hóa 3 ký tự và được chia làm 4 khoảng, tương ứng với 4 cấp quản lý:

  • Các số có giá trị từ 001 đến 399 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc trung ương quản lý;
  • Các số có giá trị từ 400 đến 599 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý;
  • Các số có giá trị từ 600 đến 799 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý;
  • Các số có giá trị từ 800 đến 989 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc cấp xã quản lý.

7. Mục lục ngân sách nhà nước theo Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia được phân loại dựa trên cơ sở nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho các chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và các nhiệm vụ chi cần theo dõi riêng.

Các nhiệm vụ chi cần được theo dõi riêng gồm cả các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà tài trợ quốc tế và chương trình, mục tiêu, dự án của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định có thời gian thực hiện từ 5 năm trở lên, phạm vi thực hiện rộng, kinh phí lớn.

Xem Mục lục ngân sách nhà nước theo Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia tại Phụ lục IV Thông tư 324/2016/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 93/2019/TT-BTC và Thông tư 51/2022/TT-BTC.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Đánh giá bài viết
9 76.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo