Quyết định có phải là văn bản pháp luật không?

Quyết định có phải là văn bản pháp luật không? Trong hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật nước ta có nhiều loại văn bản pháp luật khác nhau được chủ thể ban hành khác nhau. Vậy những quyết định có phải là văn bản pháp luật không? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Quyết định có phải là văn bản pháp luật không?

Căn cứ theo điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2020 như sau:

Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp.

2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

8a. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy căn cứ vào quy định trên có thể thấy Quyết định là văn bản pháp luật thuộc hệ thống pháp luật. Quyết định này chỉ do một số chủ thể có thẩm quyền ban hành.

Quyết định vừa là văn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quyết định có phải là văn bản pháp luật không?
Quyết định có phải là văn bản pháp luật không?

2. Thẩm quyền ban hành quyết định

Chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định theo quy định được trích ở mục trên là:

  • Chủ tịch nước;
  • Thủ tướng Chính phủ;
  • Tổng Kiểm toán nhà nước;
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã;
  • Ngoài ra còn có những chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định như Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước,…

Trên đây là những chủ thể có thẩm quyền ban hành Quyết định là loại văn bản pháp luật của nhà nước, còn những cơ quan, đơn vị ngoài nhà nước ban hành quyết định thì không phải là văn bản pháp luật và chỉ có hiệu lực trong phạm vi cơ quan đó.

3. Nội dung của quyết định và các loại quyết định

3.1. Quyết định có tính chất là văn bản quy phạm pháp luật

Với những chủ thể khác nhau thì nội dung của quyết định quy phạm pháp luật được ban hành để giải quyết những công việc khác nhau trong bộ máy nhà nước:

- Quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc từng địa phương và một số vấn đề khác Chủ tịch nước có thẩm quyền.

- Với quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành những quy định về:

  • Biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương;
  • Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước được ban hành để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình và hồ sơ kiểm toán.

- Còn Ủy ban nhân dân được phép ban hành những vấn đề được cấp trên giao phó.

3.2. Quyết định có tính chất là văn bản áp dụng pháp luật

Cũng với mỗi cơ quan trên sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác nhau trong đời sống của nhân dân như thực thi pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, giao thông vận tải, xây dựng, văn hóa, thông tin, đất đai, hành chính, tổ tụng, khiếu nại,..

Ví dụ trong quyết định trong lĩnh vực tố tụng như quyết định thụ lý vụ việc, quyết định khởi tố, quyết định hội thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án,...

Hoặc trong vấn đề đất đại có quyết định sử dụng đất, quyết định quy hoạch sử dụng đất, quyết định giá đất,...

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Quyết định có phải là văn bản pháp luật không? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Hành chính liên quan.

Đánh giá bài viết
1 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo