Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2024

Quốc Khánh 2/9 năm 2024 - Kì nghỉ lễ Quốc khánh 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày.

1. Quốc Khánh 2/9/2024 vào thứ mấy?

Năm 2024, ngày Quốc Khánh 2/9 rơi vào thứ 2, sát với ngày nghỉ cuối tuần Chủ Nhật.

Vì thế đây sẽ là năm có ngày nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài, tạo cơ hội cho người lao động có khoảng thời gian nghỉ xả hơi, về thăm quê, thích hợp đi thăm quan, nghỉ dưỡng,...

2. Lịch nghỉ lễ 02/9/2024

Bộ Nội vụ cũng thống nhất phương án nghỉ Quốc khánh 2024 theo phương án 1 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ từ ngày 31-8-2024 đến hết ngày 3-9-2024. Tổng số ngày nghỉ là 4 ngày liên tiếp.

3. Quốc khánh 2024 được nghỉ mấy ngày?

Từ năm 2021, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 là ngày Quốc khánh và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Đây là một trong những nội dung được Quốc hội thông qua sáng ngày 20/11/2019 trong Bộ luật Lao động (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Như vậy năm 2024, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được nghỉ ít nhất 2 ngày.

Theo cả phương án Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất thì kì nghỉ lễ Quốc Khánh 2024 sẽ nghỉ 4 ngày.

4. Lịch nghỉ Quốc Khánh 2/9 2024 công ty, doanh nghiệp

Ngày Quốc khánh 2024 (2/9/2024) rơi vào thứ 2. Sẽ có 2 trường hợp khác nhau về ngày nghỉ lễ quốc khánh.

TH1:  Người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào thứ bảy và chủ nhật)

 • Dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2024, người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 03/9/2024.

TH2: Người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào chủ nhật)

 • Dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2024, người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 02/9/2024.

TH3: Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

 • Cán bộ, công chức, viên chức vào dịp quốc khánh 2/9/2024 được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 03/9/2024.

Người lao động đi làm ngày lễ

 • Nếu người lao động đi làm ngày lễ 2/9, Bộ luật lao động quy định họ sẽ được hưởng 400% lương ngày bình thường; làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 20% tiền lương của ngày bình thường.

Riêng đối với học sinh, sinh viên cũng được nghỉ lễ với số ngày như ngày nghỉ lễ của giáo viên, giảng viên. Cụ thể:

 • Đối với trường học dạy 6 ngày/ tuần: học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 3 ngày.

+ Trường hợp học sinh được nghỉ 1 ngày sau ngày 2/9, mà một ngày sau đó nghỉ trùng với ngày chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp nên kỳ nghỉ kéo dài từ 2/9 đến 4/9.

+ Trường hợp học sinh được nghỉ 1 ngày trước 2/9 thì học sinh cũng được nghỉ từ ngày 1/9 đến ngày 3/9.

 • Đối với trường học dạy 5 ngày/ tuần: Học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày.

+ Trường hợp học sinh được nghỉ 1 ngày trước 2/9 thì lịch nghỉ sẽ kéo dài từ ngày 1/9 đến hết 4/9, vì ngày 2/9 trùng vào ngày thứ 7 được nghỉ hằng tuần nên học sinh được nghỉ bù.

+ Trường hợp học sinh được nghỉ 1 ngày sau ngày 2/9 thì sẽ được nghỉ từ ngày 2/9 đến hết 5/9 do được 2 ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù.

5. Cách tính lương đi làm 2-9

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Đi làm vào ban đêm của ngày lễ: Theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Cụ thể: quy định tại Điều 98 Bộ Luật lao động 2019, tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ lễ được quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Do vậy nếu đi làm vào ngày 2-9 công ty phải trả lương cho bạn với mức lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tham khảo thêm: Đi làm ngày nghỉ lễ được tính lương thế nào?

6. Mức xử phạt khi không cho người lao động nghỉ lễ 2/9

Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt người sử dụng lao động vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau:

Điều 17. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định;

b) Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo quy định;

c) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Qua quy định trên, có thể thấy nghỉ Lễ Quốc khánh có hưởng lương là quyền lợi chính đáng của người lao động.

Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quyền lợi này, không cho người lao động nghỉ Quốc khánh, không trả hoặc trả không đủ tiền lương khi người lao động đi làm vào ngày này có thể bị phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng.

Sau ngày Quốc Khánh là người dân sẽ phải chuẩn bị đón các ngày lễ lớn khác, trong đó có nghỉ lễ Tết dương lịch và Âm lịch. Mời các bạn tham khảo các thông tin về nghỉ lễ chi tiết:

Tham khảo các tài liệu có liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
77 205.626
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoa Trịnh
  Hoa Trịnh

  Mong chờ cho mau đến ngày nghỉ quá

  Thích Phản hồi 20/07/22
  • Bùi Văn Hòa
   Bùi Văn Hòa

   Kì nghỉ đáng mong đợi.

   Thích Phản hồi 20/07/22
   • Bùi Linh
    Bùi Linh

    Lại được nghỉ dài ngày, rất mong chờ.

    Thích Phản hồi 20/07/22