Lương, thưởng dịp 2/9/2023 được tính thế nào?

Tổng tiền lương người lao động được hưởng trong ngày làm việc 2/9/2023 là bao nhiêu so tiền lương của ngày làm việc bình thường? Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm thì sẽ được tính thế nào? Mời bạn đọc cùng với HoaTieu.vn tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây.

1. Lịch Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023

Điểm đ Khoản 1 Điều 112 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định:

"Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

...đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);"

Như vậy: Từ năm 2021 trở đi, vào dịp lễ Quốc khánh 02/9, NLĐ sẽ được nghỉ làm việc hai ngày và hưởng nguyên lương theo một trong hai phương án sau đây do Thủ tướng Chính phủ quyết đính:

- Phương án 1: Nghỉ 2 ngày vào ngày 02/9 và ngày 03/9 dương lịch.

- Phương án 2: Nghỉ 2 ngày vào ngày 01/9 và ngày 02/9 dương lịch.

Năm 2023, ngày Quốc Khánh 2/9 rơi vào thứ 7. Theo văn bản 8056/VPCP-KGVX ngày 1/12/2022, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2023 như sau: Đối với dịp lễ Quốc Khánh 2.9 năm 2023, Chính phủ đồng ý phương án nghỉ kéo dài 4 ngày. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu ngày 1.9.2023 đến hết thứ hai ngày 4.9.2023.

2. Mức lương, thưởng dành cho cán bộ, công chức, NLĐ dịp 02/9/2023

Vậy, nếu đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 2/9/2023, người lao động sẽ được tính lương như thế nào?

Cách tính lương cho người lao động nếu đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ căn cứ theo Bộ Luật lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Lương, thưởng dịp 2/9/2023 được tính thế nào?

Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào đúng ngày thứ 4

2.1. Tiền lương ngày 02/9/2023

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1, Điều 112 của Bộ luật Lao động 2019 (được trích ở mục 1), ngày 2/9 hàng năm người lao động sẽ được nghỉ và hưởng 100% lương.

2.2. Tiền lương làm việc thêm vào ngày 2/9/2023

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, vì ngày lễ Quốc khánh là ngày nghỉ có hưởng lương nên ngoài tiền lương của ngày làm việc bình thường, các bạn sẽ được nhận thêm tối thiểu là 300% tiền lương ngày làm việc bình thường cho mỗi ngày đi làm vào dịp lễ Quốc khánh.

Song, các quy định nêu trên chỉ là tiền lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Pháp luật lao động luôn khuyến khích người sử dụng lao động trả mức lương cao hơn cho người lao động.

Căn cứ pháp lý:

2.3. Tính lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày 2/9/2023

Trường hợp làm việc vào ban đêm (được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) trong dịp lễ Quốc khánh thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường và thêm 20% tiền lương làm việc ban ngày của ngày nghỉ lễ (khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019). Tức là lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày 2/9/2023 sẽ được hưởng:

300% lương thực trả + 30% lương thực trả + 20% x (300% lương thực trả) = 390% lương thực trả.

3. Mức thưởng 2/9/2023

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, việc thưởng vào dịp lễ Quốc khánh 02/9 hoàn toàn không mang tính bắt buộc mà sẽ do công ty quyết định dựa trên kết quả, tình hình sản xuất, kinh doanh của mình và thực hiện theo Quy chế thưởng do công ty công bố.

4. Lương, thưởng dịp Quốc khánh 2023 có cao hơn các năm trước không?

Quy định về tiền lương ngày nghỉ Quốc khánh 2/9
Quy định về tiền lương ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Có thể thấy tiền lương làm thêm dịp lễ Quốc khánh 02/9 của người lao động được tính dựa vào mức lương thực trả vào ngày làm việc bình thường. Theo đó, nếu tiền lương của bạn tăng sau khi quy định về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực thì tiền lương làm thêm ngày lễ Quốc khánh 2023 cũng sẽ được tăng theo.

Còn tiền thưởng lễ Quốc khánh 02/9, theo mục 3, sẽ do công ty, nơi bạn làm việc quyết định dựa trên kết quả, tình hình sản xuất, kinh doanh của mình và thực hiện theo Quy chế thưởng do công ty công bố.

5. Quy định tạm ứng trước tiền lương dịp Quốc khánh cho NLĐ?

Những ngày qua, nhiều thành viên thắc mắc về vấn đề tạm ứng trước tiền lương cho người lao động trong dịp Quốc khánh năm nay.

Chị Châu Thị Bích Tuyền (Email: Chaubichtuyen***@gmail.com) hỏi: Công ty tôi trả lương cho nhân viên định kỳ vào ngày 02 hàng tháng, trường hợp ngày 02 rơi vào ngày nghỉ thì được trả lương vào ngày làm việc kế tiếp. Dịp Quốc khánh năm nay, Công ty cho phép nhân viên nghỉ từ 1.9 đến 4.9; nên ngày 05/9 tôi mới được nhận lương. Vậy tôi có được xin Công ty tạm ứng tiền lương trước để có tiền đi chơi lễ hay không? Nếu được tạm ứng thì mức tạm ứng là bao nhiêu? Mẫu đơn xin tạm ứng như thế nào?

Về vấn đề này, HoaTieu.vn xin được giải đáp như sau:

1. Khoản 1 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận”. Như vậy, chị Châu Thị Bích Tuyền phải liên hệ với Công ty để biết chi tiết về vấn đề này (thời gian được tạm ứng, số tiền được tạm ứng…)

2. Tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có đề cập đến Mẫu số 03-TT_Giấy đề nghị tạm ứng. Nếu Công ty không có mẫu riêng về việc tạm ứng trước tiền lương thì chị Châu Thị Bích Tuyền có thể tham khảo mẫu này để lập đề nghị tạm ứng trước tiền lương.

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi Giám đốc Công ty (Người xét duyệt tạm ứng).

- Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

- Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng.

- Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 6.368
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo