Lương, thưởng dịp 2/9/2020 được tính thế nào?

Tổng tiền lương người lao động được hưởng trong ngày làm việc 2/9/2020 ít nhất là 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường, mời bạn đọc cùng với HoaTieu.vn tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây.

1. Từ 2021: NLĐ được nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 ít nhất 02 ngày

Điểm đ Khoản 1 Điều 112 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định:

"Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

...đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);"

Như vậy: Từ năm 2021 trở đi, vào dịp lễ Quốc khánh 02/9, NLĐ sẽ được nghỉ làm việc hai ngày và hưởng nguyên lương theo một trong hai phương án sau đây do Thủ tướng Chính phủ quyết đính:

- Phương án 1: Nghỉ 2 ngày vào ngày 02/9 và ngày 03/9 dương lịch.

- Phương án 2: Nghỉ 2 ngày vào ngày 01/9 và ngày 02/9 dương lịch.

(Hiện hành, vào dịp lễ Quốc khánh 02/9 NLĐ chỉ được nghỉ 1 ngày vào ngày 02/9 dương lịch).

Đồng nghĩa, năm 2020 là năm cuối cùng NLĐ chỉ được nghỉ 01 ngày vào dịp Quốc khánh 02/9.

2. Mức lương, thưởng dành cho cán bộ, công chức, NLĐ dịp 02/9/2020

Ngày Quốc khánh năm nay (2/9/2020) rơi vào thứ Tư. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 2 ngày cuối tuần và một ngày nghỉ lễ 2/9 vào thứ Tư.

Nếu đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 2/9/2020, người lao động sẽ được tính lương như thế nào?

Cách tính lương cho người lao động nếu đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ căn cứ theo Bộ Luật lao động.

Nếu người lao động đi làm vào ngày Quốc khánh, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.

Lương, thưởng dịp 2/9/2016 được tính thế nào?

Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào đúng ngày thứ 4

1. Tiền lương ngày 02/9/2020

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động, ngày 2/9 hàng năm người lao động sẽ được nghỉ và hưởng 100% lương.

2. Tiền lương làm việc thêm vào ngày 2/9/2020

Căn cứ vào điểm c Khoản 1 Điều 97:

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết = Tiền lương thực trả theo giờ X 300% X Số giờ làm thêm.

Điều này có nghĩa là người lao động sẽ được hưởng tổng cộng là 400% lương.

Ví dụ: tiền lương của bảo vệ là 50.000/giờ. Nếu người đó làm thêm 4 tiếng trong ngày Quốc Khánh.

Tiền lương được tính như sau: 50.000 x 300% x 4 = 600.000 đồng.

3. Tính lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày 2/9/2020

Đối với những trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm trong ngày 02/9/2020. Nhân viên sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Tức tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Xem chi tiết phần hướng dẫn cách tính trong trường hợp này tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Mức thưởng 2/9/2020

Theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012: “Người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động”. Do đó khoản tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9 của người lao động là do người sử dụng lao động quyết định và không bắt buộc.

4. Quy định tạm ứng trước tiền lương dịp Quốc khánh cho NLĐ?

Những ngày qua, nhiều thành viên thắc mắc về vấn đề tạm ứng trước tiền lương cho người lao động trong dịp Quốc khánh năm nay.

Chị Châu Thị Bích Tuyền (Email: Chaubichtuyen***@gmail.com) hỏi: Công ty tôi trả lương cho nhân viên định kỳ vào ngày 02 hàng tháng, trường hợp ngày 02 rơi vào ngày nghỉ thì được trả lương vào ngày làm việc kế tiếp. Dịp Quốc khánh năm nay, Công ty cho phép nhân viên nghỉ vào ngày 02 và 03/9; nên ngày 04/9 tôi mới được nhận lương. Vậy tôi có được xin Công ty tạm ứng tiền lương trước để có tiền đi chơi lễ hay không? Nếu được tạm ứng thì mức tạm ứng là bao nhiêu? Mẫu đơn xin tạm ứng như thế nào?

Về vấn đề này, HoaTieu.vn xin được giải đáp như sau:

1. Khoản 1 Điều 100 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận”. Như vậy, chị Châu Thị Bích Tuyền phải liên hệ với Công ty để biết chi tiết về vấn đề này (thời gian được tạm ứng, số tiền được tạm ứng…)

2. Tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có đề cập đến Mẫu số 03-TT_Giấy đề nghị tạm ứng. Nếu Công ty không có mẫu riêng về việc tạm ứng trước tiền lương thì chị Châu Thị Bích Tuyền có thể tham khảo mẫu này để lập đề nghị tạm ứng trước tiền lương.

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi Giám đốc Công ty (Người xét duyệt tạm ứng).

- Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

- Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng.

- Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 6.332
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo