Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2024

Từ ngày 1/7/2024 sẽ có những thay đổi về tiền lương như: Tăng lương tối thiểu vùng, tăng lương cơ sở, Tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH... Nội dung chi tiết đã được HoaTieu.vn đăng tải tại bài viết này. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng (hiện hành đang áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng).

Tham khảo thêm:

2. Chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2024

Trong năm 2024, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Như vậy, những nội dung cải cách tiền lương trong khu vực công theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Quốc hội gồm các nội dung dưới đây sẽ bị hoãn thực hiện:

- Tiền lương trung bình của công chức, viên chức có thể tăng khoảng 30%

- Tiếp tục tăng lương thêm 7%/năm cho cán bộ, công chức từ 2025

- Mức lương ngành giáo dục sẽ tăng cao hơn so với mặt bằng chung

- Áp dụng 05 bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng cho 09 đối tượng…

3. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2024

Cụ thể, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2024.

Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

4. Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công

Từ ngày 1/7/2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%); giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công với với mức chuẩn trợ cấp. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng của người có công cao nhất lên tới 8,3 triệu đồng.

Trên đây là Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2024 mà bạn đọc cần nắm rõ để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân. Mời các bạn tham khảo những thông tin có liên quan trên chuyên mục Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 4.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo