Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024

Tổng phụ trách đội là vị trí hết sức quen thuộc trong mỗi trường tiểu học. Vậy pháp luật quy định thế nào về chức danh này?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024 theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 23/TTLN và Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT.

Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2021

1. Quy định độ tuổi làm Tổng phụ trách Đội

Điều 2 Thông tư 27 quy định tiêu chuẩn làm giáo viên tổng phụ trách đội như sau

1. Giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; tiêu chuẩn đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập).

b) Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

c) Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

=> Thông tư 27 đã loại bỏ tiêu chuẩn về độ tuổi như trong Thông tư liên ngành số 23/TTLT (Trước đây Thông tư 23 quy định độ tuổi làm tổng phụ trách là 18-35 tuổi).

2. Định mức tiết dạy giáo viên làm Tổng phụ trách đội

Quy định giờ dạy của giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội như thế nào?

Theo khoản 3 điều 6 Thông tư số 28  quy định về định mức tiết dạy của giáo viên làm tổng phụ trách đội như sau:

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

3. Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội

Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội 

Chế độ về phụ cấp, định mức biên chế tổng phụ trách đội, được quy định tại mục II, III Thông tư liên tịch 23/TTLT như sau:

Biên chế giáo viên - Tổng phụ trách Đội:

 • Ở vùng cao, hải đảo, vùng sâu:

- Trường trên 19 lớp: được bố trí 1 biên chế giáo viên - tổng phụ trách đội chuyên trách.

- Trường từ 19 lớp trở xuống thực hiện theo chế độ bán chuyên trách.

 • Ở các địa bàn còn lại:

- Trường có từ 28 lớp trở lên được bố trí 1 biên chế giáo viên.

- Trường có từ 18 đến 27 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 3/4 giáo viên.

- Trường có dưới 18 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 1/2 giáo viên.

Chế độ chính sách:

 • Hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số với các mức sau đây:

- Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng I hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,30 lương tối thiểu.

- Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng II hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,20 lương tối thiểu.

- Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng III hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,10 lương tối thiểu.

Khi thôi không làm tổng phụ trách thì không được hưởng khoản phụ cấp này.

Việc xác định hạng trường để tính phụ cấp trách nhiệm cho chức danh giáo viên - Tổng phụ trách Đội căn cứ vào mục I của Thông tư số 10/GD-ĐT ngày 29-7-1994 của Bộ Giáo dục và đào tạo đã hướng dẫn.

 • Xếp lương giáo viên và hưởng các khoản phụ cấp, các chế độ khác như giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang cấp văn phòng phẩm...).
 • Hưởng chế độ khen thưởng như giáo viên và các danh hiệu đã thống nhất giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Ngoài những quy định trên, tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể xem xét giải quyết thêm một số chế độ chính sách khác tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách hoạt động tốt như hàng năm tổ chức cho đội ngũ tổng phụ trách đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến, tạo điều kiện vật chất để hoạt động...
 • Chính sách sử dụng:

- Giáo viên được cử làm tổng phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

- Giáo viên - Tổng phụ trách sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác nhà trường có trách nhiệm bố trí trở lại giảng dạy chuyên môn.

- Giáo viên trong thời gian làm tổng phụ trách được tham gia các khoá huấn luyện bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do ngành Giáo Dục - Đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

4. Nhiệm vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Nhiệm vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Nhiệm vụ của giáo viên tổng phụ trách đội được quy định tại điều 3 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT như sau:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên ở mỗi cấp học theo quy định tại Điều lệ trường học hiện hành.

 • Tham mưu cho hiệu trưởng các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường.
 • Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.
 • Xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đội trong nhà trường theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách chi đội, ban chỉ huy Đội các cấp.
 • Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, hoạt động giáo dục trong nhà trường.
 • Học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do ngành Giáo dục, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Chức danh Tổng phụ trách đội. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
8 20.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo