Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học mới nhất 2024

Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học mới nhất 2024. Năm 2024 định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là bao nhiêu tiết một tuần, thời gian làm việc của giáo viên tiểu học được quy định như thế nào? Trong bài viết này HoaTieu.vn sẽ chia sẻ cho các bạn một số quy định về định mức tiết dạy của giáo viên theo quy định mới nhất của pháp luật.

Định mức số tiết dạy của giáo viên tiểu học được quy định chi tiết trong văn bản pháp luật.
Định mức số tiết dạy của giáo viên tiểu học được quy định chi tiết trong văn bản pháp luật.

1. Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học

Căn cứ vào điều 6 chương 2 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017:

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

2a.Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Như vậy theo đúng quy định của pháp luật giáo viên tiểu học sẽ dạy 23 tiết/tuần.

2. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

Căn cứ Điều 8 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017:

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: Giảm 02 giờ dạy/tuần/giáo viên tiểu học.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần.

Theo quy định trên nếu giáo viên tiểu học kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm thì sẽ được giảm định mức là 3 tiết/tuần.

Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường được quy định tại Điều 9 văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017 thì có thể được giảm 3-2 tiết/tuần tùy công việc kiêm nhiệm.

Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

1.13 Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2.14 Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Ngoài ra còn có chế độ giảm tiết dạy đối với các trường hợp như:

 • Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.
 • Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).
 • Giáo viên nữ trường dự bị đại học có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết.

Tổng kết: như vậy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thì định mức tiết dạy đối với giáo viên tiểu học sẽ là 23 tiết/1 tuần và giáo viên tiểu học kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm sẽ là 20 tiết/ 1 tuần.

3. Quy định thời gian 1 tiết học tiểu học

Hình ảnh một tiết dạy học của giáo viên tiểu học.
Hình ảnh một tiết dạy học của giáo viên tiểu học.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học Bộ giáo dục quy định cụ thể, cấp Tiểu học sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Mỗi tiết học từ 35 phút đến 40 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Quy định này hiện vẫn còn hiệu lực.

Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ.

4. Thời gian làm việc, nghỉ hàng năm của giáo viên tiểu học

Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hàng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

-----------------------------------------------------------------------------

Hỏi: Nhà trường tôi công tác dạy học 2 buổi/ngày. Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học buổi 2 (buổi 2 là buổi mà học sinh đi học phải đóng tiền riêng). Tôi và những giáo viên dạy môn chuyên ở cấp học Tiểu học (Thể dục, Âm nhạc, Tiếng anh, Mỹ thuật) đều được sắp xếp lịch giảng dạy vào buổi chiều (không phải buổi học chính khóa).

Tôi đề nghị nhà trường sắp xếp lịch giảng dạy về buổi chính khóa (buổi sáng) nhưng nhà trường trả lời là chỉ được xin tạo điều kiện sắp xếp lịch vào buổi chính khóa và giải quyết được hay không còn tùy. Như vậy là đúng hay sai? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo thông tin cung cấp thì đơn vị bạn công tác đang áp dụng hình thức giảng dạy 2 buổi/tuần nên sẽ áp dụng quy định tại Thông tư số 22/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông. Cụ thể:

"1. Trường tiểu học.

Các môn học ở tiểu học bao gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ thuật và Thể dục.

Đối với các trường tiểu học chương trình 2 buổi/ngày: Có thêm môn học tự chọn: Ngoại ngữ, Tin học.

a. Loại hình giáo viên làm công tác giảng dạy gồm có:

 • Giáo viên tiểu học dạy đủ các môn học (kể cả các môn văn hóa và các môn Âm nhạc, Mỹ thuật).
 • Giáo viên tiểu học dạy các môn văn hóa trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật.
 • Giáo viên Âm nhạc, giáo viên Mỹ thuật, giáo viên Tin học, giáo viên Ngoại ngữ, giáo viên Thể dục, giáo viên - Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Như vậy, văn bản trên chỉ quy định về xác định loại hình giáo viên tham gia giảng dạy tại trường học, không có quy định về việc áp dụng sắp xếp lịch giảng dạy cho loại hình giáo viên này vào buổi học không chính khóa hay học chính khóa. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu đơn vị giải trình về căn cứ áp dụng việc sắp xếp lịch giảng dạy trên để có căn cứ khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn và sắp xếp lịch giảng dạy chính khóa cho bạn theo đúng định mức tiết dạy mà luật quy định. Theo đó, định mức tiết dạy mà đơn vị phải đảm bảo cho bạn sẽ áp dụng theo Điều 6 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT (SĐBS Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT) về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông:

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

2a. Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

Bài viết đã chia sẻ một số quy định về định mức tiết dạy của giáo viên theo quy định mới nhất của pháp luật. Mời các bạn tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Giáo dục đào tạo, mảng Văn bản pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
64 208.034
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
12 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Sơn Quỳnh
  Sơn Quỳnh Tôi là giáo viên THCS dạy tại một trường huyện, tôi dạy hóa + sinh toàn trường với tổng cộng là 12 tiết, tôi được phân công kiêm nhiệm thêm chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật, tổ phó chuyên môn, phụ trách công nghệ thông tin nhà trường, tôi vừa nhận được phân công đi dạy tăng cường tại một trường khác 08 tiết môn sinh, vậy tổng cộng số tiết của tôi là bao nhiêu? có quá so với quy định không? tôi nên làm thế nào?
  Thích Phản hồi 26/10/20
  • Nguyễn Thị Sen
   Nguyễn Thị Sen

   Mình là giáo viên mĩ thuật dạy 10 tiết ở tiểu học và làm thêm công tác y tế trường học vậy mình được tính thêm mấy tiết vậy ah. Xin hướng dẫn giúp mình với và có căn cứ vào quy định nào vậy ah

   Thích Phản hồi 27/07/22
   • Nguyễn Quốc Trung Trường TH Tân Phú Thạnh 2
    Nguyễn Quốc Trung Trường TH Tân Phú Thạnh 2

    Hỏi: Tôi là giáo viên dạy Tin học ở trường Tiểu học. Theo quy định của luật Điều 8 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017: Giáo viên kiêm nhiệm phòng bộ môn được giảm 3 tiết/ tuần. Vậy giáo viên dạy Tin học kiêm luôn quản lí phòng thực hành có được giảm 3 tiết/ tuần không? Xin giải đáp?

    Thích Phản hồi 09/08/22
    • Duy Hàn
     Duy Hàn

     Tôi là giáo viên tiểu hoc,chuyên môn giao cho tôi 27t/1tuần,tôi chỉ dạy 23t/1tuần thôi có dc k.

     Thích Phản hồi 17/08/22
     • Nong Hung
      Nong Hung

      Tôi là gv tiểu học thuộc trường PTDT BT ( trường liên cấp). Theo quy định gv tiểu học dạy 23 tiết/tuần. Nhưng các giáo viên tiểu học trường tôi đều dạy vượt 23 tiết/ 1 tuần và đã kê thừa giờ rất nhiều năm nhưng chưa năm nào chúng tôi được nhận tiền thừa giờ, chỉ có gv THCS (cấp II) là được nhận, còn gv tiểu học PGD không chi trả là đúng hay sai ạ, thay mặt toàn thể gv tiểu học trường tôi rất mong nhận được sự góp ý của các luật sư ạ

      Thích Phản hồi 25/10/22
      • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
       Ban Quản Trị HoaTieu.vn

       Về vấn đề này thì thầy cùng các giáo viên trao đổi với Hiệu trưởng trường mình thế nào rồi ạ? Vấn đề tiền lương thêm giờ thì hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để quy đổi cho người tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc. Hơn nữa có một nguyên tắc tính lương trả thêm giờ là: Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay. Xin gửi thầy cùng các thầy cô tham khảo nhé ạ.

       Thích Phản hồi 27/10/22
     • Lệ Thủy
      Lệ Thủy

      Tất cả các kiêm nhiệm to nhỏ đều được hưởng chế độ giảm tiết và còn được hưởng phần trăm vào lương. Duy chỉ có GV kiêm nhiệm công tác phổ cập GD ở trường là không được hưởng bất kì một chế độ gì. Trong khi công tác phổ cập là công việc vất vả nhất không ai muốn làm. Cho tôi hỏi sao lại có sự bất công như thế?

      Thích Phản hồi 30/10/22
      • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
       Ban Quản Trị HoaTieu.vn

       Khoản 4 Điều 8 Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn thì giáo viên tiểu học kiêm nhiệm công tác thiết bị thì được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.
       Căn cứ Điều 8, Điều 9, Điều 10 Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì trường hợp giáo viên tiểu học kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục sẽ không được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy.

       Thích Phản hồi 01/11/22
     • Trịnh Dung
      Trịnh Dung

      Tôi là Gv tiểu học đang dạy lớp 3 . năm học 2022-2023 chúng tôi đang dạy theo chương trình mới. Trường tôi dạy 2 buổi / ngày . Chúng tôi đã dạy đủ số tiết qui định theo chương trình mới đưa ra . Buổi chiều chúng tôi dạy đan xen thêm 7 tiết rèn . Thế nhưng chúng tôi chỉ  được hưởng 6 tiết rèn. Trường giải thích là trừ 1 tiết rèn vì chúng tôi chỉ thực dạy co` 19 tiết theo chương trình lớp 3 mới .  Chúng tôi không biết trừ như vậy có đúng không .? Vì nếu nghĩ đơn giản là Gv chúng tôi dậy đủ theo chương trình mới bộ ban hành . Còn buổi chiều dạy rèn 7 tiết thì hưởng 7 tiết đàng này chỉ cho hưởng 6 tiết . Lấy 1 tiết bù vào số tiết thiếu có đúng qui định không ?.  

      Thích Phản hồi 13/12/22
      • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
       Ban Quản Trị HoaTieu.vn

       Nếu các cô đang thực dạy 19 tiết thì thiếu 1 tiết theo quy định cô ạ. Quy định 1 giáo viên phải dạy 20 tiết/ tuần (do chương trình mới có 3 tiết hoạt động trải nghiệm), hơn 20 tiết mới được tính tăng giờ (Nếu nghỉ ốm thì trừ qua chứ không được tăng giờ nữa và tăng giờ được tính sau khi đã kết thúc năm học). Nên với việc thực dạy bị thiếu 1 tiết so với quy định thì nhà trường trừ 1 tiết rèn, tính 6 tiết là hợp lý, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi cho giáo viên. Đây là tư vấn mang tính chất tham khảo gửi cô.

       Thích Phản hồi 13/12/22
     • Nguyễn Thị Hoàng Trang
      Nguyễn Thị Hoàng Trang

      Tôi dạy lớp 1. dạy 21 tiết trường xếp cho tôi thêm 2 tiết vậy tổng tôi dạy 23 tiết vậy tôi khong được giảm 3 tiết theo định mức của giáo viên chủ nhiệm( lãnh đạo nhà trường bảo đổi với lớp 1,2,3 đã quy các tiết chủ nhiệm ra 3 tiết hoạt động trải nghiệm) vậy là đung khong

      Thích Phản hồi 30/12/22
      • Trần Thị Hồng Hải
       Trần Thị Hồng Hải

       Tôi là GV THCS, năm học 2022-2023 tôi được phân công giảng dạy chính khóa 16 tiết/tuần và làm Tổ trưởng chuyên môn. Nhà trường phân công tôi dạy thêm mỗi tuần 3 tiết bồi dưỡng học sinh giỏi và 1 tiết giúp đỡ học sinh yếu ( không được trả tiền thêm giờ) . Tôi muốn hỏi như vậy có đúng định mức về tiết dạy không. Trân trọng cảm ơn!

       Thích Phản hồi 17/02/23
       • Hoàng Anh
        Hoàng Anh

        Em biên chế giáo viên tiểu học dạy Mĩ thuật trường liên cấp mà yêu cầu phải dạy đủ 23 tiết. Tiểu học dạy lớp  1-5: 10 tiết,  mĩ thuật  THCS lớp 6-9: 6 Tiết, dạy gd thể chất 1 : 4 tiết,  Hđ trải nghiệm 4: 1 tiết , thư ký hội đồng 2 tiết. Vậy tôi được tính như thế nào mới đủ số tiết.  Trong khi thcs tiết định biên 19 tiết, mà dạy cấp thcs tôi không được cộng trừ gì. Quy định tiết dạy trường liên cấp được tính số tiết như thế nào,  xin tư vấn giúp em  ạ.

        Thích Phản hồi 08:16 29/08