Bài viết mới nhất Thuế - Kế toán - Kiểm toán

Các biểu mẫu quan trọng: Mẫu giấy đề nghị thanh toán, mẫu phiếu thu, mẫu phiếu chi, mẫu giấy xác nhận lương, phiếu xuất kho, giấy đi đường mới nhất. Ngoài ra còn có các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC để các bạn tải về.