Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho 2024 mới nhất

Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho là mẫu bản báo cáo tổng hợp tồn kho của đơn vị doanh nghiệp, mẫu báo cáo được kiểm soát định kỳ số lượng hàng hóa tồn kho theo tháng. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin vật tư, hàng hóa tồn kho, số lượng tồn đầu kỳ, cuối kỳ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho tại đây.

1. Báo cáo tổng hợp tồn kho là gì?

Báo cáo tổng hợp tồn kho là bản báo cáo tổng hợp số lượng hàng tồn kho của cơ quan, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp. Báo cáo này kiểm soát định kỳ số lượng hàng hóa, vật tư tồn kho theo định kỳ. Trong đó, nêu rõ tình trạng số lượng của hàng hoá còn tồn động đầu kỳ và cuối kỳ.

Báo cáo tổng hợp tồn kho chính là cách mà doanh nghiệp kiểm soát tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng báo cáo kho để biết tình hình phát triển của mình.

2. Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Hoatieu xin chia sẻ mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho thường được sử dụng ở các công ty, doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Bộ, Sở: ……….

Đơn vị: …………

BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO

Tháng:........................................

Loại:...........................................

Vật tư hàng hóaĐầu kỳNhập khoXuất khoCuối kỳ
TênSLTTSLTTSLTTSLTT
Cộng theo loại
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Báo cáo tổng hợp tồn kho mẫu

Dưới đây là một ví dụ về báo cáo tổng hợp tồn kho với một số mặt hàng cụ thể. Mời các bạn tham khảo trong bài.

Báo cáo tổng hợp tồn kho mẫu
Báo cáo tổng hợp tồn kho mẫu

4. Cách làm báo cáo tổng hợp tồn kho

Các thông tin mà kế toán ghi chép lại mỗi khi có hàng hóa nhập và xuất mỗi ngày chính là căn cứ để lập mẫu báo cáo tồn kho tổng hợp. Đồng thời đây cũng là một trong những tài liệu giúp kế toán đối chiếu, so sánh giữa kết quả được ghi lại và kết quả thực tế.

Để lập một mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho tiêu chuẩn cần phải đảm bảo các thông tin như sau

 • Tên địa chỉ, mã số thuế đơn vị thực hiện báo cáo.
 • Thời gian thực hiện báo cáo.
 • Mã hàng, tên hàng hóa được liệt kê theo thứ tự hoặc phân chia thành từng loại, nhóm.
 • Đơn vị tính hàng hóa như cái, bộ, chiếc, chai, kg,…
 • Tồn đầu kỳ: Số lượng hàng hoá từng loại hàng hóa. Sau đó được tính thành tiền ở cột.
 • Nhập, xuất trong kỳ: Số lượng, thành tiền của mỗi loại hàng hóa được thống kê. Cách tính tương tự như tồn đầu kỳ.
 • Tồn cuối kỳ: Các thông tin chi tiết về số lượng và thành tiền. Cách tính này tương tự như tồn kho đầu kỳ.
 • Dưới cùng có hàng tổng cộng.
 • Ngày tháng năm lập
 • Ký và ghi rõ họ tên của người lập phiếu, thủ kho, Kế toán trưởng, giám đốc.

5. Một số công thức excel dùng trong báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn kho bằng excel là một những kỹ năng cần có của kế toán. Dưới đây là một số công thức excel thường dùng trong báo cáo tồn kho:

 • Sumif: Là hàm tính tổng có điều kiện. Hàm này giúp bạn tính được tổng số lượng nhập xuất của 1 mã hàng từ danh sách nhiều lần nhập/xuất khác nhau.
 • Vlookup: Hàm giúp bạn tìm kiếm tự động theo mã hàng bạn nhập.
 • If: Kết hợp vlookup với if để lập công thức tìm thông tin hàng hóa cho tất cả các dòng trống của bên nhập xuất.
 • Sum: Hàm tính tổng giá trị hàng tồn kho của bạn. Đây là hàm bắt buộc phải dùng ở dòng tổng cộng của báo cáo Nhập xuất tồn.

6. Lưu ý khi lập báo cáo tổng hợp tồn kho

 • Thời gian lập báo cáo tồn kho cần phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm. Các thông tin về thời gian cần phải được trình bày trước khi các bộ phận liên quan ký xác nhận.
 • Báo cáo tồn kho cần thể hiện rõ tình trạng xuất, nhập hàng hoá. Từ đó nhân viên kế toán cũng có thể tính được doanh số bán hàng thực tế.
 • Người làm báo cáo có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ để có kết quả chính xác và nhanh nhất. Việc này giúp các thông tin ghi trên báo cáo chuẩn xác hơn.
 • Sau khi làm xong báo cáo tồn kho thì cần các bên liên quan bao ký và ghi rõ họ tên: Người lập, người phụ trách bộ phận kế toán, lãnh đạo đơn vị sẽ ký và ghi rõ họ tên. Riêng lãnh đạo đơn vị cần đóng dấu để xác nhận toàn bộ thông tin được trình bày trong báo cáo. Nếu báo cáo nhiều trang thì cần đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Trên đây là Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho 2024 mới nhất và các quy định liên quan. Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
3 24.623
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo