Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2024 mới nhất

Bản đăng ký người phụ thuộc là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của những người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2023 mới nhất ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuếNghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

1. Người phụ thuộc là gì?

Người phụ thuộc (NPT) là người phụ thuộc mà cá nhân người nộp thuế có trách nhiệm phải nuôi dưỡng.

Người phụ thuộc bao gồm:

- Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), con bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, trường dạy nghề từ đủ 18 tuổi trở lên không có thu nhập hoặc thu nhập thấp ( tính thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng từ tất cả nguồn thu nhập).

- Vợ hoặc chồng người nộp thuế nếu trong độ tuổi lao động đáp ứng điều kiện bị khuyết tật, không có khả năng lao động , không có thu nhập hoặc thu nhập thấp ( tính thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng từ tất cả nguồn thu nhập).

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi và mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện: trong đọ tuổi lao động bị khuyết tật không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp ( tính thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng từ tất cả nguồn thu nhập).

- Các cá nhân khác: không có nơi nương tựa mà người nộp thuế có trách nhiệm phải nuôi dưỡng đáp ứng điều kiện khuyết tật không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp ( tính thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng từ tất cả nguồn thu nhập), bao gồm:

+ Anh chị em ruột của người nộp thuế

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2023

Dưới đây là mẫu Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN - Mẫu đăng ký người phụ thuộc 2023 mới nhất và đang có hiệu lực. Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Ngày….tháng … năm…

[02] Lần đầu: [03] ....Bổ sung lần thứ: ….

[04] Họ và tên người nộp thuế:...........................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc:.........................................

[07] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):.................................

[08] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.............

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Mã số thuế người phụ thuộc

Thông tin giấy tờ của người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)

Loại giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS (trường hợp chưa có MST NPT)

Số giấy tờ

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

2

...

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

…, ngày … tháng … năm……..

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Ký điện tử)

3. Cách viết bản đăng ký người phụ thuộc

Trong bản đăng ký người phụ thuộc có một số chỉ tiêu khá khó hiểu, sau đây Hoatieu sẽ hướng dẫn cụ thể cách điền các chỉ tiêu trong bản đăng ký người phụ thuộc.

Chữ viết tắt: NPT- người phụ thuộc; CMND- Chứng minh nhân dân, CCCD- Căn cước công dân; GKS- Giấy khai sinh.

Chỉ tiêu [16]: là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ NPT hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ NPT thì chỉ tiêu [16] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tại tổ chức đó hoặc thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ NPT cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thi chỉ tiêu [16] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.

Chỉ tiêu [17]: là thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống chỉ tiêu [17]) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại chỉ tiêu [17] theo thời điểm thực tế kết thúc tính giảm trừ NPT.

4. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

- Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

+ Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng phải lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú theo mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Trường hợp cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Mục III Công văn 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập tổng hợp theo Phụ lục Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh mẫu số 07/THĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

5. Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

Hiện nay, người dân muốn làm thủ tục đăng ký cho người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh có thể dễ dàng thực hiện thủ tục này qua mạng mà không cần phải đến tận cơ quan để hỏi các thông tin và nộp hồ sơ. Giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi di chuyển đến cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ. Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng được tiến hành như sau:

- Đăng ký tại trang https://thuedientu.gdt.gov.vn;

- Cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký thay mã số thuế của người phụ thuộc;

- Cá nhân phải nộp văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc và các giấy tờ của người phụ thuộc, bao gồm: bản sao CMND/CCCD hoặc giấy khai sinh đối với người phụ thuộc hoặc bản sao hộ chiếu đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài;

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký người phụ thuộc online trên trang thuế điện tử có thể làm theo 2 cách:

  • Cách 1: Soạn hồ sơ đăng ký trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và nộp lên trang thuế điện tử;
  • Cách 2: Soạn và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang thuế điện tử.

6. Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Sau khi đăng ký người phụ thuộc thành công, các bạn cần kê khai chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh kèm theo tờ khai quyết toán thuế cá nhân để được giảm trừ gia cảnh. Dưới đây là bảng kê cho người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh chi tiết hơn - là mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm……

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: ….

[04] Tên người nộp thuế:……………..……………

[05] Mã số thuế:

STT

Họ và tên người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập

MST của người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

MST của người phụ thuộc

Loại giấy tờ (Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GKS) người phụ thuộc

Số giấy tờ

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian tính giảm trừ trong năm tính thuế

Từ tháng

Đến tháng

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân, GKS: Giấy khai sinh)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………

Chứng chỉ hành nghề số:.....................

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú: Trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế thì phải khai thông tin chỉ tiêu [12].

Trên đây là Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 36.994
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo