Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu năm 2024

HoaTieu.vn xin giới thiệu mẫu Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng) được ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sổ chi tiết doanh thu là biểu mẫu thống kê chi tiết các khoản thu do bán hàng của doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

1. Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu - Mẫu số S1- HKD

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Nội dung cơ bản của biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu:

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:......

Địa chỉ:...............................................

Mẫu số S1-HKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên địa điểm kinh doanh: ......................

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Phân phối, cung cấp hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

Hoạt động kinh doanh khác

A

B

C

D

1

2

....

4

5

...

7

8

...

10

...

12

Tổng cộng

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Cách ghi sổ chi tiết doanh thu bán hàng theo Thông tư 88

Hướng dẫn cách viết Mẫu S1-HKD: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

a) Sổ này được mở theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như nhau để làm căn cứ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN đối với ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật thuế.

b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột 1, 2, ...., 10...: Ghi doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ được phân chia theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của pháp luật thuế để làm căn cứ kê khai thuế và xác định nghĩa vụ thuế với NSNN.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhu cầu thì ngoài việc mở sổ chi tiết bán hàng theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể mở sổ chi tiết doanh thu chi tiết từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc theo cách thức phân loại khác cho phù hợp với yêu cầu quản lý của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc quy định của pháp luật thuế.

3. Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu - Mẫu số S1-DNSN

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S1-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh hàng hóa

Hoạt động khác

....

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Cộng số phát sinh trong kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..

Ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 132/2018/TT-BTC

4. Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu - Mẫu số: S51 - H

Nội dung cơ bản của biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu:

Bộ, Sở: ………...

Đơn vị: …………

Mẫu số: S51 -H
(Ban hành theo quyết định số:
999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU (CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG)

Loại hoạt động :……………….………….....................................................................

Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..…....................................................................

Đơn vị tính:…….

Ngày tháng ghi sổChứng TừDiễn GiảiDoanh Thu Bán HàngGhi Chú
Số hiệuNgày thángSố lượngĐơn giáThành tiền
12345678

Ngày.........tháng..........năm..........

Người ghi sổ
(Ký)

Phụ trách kế toán
(Ký)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên:……..

Họ tên:……..

Họ tên:……..

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ đúng chuẩn theo thông tư 88, 132, 999 để bạn đọc tham khảo và lựa chọn sử dụng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 28.299
0 Bình luận
Sắp xếp theo