Biển báo giao thông

Biển báo giao thông đường bộ, đường thủy

Các loại biển báo giao thông đường bộ thường gặp gồm: Biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫnbiển báo phụ khác được HoaTieu cập nhật, bao gồm cả ý nghĩa biển báo giao thông, mức phạt khi vi phạm giao thông các biển báo này. Mời các bạn tham khảo