Quy định về luân chuyển giáo viên 2024

Quy định về luân chuyển giáo viên 2024. Luân chuyển giáo viên đã không còn là điều xa lạ đối với các nhà giáo. Việc luân chuyển này được thực hiện như thế nào? Với điều kiện gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của HoaTieu.vn để nắm rõ quy định hiện hành về luân chuyển giáo viên.

1. Luân chuyển giáo viên là gì?

Tìm hiểu về luân chuyển và thuyên chuyển giáo viên
Tìm hiểu về luân chuyển và thuyên chuyển giáo viên

Khái niệm “luân chuyển” là việc điều động giáo viên từ nơi này sang nơi khác trong một huyện, thị xã để giáo viên thực hiện nghĩa vụ đối với vùng khó khăn và điều tiết đội ngũ do cấp có thẩm quyền quyết định điều động trên cơ sở đề nghị của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Thuyên chuyển giáo viên là gì?

Về thuyên chuyển: Tất cả giáo viên trong biên chế của ngành giáo dục và đào tạo hiện đang công tác tại vùng khó khăn đều có quyền được đề nghị thuyên chuyển về vùng thuận lợi, trừ số giáo viên là người tại chỗ được đào tạo cắm bản vùng khó khăn hoặc đã ổn định và an cư tại địa phương nơi công tác vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Giáo viên ở vùng khó khăn lâu năm và giáo viên đã làm nghĩa vụ ở vùng khó khăn có nhu cầu xin thuyên chuyển được xem xét giải quyết chuyển về vùng ít khó khăn và vùng thuận lợi.

3. Quy định về luân chuyển giáo viên

Quy định về luân chuyển giáo viên

1.1. Thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức giáo dục không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức giáo dục

Theo Điều 3 Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức giáo dục không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức giáo dục như sau:

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị ban hành danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi căn cứ quy định trên để xác định thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với từng vị trí công tác cụ thể.

Như vậy từ ngày 14/02/2022, thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác với công chức, viên chức giáo dục là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Thông tư này không nêu rõ sự khác nhau về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của viên chức giáo dục nam và nữ như trong Nghị định 27/VBHN-BGDĐT.

1.2. Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định:

- Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam.

Sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ nêu trên, nhà giáo, CBQLGD được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác đến nơi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo những nguyên tắc sau:

+ Đối với nhà giáo, CBQLGD được điều động luân chuyển đến công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được luân chuyển trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi được điều động đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc về vùng không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Đối với những người mới tốt nghiệp được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng mới để bố trí công tác theo thời hạn luân chuyển tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ những trường hợp khi tuyển sinh đi học tại các trường đã có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền bố trí, sắp xếp đến công tác ở cơ sở giáo dục và đào tạo không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Nhà giáo, CBQLGD có nguyện vọng thuyên chuyển công tác đi nơi khác, được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền tạo điều kiện đi liên hệ thuyên chuyển công tác và giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng;

+ Khi đã có quyết định luân chuyển về địa phương mới, nhà giáo, CBQLGD phải phục tùng sự phân công công tác của cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo ở địa phương mới chuyển đến, nếu không chấp hành việc bố trí công tác thì tuỳ theo mức độ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

+ Nhà giáo, CBQLGD (cán bộ quản lý giáo dục) không thuộc đối tượng hưởng chế độ thời hạn luân chuyển và những nhà giáo, CBQLGD nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 25/7/2001 thì không giải quyết việc luân chuyển theo thời hạn nêu trên.

+ Trong thời gian công tác theo thời hạn luân chuyển quy định mà nhà giáo, CBQLGD bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch), bị đình chỉ công tác thì chưa được giải quyết luân chuyển. Chỉ sau khi chấm dứt hiệu lực kỷ luật, hết thời gian bị đình chỉ công tác thì nhà giáo, CBQLGD mới được luân chuyển và thời gian bị kỷ luật, bị đình chỉ công tác không được tính vào thời gian phục vụ trong thời hạn luân chuyển.

- Cơ quan quản lý giáo dục, địa phương nơi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luân chuyển trở về có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm đồng thời luân chuyển người khác đi thay thế nếu có yêu cầu. Nếu có khó khăn về biên chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biên chế và quỹ lương.

Hết thời hạn nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được xét để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đình và được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi trả dần trong 10 năm.

4. Các trường hợp không phải thực hiện luân chuyển

Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 7 Điều 36 Luật Viên chức năm 2010 thì sẽ không thực hiện việc biệt phái đối với viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- 04 trường hợp chưa định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

 • Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.
 • Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.
 • Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.
 • Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

- 01 trường hợp không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác:

 • Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

5. Điều kiện thuyên chuyển giáo viên

- Có thời gian công tác ít nhất là từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng) trừ trường hợp đặc biệt phải có cơ quan quản lý công chức, viên chức.

- Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng từ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức.

- Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ thuật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biệt pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa và cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Trợ cấp đối với các trường hợp luân chuyển công tác của giáo viên 2024

Căn cứ Điều 10 Nghị định 27/VBHN-BGDĐT quy định về trợ cấp lần đầu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Qua quy định trên có thể thấy, giáo viên thực hiện việc luân chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Số tiền trợ cấp này chỉ được cấp một lần trong cả thời gian giáo viên công tác tại vùng kinh tế khó khăn đó.

Hiện nay mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP áp dụng từ 1/7/2022 đã tăng 6% so với quy định cũ. Do đó, mức trợ cấp đối với các trường hợp luân chuyển công tác của giáo viên 2024 tùy từng vùng mà cũng tăng thêm 6%.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Quy định về luân chuyển giáo viên. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
29 42.425
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Khon9 c0n gj
  Khon9 c0n gj

  Thông tin hữu ích

  Thích Phản hồi 04/07/22
  • Lê Anh Dũng
   Lê Anh Dũng

   trợ cấp lần đầu luân chuyển 2022 được tăng thì vui cho các giáo viên

   Thích Phản hồi 04/07/22
   • Minh Ngọc
    Minh Ngọc

    Hữu ích

    Thích Phản hồi 04/07/22
    • Tuyền Trịnh Hải
     Tuyền Trịnh Hải

     Sau khi đi luân chuyển về thì bao lâu lại đi luân chuyển tiếp

     Thích Phản hồi 16/08/22