Các khoản tiền tăng theo lương cơ sở 2023

Theo thông tin mới nhất thì Quốc hội đã thông qua đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (hiện đây là mức lương cơ sở cao nhất sau hơn 3 năm chưa xem xét tăng lương cơ sở). Tuy nhiên khi mức lương cơ sở năm 2023 được áp dụng thì sẽ kéo theo nhiều sự thay đổi liên quan đến tiền lương, phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội,.....

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 triệu đồng vào năm 2023, ít nhất sẽ có 5 khoản tác động tăng kéo. Dưới đây là cụ thể 5 khoản tiền sẽ tăng theo nếu lương cơ sở tăng vào năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Dưới đây là tổng hợp của HoaTieu.vn về 5 tác động trực tiếp của việc tăng lương cơ sở năm 2023 đến đông đảo người dân.

1 - Cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương, phụ cấp

Theo Nghị định 204 của Chính phủ, lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Tương tự, một số khoản phụ cấp được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng thì mức lương và một số khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng tương ứng.

Ví dụ: Công chức ngạch chuyên viên có hệ số lương 2,34.

Từ 1/7/2019, lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng => Lương của công chức này là 2,34 x 1,49 = 3,48 triệu đồng/tháng;

Đến ngày 1/7/2023 mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức lương công chức tăng lên là 2,34 x 1,8 = 4,212 triệu đồng/tháng;

2 - Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Các khoản tiền tăng theo lương cơ sở 2023
Các khoản tiền tăng theo lương cơ sở 2023

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và các khoản trợ cấp hàng tháng khác cũng sẽ tăng tương ứng từ ngày tăng lương cơ sở.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021.

Còn mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản khác cũng được tăng tương ứng theo quy định pháp luật bởi vì căn cứ theo quy định pháp luật thì đều dựa theo mức lương cơ sở để nhân với phần trăm tương ứng.

3 - Tăng mức đóng bảo hiểm y tế với nhiều đối tượng

Theo Điều 7 của Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ:

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; trẻ em dưới 06 tuổi, người có công, người thuộc hộ cận nghèo: Đóng 4,5% mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, mức đóng của các đối tượng nêu trên tăng lên 81.000 đồng/tháng (trước đây là 67.050 đồng/tháng)

- Người tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng cũng căn cứ vào mức lương cơ sở. Khi mức lương này tăng, mức đóng cũng sẽ tăng tương ứng.

Ngoài ra:

Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Năm 2023, số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm phải lớn hơn 10,8 triệu đồng (trước đây là 8,94 triệu đồng) thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi trên. Bởi vì trước kia khi mức lương cơ sở là 1,49 triệu thì điều kiện để được thanh toán 100% chi phí, khám chữa bệnh là lớn hơn 8,94 triệu đồng/ năm. Nghĩa là trong một năm người lao động đi khám, chữa bệnh và phải chi trả số tiền còn lại sau khi hưởng 80% bảo hiểm y tế là lớn hơn 8,94 triệu đồng. Nhưng đến năm 2023 thì hạn mức này đã tăng lên là 10,8 triệu vào tháng 7.

Ví dụ: Anh A có đi khám và chữa bệnh trong năm 2023 và đã phải thanh toán số tiền là 9 triệu đồng. Và anh A đã tham gia bảo hiểm y tế được 5 năm nên muốn được bảo hiểm y tế chi trả nốt số tiền còn lại của anh. Xét về số tiền anh A phải chi trả thì nếu anh A làm thủ tục trước ngày 1/7/2023 thì anh A sẽ được bảo hiểm y tế hoàn trả số tiền này. Nhưng nếu anh A làm thủ tục sau ngày 1/7/2023 thì số tiền 9 triệu đồng chưa vượt mức 10,8 triệu nên không được chi trả số tiền đó.

Vì thế đây cũng là một phần bất lợi của người lao động về bảo hiểm y tế.

4 - Tăng tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Có rất nhiều khoản trợ cấp về BHXH sẽ tăng nếu mức lương cơ sở mới 1,8 triệu đồng/tháng được áp dụng vào năm 2023. Điển hình là trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp dưỡng sức sau sinh.

Căn cứ Điều 38 và Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

- Trợ cấp một lần khi sinh con = 2 x 1,8 triệu đồng = 3,6 triệu đồng (trước đây là 2,98 triệu đồng);

- Trợ cấp dưỡng sức sau sinh = 30% x 1,8 triệu đồng = 540.000 đồng/ngày (trước đây là 447.000 đồng).

5 - Tăng mức khen thưởng với Đảng viên

Theo Hướng dẫn 56-HD/VPTW, nhiều mức khen thưởng đối với Đảng viên được căn cứ theo mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng, mức khen thưởng này cũng sẽ tăng theo, như:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng = 1,8 triệu đồng x 1,5 = 2,7 triệu đồng

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng = 1,8 triệu đồng x 2 = 3,6 triệu đồng

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng = 1,8 triệu đồng x 3 = 5,4 triệu đồng

Như vậy có thể thấy khi tăng mức lương cơ sở lên thì có những khoản tiền có lợi cho người lao động và cũng có những khoản tiền bất lợi cho người lao động. Những khoản tiền có lợi như tiền lượng và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ cấp sinh con một lần; tăng mức khen thưởng với Đảng viên.

Ngoài ra cũng có khoản tiền bất lợi cho người lao động như tiền đóng bảo hiểm y tế, tăng điều kiện được hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Trên đây là 05 tác động của việc tăng lương cơ sở vào năm 2023. Những thông tin chính thức về việc tăng lương cơ sở năm 2023 sẽ được HoaTieu.vn cập nhật nhanh nhất.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
2 6.855
0 Bình luận
Sắp xếp theo