5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024

Sẽ có 5 bảng lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là một trong những nội dung chính về thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024 sẽ được tính theo số tiền cụ thể căn cứ vào vị trí việc làm chứ không dựa vào hệ số lương và mức lương cơ sở như hiện nay.

Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được áp dụng theo quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27-NQ/TW , sẽ có đến 05 bảng lương mới dành cho các đối tượng này.

05 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 thì ngày 1/7/2024 là thời điểm được xác định  là ngày thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo bằng số tiền cụ thể, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Việc chuyển đổi từ bảng lương cũ sang lương mới phải đảm bảo mức lương mới không được thấp hơn mức hiện hưởng. Cụ thể xây dựng 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

- 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, cải cách tiền lương từ 1/7/2024 sẽ xây dựng 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. 05 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ không còn tính theo lương cơ sở và hệ số lương, thay vào đó sẽ được tính dựa theo cơ cấu mới, trong đó, lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

2. Cơ cấu tiền lương mới

Căn cứ theo kế hoạch được chỉ đạo thì thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Căn cứ vào kế hoạch và thiết kế cơ cấu tiền lương các đơn vị sẽ thiết kế bảng lương riêng cho đơn vị của mình. Với cơ cấu tiền lương mới sẽ đảm bảo tốt hơn nhu cầu cũng như năng lực của từng đối tượng người lao động.

Trên đây là chia sẻ về 05 bảng lương mới của cán bộ công chức dự kiến được áp dụng từ 1/7 tới đây.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
26 37.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo