Không nghỉ hết phép năm công ty có trả tiền không?

Người lao động được hưởng các ngày nghỉ phép hàng năm có hưởng lương. Trong trường hợp không dùng hết ngày phép thì có được thanh toán tiền nghỉ phép những ngày chưa nghỉ?

Hoatieu.vn xin trả lời câu hỏi trên theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

1. Quy định về cách tính phép năm

Chế độ nghỉ phép năm của người lao động được quy định tại điều 113 Bộ luật Lao động 2019:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Trong đó:

  • Ngày nghỉ hằng năm tại khoản 2 điều này được tính theo điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.
  • Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

2. Không nghỉ hết phép năm công ty có trả tiền không?

Không nghỉ hết phép năm công ty có trả tiền không?

Vậy, công ty có trả tiền cho phép năm không dùng hết không?

Từ 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019, quy định về việc trả tiền cho phép năm không dùng hết cho người lao động cũng được thay đổi

Cụ thể, người lao động sẽ được trả tiền phép năm chưa nghỉ do bị mất việc, thôi việc theo điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghhết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm

=> Những trường hợp không dùng hết phép vì những lý do khác hai lý do trên thì sẽ không được thanh toán. 

Để biết tiền nghỉ phép năm được thanh toán thế nào trong các trường hợp cụ thể, mời các bạn tham khảo bài Thanh toán tiền phép năm

3. Trả tiền phép năm khi nghỉ việc

Khi nghỉ việc mà chưa dùng hết các ngày nghỉ phép năm, người lao động sẽ được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hết này theo quy định tại điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP mà Hoatieu.vn đã trích dẫn ở mục 2 bài này

Tiền phép năm khi nghỉ việc được tính theo tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Ví dụ: Tháng 4 anh A nghỉ việc nhưng tiền phép năm anh A còn thừa 3 ngày. Tháng 3, anh A được hưởng mức lương 400.000 đồng/ngày

=> Anh A được nhận tiền phép năm là 1.200.000 đồng

4. Tiền phép năm ai trả?

Tiền nghỉ phép năm do người sử dụng lao động chi trả

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Không nghỉ hết phép năm công ty có trả tiền không?. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 376
0 Bình luận
Sắp xếp theo