Phụ cấp cho chi hội trưởng phụ nữ 2024

Chi hội trưởng phụ nữ được nhận những phụ cấp gì? Chi hội trưởng phụ nữ là người có đóng góp quan trọng trong việc đưa tinh thần thi đua của đoàn thể phát triển, sôi nổi hơn. Vậy những người này nhận được mức phụ cấp thế nào?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc "Phụ cấp cho chi hội trưởng phụ nữ" theo quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Phụ cấp cho chi hội trưởng phụ nữ

1. Phụ cấp cho chi hội trưởng phụ nữ 2024

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn hưởng phụ cấp như thế nào? là câu hỏi được nhiều người quan tâm và gửi đến Hoatieu.vn. Sau đây, Hoatieu.vn xin được trả lời câu hỏi này

Căn cứ quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP về công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo đó:

  • Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.
  • Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

=> Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn thì không phải là đối tượng được hưởng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định của pháp luật. Nên chỉ có thể được hưởng được bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) mà thôi.

2. Quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách 2024

Mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách được quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP với 2 đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Để biết rõ hơn về mức phụ cấp của những đối tượng này mời các bạn tham khảo 2 bài viết dưới đây:

3. Nhiệm vụ của chi hội trưởng phụ nữ 2024

Pháp luật không quy định cụ thể nhiệm vụ của chi hội trưởng phụ nữ, tuy nhiên từ thực tiễn ta có thể thấy được vai trò của chi hội trưởng phụ nữ như sau:

  • Vận động người dân, có uy tín với cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội.
  • Ngoài tích cực du nhập nghề, tạo việc làm cho hội viên, Chi hội trưởng phụ nữ là những điển hình trong vận động hội viên tham gia các phong trào như: xây dựng nông thôn mới, thực hành tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo tại địa phương...

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Phụ cấp cho chi hội trưởng phụ nữ. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan

Đánh giá bài viết
3 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo