Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Thuế là một nguồn thu quan trọng vào ngân sách nhà nước hằng năm. Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu ổn định. Vậy các bạn đã biết thuế thu nhập cá nhân được tính thế nào?

Trong bài viết "Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?", Hoatieu.vn gửi đến các bạn quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về giảm trừ gia cảnh.

Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Việc nộp thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

2. Lương bao nhiêu thì phải đóng thuế?

Từ năm 2020, thu nhập trên 11 triệu/tháng mới phải nộp thuế, thu nhập dưới 11 triệu/tháng không phải nộp thuế TNCN

Vì: Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, trong trường hợp thu nhập của cá nhân dưới 11 triệu đồng thì chắc chắn sẽ không phải đóng thuế TNCN.

Lưu ý: Mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, những tháng đã tạm nộp theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 vào đầu năm 2021 sẽ được tính lại và hoàn về cho người nộp thuế nếu đã nộp dư.

3. Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Ông A có tổng thu nhập là 15 triệu đồng, không có khoản thu nhập được miễn thuế.

Giả sử ông A không có người phụ thuộc

Thu nhập chịu thuế của ông A là 15 triệu đồng

Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc hàng tháng: 1.575.000 đồng (8% tiền BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN trên lương)

Thu nhập tính thuế TNCN của ông A: 15.000.000 – (11.000.000 + 1.575.000) = 2.425.000 đồng

Mức thuế suất lúc này là 5%

=> A phải đóng thuế: 2.425.000 x 5% = 121.250 đồng

Lưu ý: Nếu ông A có người phụ thuộc thì không phải đóng thuế trong trường hợp này

4. Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014, Thuế TNCN được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

= [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo]

Thu nhập từ tiền lương thì tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần dưới đây:

Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

5. Mức giảm trừ gia cảnh

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên từ ngày 1/7/2020:

  • 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế
  • 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc

Trước 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh là:

  • 9 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế
  • 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc

6. Ví dụ đóng thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ: B làm việc tại CTCP X (hợp đồng lao động dài hạn). Tháng 2/2020 B nhận được các khoản thu nhập sau:

  • Lương chính: 15 triệu/tháng
  • Phụ cấp ăn trưa: 600.000 đồng
  • Thưởng tết: 6 triệu
  • Phụ cấp xăng xe: 1 triệu
  • Khoản BH phải nộp: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN (10,5% lương)
  • Người phụ thuộc: 1 người

=> Tổng thu nhập: 15 triệu + 6 triệu + 1 triệu + 600.000 = 22,6 triệu

Khoản giảm trừ không tính vào thu nhập tính thuế: 11tr + 4,4 triệu + 1.575.000 = 15.975.000 đồng

Thu nhập tính thuế  = 22,6 triệu - 15.975.000 = 5.625.000 đồng

=> B thuộc mức thuế suất thứ 2

Tuy nhiên đây là thuế tính theo kiểu lũy tiến nên chúng ta sẽ tính thuế như sau

5 triệu x 5% + 625.000 x 10% = 312.500 đồng

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi "Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?". Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
5 4.349
0 Bình luận
Sắp xếp theo