Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2024 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2024. Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Pháp luật quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chi tiết theo tháng, quý, năm... Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ giới thiệu và cung cấp thông tin đến bạn đọc về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định hiện hành.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các loại
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế các loại

1. Hồ sơ khai thuế là gì?

Hồ sơ khai thuế gồm tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy.

Chủ thể có nghĩa vụ sẽ phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục theo mẫu của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các loại tờ khai này. Đồng thời việc nộp hồ sơ khai thuế cũng phải đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Nếu muộn hơn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định hiện hành, chủ thể có trách nhiệm sẽ phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý

Theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là:

 • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm

Việc nộp hồ sơ khai thuế phải đúng thời hạn theo quy định của pháp luật
Việc nộp hồ sơ khai thuế phải đúng thời hạn theo quy định của pháp luật

Căn cứ Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 đối với loại thuế khai có kỳ tính thuế theo năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là:

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
 • Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Những trường hợp khác

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

- Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp

 • Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

- Đối với các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

- Người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Trên đây là tổng hợp thời hạn nộp thuế các loại theo quy định hiện hành. Mời các bạn tham khảo thông tin có liên quan tại mục Pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 142
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Cự Giải
  Cự Giải

  thông tin bổ ích

  Thích Phản hồi 28/06/22
  • Lê Anh Dũng
   Lê Anh Dũng

   Tài liệu hữu ích

   Thích Phản hồi 28/06/22
   • Milky Way
    Milky Way

    Cảm ơn ad

    Thích Phản hồi 28/06/22