Có quyết định hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?

HoaTieu.vn xin giải đáp cho các bạn thắc mắc sau khi có quyết định hoàn thuế bao lâu nhận được tiền theo quy định pháp luật hiện hành, làm thế nào để biết được hoàn thuế bao nhiêu hay giải quyết khi có quyết định hoàn thuế nhưng không nhận được tiền. HoaTieu.vn mời các bạn cùng tham khảo.

Có quyết định hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?

1. Sau khi có quyết định hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?

Tiêu chíQuyết định hoàn thuế TNCNQuyết định hoàn thuế GTGT
Căn cứ pháp lýĐiều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi 2013, 2016)
Thời gian hoàn thuế

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo.

1.1. Quyết định hoàn thuế TNCN?

=> Sau khi có quyết định hoàn thuế TNCN thì sau chậm nhất 06 ngày làm việc (Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN trước) và sau chậm nhất 40 ngày (Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN) cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế. Còn sau bao nhiêu lâu kể từ ngày ra quyết định hoàn thuế, người nộp thuế nhận được tiền thì hiện nay pháp luật chưa quy định rõ.

Căn cứ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

...

1.2. Quyết định hoàn thuế GTGT?

=> Tương tự, khi có quyết định hoàn thuế GTGT thì sau chậm nhất 06 ngày làm việc (Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước) và sau chậm nhất 40 ngày (Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế), cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế. Còn sau bao nhiêu lâu kể từ ngày ra quyết định hoàn thuế, người nộp thuế được nhận tiền thì hiện nay pháp luật chưa quy định rõ.

Như vậy, thời gian hoàn thuế TNCN, GTGT được chia thành 2 trường hợp như sau:

- Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN, GTGT trước thì chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế.

- Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN, GTGT thì chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Làm thế nào để biết được hoàn thuế bao nhiêu?

Để có thể biết được hoàn thuế bao nhiêu thì người nộp thuế cần biết chính xác số thuế đã tạm nộp và số thuế phải nộp hoặc có chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập từ tổ chức trả thu nhập. Trường hợp người nộp thuế có số thuế phải nộp thấp hơn số thuế đã tạm nộp thì số tiền thuế được hoàn sẽ được tính bằng: Số thuế phải nộp - Số thuế đã tạm nộp

Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tự kiểm tra xem mình được hoàn thuế bao nhiêu bằng các cách sau:

- Qua trang Thuế điện tử:

+ Đối với thuế TNCN:

Truy cập vào đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/, chọn "Cá nhân" sau đó đăng nhập trên hệ thống -> Trên thanh công cụ, chọn “Hoàn thuế” -> Chọn tra cứu “Giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách nhà nước” -> Khi hệ thống hiển thị Kết quả tra cứu Giấy đề nghị hoàn thuế và chọn “Xem thông báo”/“Thông báo” -> chọn “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy và xem các thông báo.

+ Đối với thuế GTGT:

Truy cập vào đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/, chọn "Doanh nghiệp" sau đó đăng nhập trên hệ thống -> chọn “Hoàn thuế” => chọn “Kê khai trực tuyến” -> Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích vào nút “Hoàn thành kê khai”, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện gửi đề nghị hoàn thuế.

- Qua ứng dụng Etax Mobile

Kiểm tra được hoàn thuế bao nhiêu thông qua ứng dụng Etax Mobile, các bạn có thể tham khảo bài viết trên trang Hoatieu.vn.

- Hỏi trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về đại điểm nộp hồ sơ khai thuế. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể căn cứ xem mình thuộc đối tượng nộp thuế nào để có thể đến trực tiếp cơ quan nộp thuế có thẩm quyền xin giải đáp thắc mắc về vấn đề hoàn thuế.

3. Câu hỏi thường gặp về thời gian nhận tiền hoàn thuế

3.1. Etax đã giải quyết hoàn thuế thì bao lâu nhận được?

=> Sau khi Etax đã giải quyết hoàn thuế, thì trong thời gian:

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

- Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Như vậy, cá nhân sau khi tự quyết toán thuế TNCN trên Etax cũng cần chờ thời gian như khi nộp quyết toán thuế theo hình thức thông thường.

3.2. Có quyết định hoàn thuế nhưng không nhận được tiền?

=> Nếu có quyết định hoàn thuế nhưng chưa nhận được hoặc không nhận được tiền thì cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả cũng như trả thêm phần lãi theo quy định.

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019, quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

...

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Như vậy đối với trường hợp sau khi có quyết định hoàn thuế nhưng vẫn không nhận được tiền, nếu do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.

Bài viết trên đã giải đáp chi tiết các thắc mắc về sau khi có quyết định hoàn thuế bao lâu nhận được tiền theo quy định pháp luật hiện hành? Ngoài ra mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo