Cá nhân có 2 mã số thuế, xử lý thế nào 2024?

Cá nhân có 2 mã số thuế, xử lý thế nào 2024? Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế do cơ quan quản lý thuế cấp theo quy định của Luật quản lý thuế. Tuy nhiên có khá nhiều người có 2 mã số thuế, gây ra những rắc rối, nhầm lẫn trong việc đóng thuế. Vậy xử lý trường hợp này như thế nào và thủ tục ra sao? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của HoaTieu.vn.

Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế
Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế

1. Cá nhân có 2 mã số thuế phải làm sao?

Mã số thuế là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 30 Luật quản lý thuế 2019 có quy định:

Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

Cá nhân được cấp 01 MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của mình và dùng MST đó để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người đó phải nộp.

Vậy nếu cá nhân có 2 mã số thuế do quá trình thay đổi Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân thì phải làm sao?

Theo hướng dẫn tại Công văn số 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân có thay đổi số CMND:

Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp CMND mới và số CMND mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới.
Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng hai thẻ CMND để đăng ký hoặc do làm CCCD nên lẫn lộn thông tin CCCD và CMND) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Do không được sử dụng số CMND mới hoặc số định danh mới để cấp mã số thuế cá nhân nên người có 2 MST sẽ trực tiếp liên hệ cơ quan thuế nơi đã cấp mã số thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp sau theo đúng quy định.

Trong trường hợp này phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc hoặc các thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Cá nhân liên hệ đến cơ quan thuế, nơi đã cấp mã số thuế để tiến hành thủ thay đổi này.

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân
Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân

Căn cứ Điều 36 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Như vậy thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể rơi vào 2 trường hợp sẽ được xử lý như sau:

Đầu tiên nếu cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Ngoài ra nếu cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế thì cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

3. Chậm nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế có bị phạt?

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Như vậy, đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế so với thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và mức tiền phạt theo quy định pháp luật về thuế như trên.

Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân, thể hiện sự đóng góp vào ngân sách nhà nước của mỗi cá nhân. Do đó nếu gặp trường hợp có 2 mã số thuế, cá nhân nên chủ động tiến hành làm thủ tục thay đổi thông tin thuế nhanh chóng, tránh trường hợp quá thời hạn để bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bài viết trên đã giải đáp các thắc mắc về xử lý trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế như thế nào và thủ tục ra sao. Mời bạn tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Thuế - lệ phí mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo