Chuyển nơi làm việc thì quyết toán thuế TNCN như thế nào

Cách quyết toán thuế TNCN khi chuyển nơi làm việc

Việc thay đổi nơi làm việc, chuyển công tác là điều không thể tránh khỏi đối với mỗi một người lao động. Vậy người chuyển công tác thực hiện quyết toán thuế TNCN như thế nào, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Hỏi:

Tôi làm việc tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam ở TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016, đóng thuế thu nhập cá nhân và tính giảm trừ gia cảnh tại đây. Từ tháng 1/2017, tôi chuyển đến làm việc tại một công ty ở TP. Hà Nội. Xin hỏi, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 của tôi gửi đến Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hay Cục Thuế TP. Hà Nội?

Chuyển nơi làm việc thì quyết toán thuế TNCN như thế nào

Trả lời:

Tại Điểm c.2.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 đã được bổ sung tại Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên như sau:

“c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế…

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.

Căn cứ quy định nêu trên thì, trường hợp không có sự thay đổi nơi làm việc, nếu ông có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế và ông đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp ông đã thay đổi nơi làm việc đến đơn vị mới (không còn làm việc tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam) và có thu nhập từ hai nơi (kể cả thu nhập tại nơi làm việc cũ và đơn vị mới tính đến thời điểm nộp quyết toán thuế) thì thực hiện như sau:

Trường hợp ông đã thay đổi nơi làm việc đến đơn vị mới và đơn vị mới đó (tổ chức trả thu nhập cuối cùng) có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị mới ông đang làm việc tại thời điểm nộp quyết toán thuế.

Trường hợp đơn vị mới đó không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế (để hoàn thuế) tại Chi cục Thuế nơi ông cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú).

Đánh giá bài viết
1 957
0 Bình luận
Sắp xếp theo