Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất 2023

Cách tính lương giáo viên mầm non 2023. Lương giáo viên mầm non 2023 được tính như thế nào, liệu có sự thay đổi so với những năm trước đây? Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất 2023, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bảng hệ số lương giáo viên mầm non mới nhất
Bảng hệ số lương giáo viên mầm non mới nhất

Cùng với việc tăng lương cơ sở trong năm 2023 thì bảng lương mới 2023 của giáo viên mầm non cũng sẽ biến động theo lương cơ sở. Vậy trong năm 2023 tới đây bảng lương của giáo viên mầm non sẽ thay đổi như thế nào? Cách tính lương mới của giáo viên mầm non ra sao? Mời các bạn hãy ùng Hoatieu tham khảo nội dung dưới đây để nắm được những biến động về bảng lương giáo viên mầm non trong năm 2023 nhé.

1. Bảng lương mới giáo viên mầm non 2023

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Đến 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Mức tăng

Giáo viên mầm non hạng I

Bậc 1

4.0

5.960.000

7.200.000

1.240.000

Bậc 2

4.34

6.466.600

7.812.000

1.345.400

Bậc 3

4.68

6.973.200

8.424.000

1.450.800

Bậc 4

5.02

7.479.800

9.036.000

1.556.200

Bậc 5

5.36

7.986.400

9.648.000

1.661.600

Bậc 6

5.7

8.493.000

10.260.000

1.767.000

Bậc 7

6.04

8.999.600

10.872.000

1.872.400

Bậc 8

6.38

9.506.200

11.484.000

1.977.800

Giáo viên mầm non hạng II

Bậc 1

2.34

3.486.600

4.212.000

725.400

Bậc 2

2.67

3.978.300

4.806.000

827.700

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

930.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

1.032.300

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

1.134.600

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

1.236.900

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

1.339.200

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

1.441.500

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

1.543.800

Giáo viên mầm non hạng III

Bậc 1

2.1

3.129.000

3.780.000

651.000

Bậc 2

2.41

3.590.900

4.338.000

747.100

Bậc 3

2.72

4.052.800

4.896.000

843.200

Bậc 4

3.03

4.514.700

5.454.000

939.300

Bậc 5

3.34

4.976.600

6.012.000

1.035.400

Bậc 6

3.65

5.438.500

6.570.000

1.131.500

Bậc 7

3.96

5.900.400

7.128.000

1.227.600

Bậc 8

4.27

6.362.300

7.686.000

1.323.700

Bậc 9

4.58

6.824.200

8.244.000

1.419.800

Bậc 10

4.89

7.286.100

8.802.000

1.515.900

2. Bảng lương giáo viên mầm non là người lao động

Không giống viên chức được hưởng lương theo công thức cố định gắn với hệ số và mức lương cơ sở, giáo viên mầm non là người lao động có thể được nhận lương theo thoả thuận với người đứng đầu trường mầm non theo quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Do đó, với lương giáo viên mầm non 2023 khi là người lao động sẽ được hưởng theo sự thoả thuận nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38 năm 2022:

Địa bàn doanh nghiệp hoạt động

Lương tối thiểu vùng

Vùng I

4.680.000 đồng/tháng

Vùng II

4.160.000 đồng/tháng

Vùng III

3.640.000 đồng/tháng

Vùng IV

3.250.000 đồng/tháng

Như vậy, có thể thấy, trong năm 2023 chỉ có giáo viên mầm non là viên chức mới có sự biến động về lương theo chiều hướng tăng so với hiện nay bởi chính sách tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 310.000 đồng/tháng).

3. Tin vui: Hàng triệu giáo viên mầm non sắp được tăng thu nhập

Trước những khó khăn, vướng mắc của các thầy cô giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Khi phụ cấp ưu đãi nghề tăng hoặc giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chung của giáo viên.

Đề xuất tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non

Như đã biết, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và có điều chỉnh tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, không chỉ lương mà còn có phụ cấp, trong đó có phụ cấp ưu đãi nghề (loại phụ cấp được tính theo lương cơ sở) cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng này.

Ngoài ra, do nhiều bất cập trong công tác chi trả và xét đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi, mới đây, tại dự thảo Tờ trình xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một số đề xuất đáng chú ý về mức phụ cấp ưu đãi như sau:

Thay vì 06 mức phụ cấp ưu đãi (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%), tại Tờ trình, Bộ Giáo dục đã đề xuất các mức phụ cấp ưu đãi gồm: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 70% và 100%. Cụ thể:

Mức phụ cấp

Đối tượng hưởng

25%

Trực tiếp dạy tại trường đại học, cao đẳng, học viên, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương trừ trường sư phạm, khoa sư phạm, dạy Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

30%

- Trực tiếp dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị của cấp huyện (bỏ trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp).

35%

Tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tủng tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại:

- Xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới.

- Xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (quy định hiện nay đang là trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã…)

40%

Tại các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

45%

Giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

50%

Tại các trường tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa (hiện nay bao gồm cả các trường mầm non).

70%

Dạy trực tiếp trong các trường mầm non công lập (quy định mới đề xuất).

100%

Dạy trực tiếp trong các trường mầm non công lập ở xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng (quy định mới đề xuất).

Như vậy, có thể thấy, đề xuất mới không bổ sung thêm đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nhưng thực tế cho thấy, với mức phụ cấp 35%, giáo viên mầm non sẽ có thu nhập thấp hơn nhiều so với các giáo viên khác

Do đó, tại dự thảo này, Bộ Giáo dục đề xuất nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non từ 35%, 50% lên 70%; riêng giáo viên mầm non đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng 100% hệ số phụ cấp ưu đãi.

Với đề xuất này, có thể thấy, sắp tới khoảng hơn 200 nghìn giáo viê mầm non sẽ được tăng thu nhập so với quy định đang áp dụng hiện nay.

4. Hệ số lương giáo viên mầm non 2023

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

5. Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Hình ảnh minh họa giáo viên mầm non
Hình ảnh minh họa giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26;

2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25;

3. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.

6. Lương giáo viên mầm non 2023 có tăng không?

Công thức tính lương của giáo viên mần non 2023 như sau:

Lương  =  Mức lương cơ sở  x  Hệ số lương

Hiện nay mức lương cơ sở vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Do đó lương giáo viên mầm non cũng sẽ chính thức tăng từ 1/7/2023.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu sẽ giải đáp cho bạn đọc nhanh nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luậtTài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
17 21.141
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Milky Way
  Milky Way

  Thế là lương giáo viên không tăng hả?

  Thích Phản hồi 16:56 10/06
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Hiện nay chỉ mới có dự thảo tăng lương tối thiểu vùng và lương tối thiểu giờ vào 1/7/2022 chứ chưa có dự thảo về tăng lương cơ sở cho viên chức nhà nước. Dự kiến lương viên chức nhà nước trong đó bao gồm lương giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được tăng vào năm 2023 bạn nhé

   Thích Phản hồi 16:58 10/06
 • Hoa Trịnh
  Hoa Trịnh

  Thông tin mới nhất ạ?

  Thích Phản hồi 16:59 10/06
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Đây là thông tin mới nhất hiện nay bạn nhé

   Thích Phản hồi 16:59 10/06
 • Cô bé bướng bỉnh
  Cô bé bướng bỉnh

  Thông tin hữu ích

  Thích Phản hồi 16:59 10/06