Mức lương và File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2024

Đã có thông tin về vấn đề cải cách tiền lương năm 2024. Hiện tại nhiều người đang rất quan tâm đến vấn đề bảng lương ở từng vị trí việc làm đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2024? Thời điểm cải cách tiền lương? File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để cập nhật các thông tin mới nhất.

1. Bảng lương công chức viên chức đến hết ngày 30/6/2024

Hiện tại đã có quy định mới về tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ công chức, viên chức. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, thì từ ngày 1/7/2024 mới bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương.

=> Do đó, Từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước vẫn được tính theo quy định hiện hành là dựa trên lương cơ sở 1.800.000 đồng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP) và hệ số lương (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Ví dụ: Giáo viên Nguyễn A là giáo viên THPT hạng II, hệ số lương 5,36

Vậy Mức lương của giáo viên A = 5,36 x 1.800.000đ = 9.648.000 đồng/tháng

Bảng lương chuyên gia cao cấp từ 1/1/2024 đến 30/6/2024

Chuyên gia cao cấp làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước bao gồm các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, khoa học... không giữ chức danh lãnh đạo có 3 bậc hệ số lương. Cụ thể:

Bậc 1Bậc 2Bậc 3

Hệ số lương

8,809,4010,00

Mức lương (triệu đồng)

15.840.00016.920.00018.000.000

Bảng lương công chức từ ngày 01/01/2024 - 30/6/2024

Đối với cán bộ công chức, mức lương, hệ số lương phân theo chuyên môn, nghiệp vụ, năm công tác.

TTNhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7
1Công chức loại A3
aNhóm 1 (A3, 1)
Hệ số lương6.206.566.927.287.648.00
Mức lương (triệu đồng)11.160.00011.808.00012.456.00013.104.00013.752.00014.400.000
bNhóm 2 (A3, 2)
Hệ số lương5.756.116.476.837.197.55
Mức lương (triệu đồng)10.350.00010.998.00011.646.00012.294.00012.292.00013.590.000
2Công chức loại A2
aNhóm 1 (A2, 1)
Hệ số lương4.404.745.085.425.76 6.106.44
Mức lương (triệu đồng)7.920.0008.532.0009.144.0009.756.00010.368.00010.980.00011.592.000
bNhóm 2 (A2, 2)
Hệ số lương4.004.344.685.025.365.706.04
Mức lương (triệu đồng)7.200.0007.812.0008.424.0009.036.0009.648.00010.260.00010.872.000
3Công chức loại A1
Hệ số lương2.342.6733.333.663.994.32
Mức lương (triệu đồng)4.212.0004.806.0005.400.0005.994.0006.588.0007.182.0007.776.000
4Công chức loại A0
Hệ số lương2.102.412.723.033.343.653.96
Mức lương (triệu đồng)3.780.0004.338.0004.896.0005.454.0006.012.0006.570.0007.128.000

Bảng lương giáo viên từ ngày 01/01/2024 - 30/6/2024

Bảng lương giáo viên

Bảng lương giáo viên

Bảng lương giáo viên

Bảng lương giáo viên

Bảng lương công chức cấp xã từ ngày 01/01/2024 - 30/6/2024

>> Tham khảo: Bảng lương công chức cấp xã từ ngày 1/7/2023

2. Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 01/7/2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

=> Như vậy, từ ngày 1/7/2024, sẽ áp dụng tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, bỏ cơ chế đặc thù, tăng lương hưu. Tức là, chính sách mới sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở 1.800.000 đồng và hệ số lương hiện nay. Mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp. Với chính sách mới, hệ số lương và mức lương của cán bộ công chức, viên chức sẽ tăng lên đáng kể.

Theo đó, sẽ có 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gồm:

+ Bảng 1: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo (qua bầu cử và bổ nhiệm). Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau.

Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

+ Bảng 2: Bảng lương theo chuyên môn, nghiệp vụ, ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo theo nguyên tắc:

  • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau.
  • Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

+ Bảng 3: Bảng lương đối với lực lượng vũ trang:

  • 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
  • 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an
  • 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

3. Phụ cấp theo chế độ tiền lương mới 2024

Có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024 gồm:

+ Phụ cấp kiêm nhiệm.

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung.

+ Phụ cấp khu vực.

+ Phụ cấp trách nhiệm công việc.

+ Phụ cấp lưu động.

+ Phụ cấp ưu đãi theo nghề.

+ Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

4. File Excel tính tiền lương, phụ cấp của công chức, viên chức 2024

File Excel tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức 2024 được lập dựa trên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Đây là bảng file Excel tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức tính đến 30/6/2024. Các bạn chỉ cần nhập hệ số lương hoặc hệ số phụ cấp hiện tại của mình vào ô màu hồng, hệ thống sẽ tự động hiện kết quả số tiền lương, tiền phụ cấp và tổng tiền lương và phụ cấp trong 1 tháng của bạn tại ô màu xanh lam.

File Excel tính tiền lương, phụ cấp của công chức, viên chức

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn bản pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 12.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo