Mức lương và phụ cấp của công chức viên chức mới nhất

Năm 2019 hàng loạt chính sách tiền lương của công chức, viên chức đã có những thay đổi đáng kể từ ngày 1/7. Dưới đây là 1 số chính sách tiền lương và phụ cấp của công chức viên chức mới nhất, HoaTieu.vn xin được gửi đến các bạn độc giả.

1. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Nghị định 44/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành với quy định tăng 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp của tháng 6/2019 đối với 8 nhóm đối tượng, gồm:

- CBCCVC và người lao động; quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

- Cán bộ, xã phường, thị trấn tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP và Quyết định 111-HĐBT;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg;

- CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg;

- Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

2. Tăng lương, phụ cấp thực nhận

Từ ngày 01/7/2019, lương cơ sở được được tăng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng, do đó tiền lương và phụ cấp thực nhận của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng và được tính theo công thức cụ thể như sau:

- Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng;

- Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thực hiện như sau:

-Mức phụ cấp = [Mức phụ cấp + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định;

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Các nội dung nêu trên được căn cứ theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CPThông tư 04/2019/TT-BNV.

Mời các bạn tham khảo thêm:

3. Tăng trợ cấp thai sản khi sinh con từ ngày 01/7/2019 trở đi

Hiện tại, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng tương ứng với mức trợ cấp thai sản một lần là 2,78 triệu đồng. Tuy nhiên, từ thời điểm ngày 01/7/2019 khi lương cơ sở tăng lên mức 1,49 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với mức hiện hành.

4. Áp dụng mẫu hợp đồng mới cho viên chức

Tư ngày 01/7/2019 trở đi sẽ áp dụng các mẫu hợp đồng mới trong quá trình tuyển dụng và ký kết hợp đồng với người trúng tuyển viên chức.

Xem chi tiết các mẫu hợp đồng tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mời các bạn tải mẫu hợp đồng giáo viên, viên chức mới nhất:

5. Điều kiện trúng tuyển thi thăng hạng viên chức

Theo Thông tư 03/2019/TT-BNV, điều kiện xác định người trúng tuyển kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bao gồm:

- Phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định của pháp luật.

- Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (quy định hiện hành là từ 55 điểm trở lên), các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Các bạn có thể tham khảo thêm thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để nắm rõ được cách chuẩn bị hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

6. Bổ nhiệm, xếp lương cho viên chức trúng tuyển kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Quy định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyền kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 03/2019/TT-BNV, cụ thể như sau:

- Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên cao cấp: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào quyết định trúng tuyển và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển sau khi có ý kiến về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ hoặc Ban tổ chức Trung ương;

- Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II, từ hạng IV lên hạng III thì thực hiện theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2012/TT-BNV.

7. Hướng dẫn bổ nhiệm xếp lương cho cán bộ, công chức

Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư 13/2010/TT-BNV, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp cán bộ, công chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư 79/2005/TT-BNV, Thông tư 13/2018/TT-BNV, Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Đánh giá bài viết
1 10.189
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo