Hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu 2024

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn hướng dẫn về cách xác định thời điểm hưởng lương hưu; thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện về tuổi đời và tính tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu mới nhất

Để có thể xác định được thời điểm hưởng lương hưu, căn cứ theo các Khoản 1, 2, 3 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể như sau:

"Thời điểm hưởng lương hưu

1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật

2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Đối với người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định."

⇒ Như vậy theo quy định mới nhất hiện nay, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì thời điểm hưởng lương hưu được tính là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Có thể thấy, tùy vào từng đối tượng lao động thì thời điểm hưởng lương hưu sẽ khác nhau.

Hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu

Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu

2. Quy định về thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định: "Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu".

Bên cạnh đó tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 về phương thức đóng quy định: "Riêng đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu".

⇒ Như vậy theo quy định, thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu được xác được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. Ví dụ, một người muốn đóng BHXH theo phương thức 1 lần để đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định, có thể nhận hưởng lương hưu vào ngày 8/4/2024, thì tháng 4/2024 là thời điểm sớm nhất để có thể đóng một lần cho đủ 20 năm và nếu đóng đủ cho thời gian còn thiếu vào tháng 4/2024 thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng 5/2024.

3. Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2024

Để tránh nhầm lẫn, không rõ ràng về cách xác định tuổi nghỉ hưu. Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định như sau:"Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035."

Như vậy, tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện bình thường theo quy định hiện hành năm 2024 đối với lao động nam là 61 tuổi và đối với lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu

4. Công cụ tính tuổi online

Bài viết trên đã giải đáp chi tiết các thắc mắc về xác định thời điểm hưởng lương hưu? Ngoài ra mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 524
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo