Tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2022

Tuổi nghỉ hưu giáo viên 2022 hiện nay được quy định như thế nào? Sau đây là những quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mới nhất Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn cùng tham khảo.

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2022 là bao nhiêu? Có thay đổi gì so với tuổi về hưu theo quy định của pháp luật hiện hành và mức hưởng lương hưu của giáo viên được tính như thế nào? Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 sẽ thay đổi tuổi nghỉ hưu của người lao động, bao gồm giáo viên. Theo đó đối với giáo viên đảm bảo điều kiện về thời gian đóng BHXH thì sẽ được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Sau đây là tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.

Tăng tuổi nghỉ hưu với giáo viên 2022

Căn cứ Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường vào năm 2021 là:

Giáo viên nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028, 60 tuổi với nữ vào năm 2035.

Do đó, sang đến năm 2022, tuổi nghỉ hưu của giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau:

Giáo viên nam: Từ đủ 60 tuổi 6 tháng (Tăng 3 tháng so với năm 2021).

Giáo viên nữ: Từ đủ 55 tuổi 8 tháng (Tăng 4 tháng so với năm 2021).

Giáo viên đủ tuổi theo quy định trên, có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được xét nghỉ hưu và hưởng lương hưu (điều kiện về hưu quy định Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Giáo viên nghỉ hưu, đủ điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Giáo viên nam nghỉ hưu năm 2021 được tính là 19 năm, nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Giáo viên nữ nghỉ hưu từ 2018 trở đi tính là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, mức hưởng lương hàng tháng của giáo viên được tính như nghỉ hưu ở điều kiện bình thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 3.740
0 Bình luận
Sắp xếp theo