Tăng lương cơ sở 2023

Tăng lương cơ sở 2023. Đã có Nghị quyết mới nhất về việc điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023. Nghị quyết số 69/2022/QH15 quy định mức lương cơ sở được điều chỉnh kể từ ngày 1/7/2023 với mức lương tăng lên 1,8 triệu đồng. Bạn đọc tham khảo nội dung bài viết để biết chi tiết.

1. Lương sơ sở là gì?

Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy có thể hiểu Lương cơ sở là lương được quy định dành cho những cán bộ, công nhân, viên chức làm việc cho cơ quan nhà nước. Mức lương này còn là để căn cứ tính các khoản liên quan đến chế độ xã hội cần thiết.

Tăng lương cơ sở 2023
Lương sơ sở là gì?

2. Tăng lương cơ sở năm 2023

Ngày 11/11/2022 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Nghị quyết có nêu rõ, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức là 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương sơ sở tăng lên 20,8% so với lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở được áp dụng năm 2023 như sau:

  • Lương cơ sở từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng
  • Lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

3. Đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 (đề xuất)

Cụ thể, 09 đối tượng được đề xuất được tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 gồm:

(1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

(2) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

(3) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

(4) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP đang được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

(5) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

(6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

(7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

(8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

(9) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tăng lương cơ sở 2023. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật góc Lao động - tiền lương liên quan.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
2 7.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo