Tăng lương cơ sở 2024

Tăng lương cơ sở 2024 - Tính tới thời điểm hiện tại trước ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở vẫn ở mức 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên theo như Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ vào họp báo chiều ngày 20/6/2024, mức lương cơ sở có thể tăng thêm 30%, tức lên 2,34 triệu đồng một tháng. Hoatieu.vn mời bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

1. Lương sơ sở là gì?

Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy có thể hiểu Lương cơ sở là lương được quy định dành cho những cán bộ, công nhân, viên chức làm việc cho cơ quan nhà nước. Mức lương này còn là để căn cứ tính các khoản liên quan đến chế độ xã hội cần thiết.

Tăng lương cơ sở 2024
Lương sơ sở là gì?

2. Lương cơ sở hiện nay

Mức lương cơ sở hiện nay vẫn được giữ ở mức 1,8 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Mức lương này được thực hiện từ 1/7/2023 và có thể sẽ bị bãi bỏ, thay thế bằng mức lương cơ sở mới kể từ ngày 30/6/2024 tới đây.

3. Dự kiến lương cơ sở năm 2024

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 quy định rõ về việc thực hiện chính sách tiền lương, theo đó từ 1/7/2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Tại điểm c khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

c) Xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Như vậy, mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng/tháng sẽ bị bãi bỏ và thay bằng mức lương mới.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức quy định về mức lương cơ sở mới. Tuy nhiên tại họp báo định kỳ chiều 20/6/2024 của Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ trong đề án cải cách tiền lương.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu thực hiện đầy đủ nội dung cải cách tiền lương khu vực công thì mức tăng tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6%, không bao gồm tiền thưởng. Vì vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng tương ứng từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng một tháng. Các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng tăng 30%.

Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở. Việc này cũng tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người hưởng chế độ, chính sách trợ cấp, phụ cấp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tăng lương cơ sở 2024. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật góc Lao động - tiền lương liên quan.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
8 7.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo