Tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cho cán bộ xã

Quy định mới về phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ xã

Mới đây, Nghị định 34/2019 về cán bộ, công chức cấp xã được ban hành. Một trong số những điểm nổi bật là cán bộ xã sẽ được tăng phụ cấp kiêm nhiệm.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ngày 24/4/2019, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. Dưới đây là điểm mới về tăng phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ xã, mời các bạn cùng tham khảo.

Kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ tính phụ cấp 1 lần

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 204/2004 của Chính phủ, đối tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là người đang giữ chức danh lãnh đạo do bầu cử hoặc bổ nhiệm ở một đơn vị lại giữ chức danh lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị khác.

Theo đó, cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi đáp ứng đủ 02 điều kiện nêu tại Thông tư 78/2005 của Bộ Nội vụ:

- Đang giữ chức danh lãnh đạo do được bầu cử hoặc bổ nhiệm ở một cơ quan, đơn vị;

- Được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà chức danh này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Cũng theo quy định này, người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ chức danh đó.

Và đặc biệt, nếu cán bộ xã thôi giữ chức danh kiêm nhiệm thì ngay tháng sau liền kề với tháng đó, người này cũng thôi hưởng phụ cấp.

Cán bộ xã đã được tăng phụ cấp kiêm nhiệm từ 25/6/2019

Cũng tại Điều 6 Nghị định 204/2004 nêu trên, mức tính phụ cấp kiêm nhiệm dựa trên tổng mức lương hiện hưởng cùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Trước đây, khi giảm được 01 người do cán bộ xã kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chỉ bằng 20% mức tính phụ cấp nêu trên. Hiện nay, tính từ ngày 25/6/2019, mức phụ cấp này đã tăng lên 50% (căn cứ vào Nghị định số 34/2019/NĐ-CP).

Đáng chú ý: Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Trong đó, người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm. Thời gian trả phụ cấp được tính từ tháng được giữ chức danh kiêm nhiệm.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo