Mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2024

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/8/2023, trong đó quy định chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Vậy cụ thể người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp như thế nào? Mời các bạn đón đọc bài viết chi tiết dưới đây của Hoatieu.vn

1. Tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã

So với Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

  • Xã loại I: 14 người;
  • Xã loại II: 12 người;
  • Xã loại III: 10 người.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP đã bỏ từ "tối đa" so với Nghị định 34/2019/NĐ-CP và xác định cụ thể số người hoạt động không chuyên trách cấp xã tương ứng tới từng loại xã.

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Nghị định 33 cũng cho phép tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã với điều kiện:

  • Phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách.
  • Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 (một phần hai) mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách.
  • Đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên được tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách.

Tuy nhiên, việc phân loại xã thuộc loại nào được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Điều 24 trong Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định cụ thể chức danh và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, có thể bố trí ít hơn hoặc bằng số lượng nêu trên.

=> Như vậy, từ ngày 1/8/2023 sẽ tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã với địa phương đông dân cư. Việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đặc trưng từng xã, phường, thị trấn nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, tăng hiệu quả quản lý khu dân cư ở những nơi đông dân, nhất là khu vực có nhiều người dân đến đăng ký tạm trú, thường trú.

2. Tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Căn cứ tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

c) Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tăng thêm tương ứng (1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm).

Đồng thời, từ 1/7/2023, mức lương cơ sở cũng tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở nên tại thời điểm áp dụng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ căn cứ vào lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Do đó, theo quy định mới, đơn vị hành chính cấp xã các loại sẽ được khoán quỹ phụ cấp cụ thể như sau:

  • Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp = 37.800.000 đồng/tháng
  • Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp = 32.400.000 đồng/tháng
  • Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp = 27.000.000 đồng/tháng
  • Xã được tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Tổng mức khoán quỹ phụ cấp tăng thêm 2.700.000 đồng/người tăng thêm

Có thể thấy, từ ngày 01/8/2023, mức khoán phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã tăng đáng kể so với quy định trước đó. Vì vậy, mức phụ cấp cho từng đối tượng cũng sẽ tăng và có sự cân bằng giữa các loại xã so với quy định trước.

Loại xãHệ số theo mức lương cơ bản (lần)Mức khoán phụ cấpSố lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy địnhMức phụ cấp với từng người/tháng
Loại 12137.800.000 đồng/tháng142.700.000 đồng
Loại 21832.400.000 đồng/tháng122.700.000 đồng
Loại 31527.000.000 đồng/tháng102.700.000 đồng

Tìm hiểu thêm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã gồm những ai?

3. Tăng mức khoán phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố

Căn cứ tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

a) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

b) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

c) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Cụ thể theo mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP:

Khu vựcMức khoánMức phụ cấp được khoán mỗi tháng
Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên6,0 lần mức lương cơ sở10.800.000 đồng/tháng
Tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên
Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo
Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã
Các thôn không thuộc trường hợp trên4,5 lần mức lương cơ sở8.100.000 đồng/tháng
Kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phốHưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm

Ngoài ra, Khoản 4 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Lưu ý: Mức phụ cấp của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định căn cứ vào quỹ phụ cấp được khoán cho mỗi cấp xã và đặc thù của từng xã, đồng thời đảm bảo mức phụ cấp tương xứng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã và trình độ tương ứng.

Ví dụ cụ thể: Ông Nguyễn Đức L là tổ trưởng tổ dân phố X, phường A. Đây là tổ dân phố có trên 500 hộ gia đình. Hiện tại, ông L vừa là tổ trưởng tổ dân phố, vừa kiêm thêm chức danh Bí thư Tổ dân phố 4. Vậy mức phụ cấp mỗi tháng của ông L là bao nhiêu?

Trả lời: Theo quy định, hiện nay thôn, tổ dân phố chỉ có 03 chức danh không chuyên trách, gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố: hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Như vậy, ông L là Tổ trưởng tổ dân phố kiêm nhiệm Bí thư chi bố sẽ được hưởng phụ cấp của Tổ trưởng tổ dân phố và 100% phụ cấp Bí thư chi bộ.

Tại tổ dân phố X, các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng nhau là 2,0 trong tổng số hệ số phụ cấp là 6,0 lần mức lương cơ sở (10,8 triệu đồng/tháng).

Vậy, mức phụ cấp của ông L tính như sau:

Phụ cấp tổ trưởng tổ dân phố + Phụ cấp Bí thư chi bộ = 1.800.000x2 + 1.800.000x2 = 7.200.000 đồng/tháng

=> Mức phụ cấp của ông L là 7.200.000 đồng/tháng.

Tham khảo thêm: Mức phụ cấp trưởng thôn mới nhất năm 2024

Như vậy, với những quy định mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP, việc tăng mức lương cơ sở cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng như mức khoán phụ cấp cho các địa phương sẽ góp phần tăng thu nhập của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, động viên họ gắn bó hơn với công việc. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau để được hưởng thêm mức phụ cấp ưu đãi.

4. Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng BHXH bắt buộc không?

Căn cứ Điều 35 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định:

"Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện chế độ BHXH, bắt buộc và BHYT theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT"

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014, thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

=> Như vậy, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã được tham gia 2 loại bảo hiểu: BHXH bắt buộc (với hai chế độ hưu trí và tử tuất) và BHYT.

- Theo quy định hiện hành, hằng tháng, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế với tổng tỷ lệ 9,5%. Trong đó:

+ Mức đóng BHXH = 8% x Mức lương cơ sở = 144.000 đồng/tháng

+ Mức đóng BHYT = 1,5% x Mức lương cơ sở = 27.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 nên mức đóng bảo hiểm của cán bộ không chuyên trách cấp xã cũng sẽ tăng lên.

- Tuy nhiên, nhiều ý kiến hiện nay đánh giá cán bộ không chuyên trách xấp xã vẫn thuộc nhóm đối tượng có lương hưu thấp. Bởi những người này có mức đóng BHXH chỉ bằng mức lương cơ sở, thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu ngắn, tham gia  BHXH bắt buộc chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Với người đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu nhận được thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không được bù đủ bằng mức lương cơ sở.

Có thể thấy, song song với cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn thì cán bộ không chuyên trách cũng đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống quản lý của nhà nước ta. Nhưng chế độ của người hoạt động không chuyên trách vẫn chưa thực sự tương xứng. Mới đây, tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Chính phủ đã đề xuất quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc như các đối tượng khác.

Tại Điều 45 và Điều 54 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ốm đau và chế độ thai sản là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn. Hoatieu.vn sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc thông tin về việc tăng mức hưởng chế độ BHXH cho cán bộ không chuyên trách cấp xã khi dự thảo được sửa đổi và chính thức được ban hành.

Việc bổ sung quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Từ đó, giúp cán bộ không chuyên trách cấp xã đảm bảo cuộc sống, yên tâm công tác, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh trật tự tại địa phương.

Trên đây là giải đáp chi tiết của Hoatieu.vn về Mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ cấp xã không chuyên trách 2024. Mời bạn đọc đón đọc các bài viết liên quan tại mục Văn bản pháp luật của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 1.382
0 Bình luận
Sắp xếp theo