Mức lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới nhất 2023

Mức lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 2023. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người đứng đầu mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và do người dân khu vực đó tín nhiệm bầu lên. Họ là đại diện cho người dân đề xuất ý kiến lên cấp trên và tiếp nhận chỉ đạo và triển khai ý kiến từ cấp trên xuống.

Từ 1/7/2023, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ được nhận mức phụ cấp mới theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, tăng mạnh so với thời điểm hiện tại. Trong bài viết này HoaTieu.vn xin chi sẻ thông tin Lương Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố mới nhất 2023. Mời các bạn theo dõi chi tiết.

Mứ phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định cụ thể theo pháp luật
Mứ phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định cụ thể theo pháp luật

1. Tổ trưởng tổ dân phố có lương không? Trưởng thôn có lương không?

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 04/2012/TT-BNV, thôn, tổ dân phố không phải đơn vị hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong một khu vực. Theo đó, mỗi thôn sẽ có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố sẽ có Tổ trưởng Tổ dân phố.

Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp (hay nhiều người vẫn gọi là lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố).

Cụ thể, số người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau:

  • Không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước.
  • Chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Tóm lại, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật.

2. Lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 2023

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đứng đầu mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và do người dân tín nhiệm bầu lên.
Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đứng đầu mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và do người dân tín nhiệm bầu lên.

Căn cứ Thông tư 04/2012 cụ thể là Điều 13, thì Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Căn cứ Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV, mức phụ cấp cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố (Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố - nếu có) được thực hiện theo hình thức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Mức khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở và được chi trả hàng tháng. Riêng ba loại thôn sau đây sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở:

  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.
  • Thôn thuộc xã có tình hình an ninh, trật tự trọng điểm, phức tạp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Thôn thuộc xã biên giới/hải đảo.

Nghị quyết số 69/2022/QH15 quy định mức lương cơ sở được điều chỉnh kể từ ngày 1/7/2023 tăng lên 1,8 triệu đồng. Lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như đang áp dụng hiện nay.

Do đó, mức khoán quỹ phụ cấp được quy định như sau:

- Mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố thuộc 3 trường hợp đặc biệt (Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; Thôn thuộc xã có tình hình an ninh, trật tự trọng điểm, phức tạp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Thôn thuộc xã biên giới/hải đảo) từ ngày 1/7/2023 sẽ là: 1.800.000 đồng x 5 = 9.000.000 đồng/tháng.

  • Trước 30/6/2023 là: 1.490.000 đồng x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

- Mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố còn lại, từ ngày 1/7/2023 sẽ là: 1.800.000 đồng x 3 = 5.400.000 đồng/tháng..

  • Trước 30/6/2023 là: 1.490.000 đồng x 3 = 4.470.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, như đã đề cập tại phần 1, căn cứ vào quỹ phụ cấp và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, mà Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định mức phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cụ thể đối với từng chức danh. Mức phụ cấp này có thể được chia đều hoặc không cho từng người.

Trên đây là giải đáp chi tiết các thắc mắc về mức phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 2023. Mời bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Cán bộ công chức mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 1.581
0 Bình luận
Sắp xếp theo