Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học

Quy định về phụ cấp của nhân viên trường học

Đối với các nhân viên công tác trong trường học như nhân viên hành chính, kế toán, văn thư, thư viện, y tế... thì có được hưởng thêm chế độ gì không? Đây là nội dung được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Trong bài viết nhày HoaTieu.vn xin chia sẻ chế độ phụ cấp dành cho nhân viên trường học, mời các bạn cùng tham khảo.

Mức phụ cấp dành cho nhân viên trường học

Đối với các nhân viên công tác trong trường học mà không phải là giáo viên thì sẽ có chế độ làm việc theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định khác của nhà nước. Tuy nhiên, đối với các viên chức công tác trong trường học thì có được hưởng phụ cấp không? Để làm rõ vấn đề này mời các bạn theo dõi nội dung sau đây.

Đối tượng viên chức (phục vụ công tác giảng dạy) công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, tùy theo vị trí việc làm và địa bàn công tác, đang được hưởng một số loại phụ cấp, trợ cấp, gồm:

- Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức làm việc trong thư viện, quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho viên chức làm việc trong các phòng thí nghiệm ở các trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại Công văn số 9552/TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại trường học quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Viên chức công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020", Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xác định rõ các ngành nghề đặc thù, trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp để bảo đảm công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề (thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề, công vụ) trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 2.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo