Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi giáo viên 2023

Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi giáo viên 2023 là gì? Phụ cấp ưu đãi nhà giáo được tính như thế nào?

Ngoài mức lương cơ bản thì những người giáo viên còn có những khoản tiền phụ cấp khác nhau được tính riêng cho từng đối tượng để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ chi phí cho giáo viên đi giảng dạy.

1. Phụ cấp ưu đãi là gì?

Theo quy định của Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề là loại phụ cấp dành cho công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, phải ưu tiên đặc biệt do pháp luật quy định

2. Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi giáo viên 2023

Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi giáo viên 2021

Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi giáo viên được quy định tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC. Để hưởng phụ cấp ưu đãi, giáo viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Điều kiện về đối tượng:

Phụ cấp ưu đãi giáo viên áp dụng với các đối tượng sau:

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền

  • Điều kiện về xếp lương:

Đối tượng quy định trên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo.

3. Cách tính phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Phụ cấp ưu đãi giáo viên được tính theo các mức tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn áp dụng mức 1,49 triệu/tháng

Đến ngày 1/7/2023 sẽ được áp dụng mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng

Mức phụ cấpĐối tượng
25%Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)
30%Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
35%Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa
40%Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề
45%Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng
50%Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

4. Thời gian không được tính phụ cấp

Giáo viên không được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo trong thời gian:

  • Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
  • Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
  • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
  • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;
  • Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

5. Cắt phụ cấp đứng lớp của giáo viên 2023 có hay không?

Theo quy định pháp luật nêu trên thì hiện nay chưa có quy định về cắt phụ cấp đứng lớp của giáo viên. Vậy nên phụ cấp đứng lớp của giáo viên sẽ không bị cắt.

Và vào tháng 7 năm 2023 thì mức lương cơ sở của giáo viên được tăng lên, nghĩa là mức phụ cấp sẽ được tăng lên.

Tuy nhiên căn cứ theo những nội dung nêu ở mục 4 trên thì cơ sở giáo dục chỉ được phép cắt phụ cấp thời những thời gian được nêu trên. Những thời gian đó giáo viên không được tính phụ cấp nên phải cắt bỏ thời gian đó. Vì vậy nếu như cơ sở giáo dục có thông báo cắt phụ cấp cần có lý do chính đáng cho cán bộ.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi giáo viên 2023. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 6.350
0 Bình luận
Sắp xếp theo