Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2024

Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2024. Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm công tác Đảng như thế nào? Phụ cấp công tác Đảng trong đơn vị sự nghiệp được quy định ra sao? Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Phụ cấp kiêm nhiệm trong công tác Đảng
Phụ cấp kiêm nhiệm trong công tác Đảng

1. Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2024

Phụ cấp công tác Đảng, kiêm nhiệm công tác Đảng được quy định trong Hướng dẫn 05-HD/BTCTW (hiện vẫn còn hiệu lực) và một số văn bản pháp luật liên quan khác.

Theo đó, đối tượng được chế độ phụ cấp công tác đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội gồm:

 • Cán bộ, công chức, người lao động làm việc ở các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm a, khoản 1, Mục I của Hướng dẫn này.
 • Cán bộ, công chức và người lao động công tác ở ủy ban kiểm tra các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2021Phụ cấp kiêm nhiệm công tác đảng

2. Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm công tác đảng 2024

Hướng dẫn chi trả phụ cấp công tác đảng

Theo khoản 2 Điều 1 Hướng dẫn 05 quy định về mức phụ cấp như sau:

Mức phụ cấp: Bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Căn cứ quy định này, phụ cấp kiêm nhiệm công tác đảng 2024 sẽ được tính cụ thể như sau:

Mức hưởng phụ cấp = 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trong đó:

 • Mức lương hiện hưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở

(Mức lương cơ sở năm 2022 vẫn giữ nguyên là: 1,49 triệu đồng).

 • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo = Hệ số x Mức lương cơ sở (Được quy định trong Thông tư 02/2005/TT-BNV)
 • Phụ cấp thâm niên vượt khung được quy định tại Thông tư 04/2005/TT-BNV.

3. Phụ cấp công tác đảng trong đơn vị sự nghiệp

Nghị quyết Số 27-NQ/TW đã điều chỉnh phụ cấp công tác đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động như sau: Bãi bỏ phụ cấp công tác Đảng

Những cơ quan được nêu trong Hướng dẫn 05-HD/BTCTW  vẫn được hưởng phụ cấp công tác Đảng theo mức được đưa ra tại mục 2 bài này, gồm các cơ quan:

 • Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: văn phòng, tổ chức, dân vận, tuyên giáo, đối ngoại và các đảng uỷ trực thuộc từ Trung ương đến cấp huyện.
 • Các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến cấp huyện.
 • Các cơ quan Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

4. Phụ cấp ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

Phụ cấp trách nhiệm nghề kiểm tra đảng được quy định thế nào?

Phụ cấp trách nhiệm nghề kiểm tra đảng được quy định tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW

Theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW, đối tượng được hưởng phụ cấp kiểm tra công tác đảng là Cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm tra đảng ở ủy ban kiểm tra các cấp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề kiểm tra đảng và phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng trừ: 

 • Cán bộ, công chức giữ chức chức vụ bầu cử, bổ nhiệm có lương chức vụ từ 9,70 trở lên hoặc hưởng hệ số phụ chức vụ lãnh đạo từ 1,20 trở lên.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm ở cơ quan kiểm tra đảng các cấp nhưng không được hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề kiểm tra đảng và phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng.

Mức phụ cấp:

 • Đối với ngạch kiểm tra viên cao cấp

Cán bộ, công chức hiện hưởng mã ngạch kiểm tra viên cao cấp hàng tháng (đang hưởng 15% phụ cấp trách nhiệm kiểm tra đảng của tổng mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có) được hưởng thêm 15% chênh lệch của tổng hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) để bằng 30%.

 • Đối với ngạch kiểm tra viên chính

Cán bộ, công chức hiện hưởng mã ngạch kiểm tra viên chính hàng tháng (đang hưởng 20% phụ cấp trách nhiệm kiểm tra đảng của tổng mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có) được hưởng thêm 10% chênh lệch của tổng hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) để bằng 30%.

 • Đối với ngạch kiểm tra viên

Cán bộ, công chức hiện hưởng mã ngạch kiểm tra viên hàng tháng (đang hưởng 25% phụ cấp trách nhiệm kiểm tra đảng của tổng mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có) được hưởng thêm 5% chênh lệch của tổng hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) để bằng 30%.

5. Chế độ phụ cấp công vụ mới nhất

Theo quy định tại điều 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP, mức hưởng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Những đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ:

 • Cán bộ
 • Công chức
 • Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
 • Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

6. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp 2024

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp được quy định tại Hướng dẫn 05-HD/BTCTW, bao gồm :

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Khi thôi công tác (làm việc) ở cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2024. Hy vọng qua các thông tin mà HoaTieu.vn cung cấp, bạn đọc sẽ nắm rõ những quyền lợi, phụ cấp mà mình được hưởng nếu kiêm nhiệm công tác Đảng.

Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
4 8.422
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Milky Way
  Milky Way

  Thông tin hữu ích

  Thích Phản hồi 20/07/22
  • Trần Lan
   Trần Lan

   Bổ ích

   Thích Phản hồi 20/07/22