34 tội phạm mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018

Tổng hợp những tội phạm mới sẽ bị trừng phạt từ ngày 1/1/2018

Từ 01/01/2018, nếu sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, gây rối phiên họp, cản trở biểu tình, lãng phí tài sản nhà nước, gian lận trong kinh doanh bảo hiểm... sẽ phạm tội hình sự. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm 426 điều, nhiều hơn BLHS 1999 tới 82 điều. Và với việc xây dựng các quy định phù hợp, đáp ứng thực tiễn khách quan cần quy định một số loại tội phạm mới thì trong số 82 điều đó có quy định tới 34 tội danh mới so với BLHS 1999.

Cụ thể là các tội:

Tội danh

Điều luật

 1. Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Điều 147

 1. Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

Điều 154

 1. Xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân

Điều 167

 1. Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Điều 187

 1. Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

Điều 212

 1. Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Điều 213

 1. Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 214

 1. Gian lận bảo hiểm y tế

Điều 215

 1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Điều 216

 1. Vi phạm quy định về cạnh tranh

Điều 217

 1. Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Điều 217a

 1. Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Điều 218

 1. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Điều 219

 1. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 220

 1. Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 221

 1. Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 222

 1. Thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 223

 1. Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 224

 1. Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 230

 1. Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

Điều 234

 1. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông

Điều 238

 1. Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật

Điều 285

 1. Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Điều 291

 1. Sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh

Điều 293

 1. Cố ý gây nhiễu có hại

Điều 294

 1. Cưỡng bức lao động

Điều 297

 1. Bắt cóc con tin

Điều 301

 1. Cướp biển

Điều 302

 1. Đăng ký hộ tịch trái pháp luật

Điều 336

 1. Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Điều 348

 1. Vi phạm quy định về giam giữ

Điều 388

 1. Gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp

Điều 391

 1. Ra mệnh lệnh trái pháp luật

Điều 393

 1. Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ

Điều 415

Đánh giá bài viết
1 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo