Thủ tục xin xóa án tích 2024

Người phạm tội đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích. Vậy trình tự, thủ tục, hồ sơ xin xóa án tích được quy định như thế nào?

Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc thủ tục xin xóa án tích 2024 theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Thủ tục xin xóa án tích 2021

1. Xóa án tích là gì?

Xóa án tích là việc một người phạm tội sau khi đã chấp hành xong các hình phạt, quyết định khác của bản án mà Tòa án đã tuyên, sau một khoảng thời gian luật định thì sẽ được xóa án tích. Sau khi được xóa án tích thì người phạm tội sẽ được coi là chưa phạm tội. Điều này giúp họ quay lại cuộc sống thường nhật với một tâm thế thoải mái nhất, không mặc cảm vì cảm giác mình đã từng phạm tội.

2. Các trường hợp được xóa án tích

Đương nhiên xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu) của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 70
 • Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70

2. Xóa án tích theo quyết định của tòa án(Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXVI (các tội xâm phạm sở hữu). Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người này căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện:

 • Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71
 • Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 71

Trong một số trường hợp đặc biệt (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định của pháp luật.

3.  Hồ sơ xóa án tích:

Hồ sơ xóa án tích

Trong trường hợp đương nhiên xóa án tích, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin xóa án tích
 • Các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp.
 • Bản sao hộ khẩu;
 • Bản sao chứng minh nhân dân.

Trong trường hợp đặc biệt:

 • Ngoài các lọai tài liệu như trên, phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án thường trú, công tác và nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án

 • Người bị kết án phải có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

4. Trình tự thực hiện:

Vậy người xin xóa án tích có thể nộp hồ sơ xin xóa án tích tại đâu?

Đương nhiên xóa án tích:

Người xin xóa án tích nộp đơn yêu cầu xóa án tích (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, xóa án tích theo quyết định của tòa án

 • Người xin xóa án tích nộp hồ sơ xin xóa án tích tại Tòa án đã xét xử sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện).
 • Tòa án cấp giấy chứng nhận hoặc ra Quyết định xóa án tích và người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

5. Thẩm quyền, thời hạn xét đơn xin xóa án tích:

Thẩm quyền, thời hạn xét đơn xin xóa án tích

Thẩm quyền xóa án tích

 • Đương nhiên xóa án tích:

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích sau khi nhận được đơn yêu cầu đáp ứng được các điều kiện để được xóa án tích

 • Xóa án tích theo quyết định của tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt:

Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

Thời gian xét đơn xóa án tích

Đương nhiên xóa án tích:

 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích

Xóa án tích theo quyết định của tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt:

 • 13 ngày từ ngày nộp đơn

6. Lệ phí (nếu có):

Người xin xóa án tích không phải nộp bất cứ khoản tiền lệ phí Tòa án nào (Trừ trường hợp xin sao quyết định xóa án tích hoặc giấy chứng nhận xóa án tích).

Tuy nhiên, trên thực tế, Toà án chỉ cấp giấy chứng nhận đã được xoá án tích cho các đối tượng có đơn yêu cầu. Bên cạnh đó, thủ tục xin giấy chứng nhận đã được xoá án tích hết sức phức tạp, gây phiền hà cho người bị kết án; thời hạn xem xét để xoá án tích theo quy định hiện hành còn quá dài kể cả đương nhiên được xoá án tích và xoá án tích theo quyết định của toà án, chưa tạo điều kiện để người đã chấp hành xong bản án nhanh chóng tái hoà nhập xã hội, có thể dẫn đến những tiêu cực lớn hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bị kết án và gia đình họ.

8. Các câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến liên quan vấn đề án tích, xóa án tích

Hỏi: Cách tính thời gian xóa án tích

Đáp: Các bạn có thể tham khảo chi tiết thời gian xóa án tích tại bài Án tích là gì? Quy định về xóa án tích 2024

Hỏi: Mẫu đơn xin xóa án tích

Đáp: Các bạn có thể xem mẫu đơn xóa án tích tại bài Mẫu đơn xóa án tích

Hỏi: Án tích có tự xóa không?

Đáp: Trong các trường hợp xóa án tích, có trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Tuy nhiên để được xóa án tích thì các bạn phải làm đơn yêu cầu (đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích) và làm đơn cộng với nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập (đối với trường hợp xóa án tích theo quyết định của tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt)

Hỏi: Xóa án tích trước thời hạn

Đáp: Theo quy định tại điều 72 BLHS 2015, các bạn có thể được xóa án tích trước thời hạn (nhưng vẫn đảm bảo được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 điều 70, khoản 2 điều 71 BLHS 2015) khi có đủ các điều kiện: có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục xóa án tích 2024. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan: 

Đánh giá bài viết
3 2.088
0 Bình luận
Sắp xếp theo