Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất 2024

Nhiều người thường không phân biệt được kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Dưới đây là quy định mới nhất về mức đóng kinh phí Công Đoàn và Đoàn phí Công đoàn, cách tính Đoàn phí công đoàn, thủ tục hoàn trả Đoàn phí công Đoàn. HoaTieu.vn mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất
Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất

1. Kinh phí công đoàn là gì?

Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp. Theo đó thì kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà doanh nghiệp cần phải trả cho người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật về BHXH. Do đó, cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2023 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2022 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

2. Đoàn phí công đoàn là gì?

Đoàn phí công đoàn là lệ phí công đoàn được thu dưới hình thức đơn vị sử dụng lao động trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân và sau đó là trả cho công đoàn, căn cứ theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Mức đóng đoàn phí công đoàn 2024

Theo quy định tại Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ thì mức đóng đoàn phí công đoàn được quy định như sau:

 • Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
 • Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước: Mức đóng bằng 1% tiền lương thực lĩnh, tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.
 • Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tối đa bằng 10% mức lương cơ sở.

Với những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí hay đoàn viên không thuộc đối tượng đóng BHXH thì mức đóng đoàn phí thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở.

Như vậy, căn cứ mức lương cơ sở mới theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP về lương cơ sở 2023, mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng của người lao động trong năm 2024 như sau:

Mức đóng tối thiểu: 1% x 1,8 triệu đồng/tháng = 18.000 đồng/tháng

Mức đóng tối đa: 10% x 1,8 triệu đồng/tháng = 180.000 đồng/tháng

Lưu ý: Đoàn viên hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên hoặc không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng lương thì thời gian này sẽ không phải đóng đoàn phí.

Mức đóng phí công đoàn 2021

4. Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn 2024

Ngày 16/10/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 8108/QĐ-TLĐ năm 2023 có hiệu lực từ niên độ tài chính năm 2023, sửa đổi nội dung sử dụng số thu đoàn phí công đoàn quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022.

Nội dung nổi bật trong Quyết định 8108/QĐ-TLĐ là quy định mới về sử dụng số thu đoàn phí công đoàn: Tăng phần trăm số thu đoàn phí công đoàn cơ sở được sử dụng từ 60% lên 70%. Giảm phần trăm số thu đoàn phí công đoàn cấp trên từ 40% xuống còn 30%.

Đối tượng

Không phân biệt: có tổ chức công đoàn hay không

Kinh phí công đoàn
(Do doanh nghiệp đóng)

Mức đóng

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động
(Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

Phân phối

Năm 2023:
- Doanh nghiệp được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. (Tăng 4% so với năm 2022)
- Công đoàn cấp trên được sử dụng 25% tổng số thu kinh phí công đoàn.(Giảm 4% so với năm 2022)

Đối tượng

Có tổ chức Công đoàn

Không có tổ chức công đoàn

Đoàn phí công đoàn
(Do đoàn viên tham gia công đoàn đóng)

Mức đóng

- NLĐ tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.
- NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Phân phối

- Doanh nghiệp được sử dụng 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn.
- Công đoàn cấp trên được sử dụng 30% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Không thu và không phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Lưu ý:

 • Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng không kết nạp vào tổ chức công đoàn => do đó chủ doanh nghiệp không phải đóng đoàn phí công đoàn
 • NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.
 • Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng NLĐ không phải đoàn phí công đoàn.
 • Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.
 • Đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000VNĐ.

5. Đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn:

Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên

Ngoài đối tượng nêu trên thì theo quy định hiện hành tại Quyết định 1908/QĐ-TLĐ thì những đối tượng sau cũng không phải đóng đoàn phí công đoàn:

- Người không tham gia công đoàn;

- Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí;

- Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó cũng không phải đóng đoàn phí.

6. Cách tính công đoàn phí của giáo viên

Giáo viên thuộc các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Cách tính:

Căn cứ mức lương cơ sở mới theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP về lương cơ sở 2023, mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng của giáo viên trong năm 2024 như sau:

Mức đóng tối thiểu: 1% x 1,8 triệu đồng/tháng = 18.000 đồng/tháng

Mức đóng tối đa: 10% x 1,8 triệu đồng/tháng = 180.000 đồng/tháng

7. Trường hợp Doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

Kinh phí công đoàn

Theo Điều 5 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định. Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì không được phép giữ lại 75% nguồn thu từ kinh phí công đoàn mà Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn sẽ tiếp nhận, quản lý phần kinh phí công đoàn này và tiến hành sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trong tổng số thu kinh phí công đoàn theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Như vậy, mức trích nộp kinh phí công đoàn năm 2023 là 25%, mức trích này nộp cho công đoàn cấp trên (các cấp), còn tỷ lệ kinh phí công đoàn được giữ lại cho công đoàn cơ sở là 75%.

Đoàn phí công đoàn: Không nộp đoàn phí công đoàn

Hoàn trả kinh phí công đoàn.

Căn cứ theo Luật Công đoàn năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng 68% tổng số thu kinh phí công đoàn; 32% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp cho công đoàn cấp trên.

Thực tế đơn vị phải nộp 100% kinh phí công đoàn về Liên đoàn lao động cấp trên xử lý. Đến thời điểm, các công ty sẽ làm hồ sơ đề nghị hoàn trả phí công đoàn (6 tháng/năm/lần) như sau:

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ trình về việc đề nghị hoàn trả Kinh phí Công đoàn
 • Quy định về mức chi công đoàn.
 • Danh sách nhân viên.
 • Bảng kê chi tiết các khoản chi công đoàn (kèm theo các phiếu chi).
 • Bảng tổng hợp kinh phí công đoàn phải nộp (đã nộp).

Ngoài ra, người lên nộp phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMTND.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu biên bản họp công đoàn, Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 22.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo