Những ngành xét lý lịch 3 đời

Những ngành xét lý lịch 3 đời. Được biết trong hệ thống cơ quan thuộc nhà nước thì có những ngành học yêu cầu xét lý lịch 3 đời, nên khi thi vào những ngành học này cần phải xem xét cụ thể những lý lịch của nhân thân của người dự tuyển. Bởi vậy những gia đình có lý lịch không trong sạch sẽ không được phép dự tuyển vào những ngành học đó. Đây là cách sàng lọc những cá nhân cống hiến cho đất nước.

1. Xét lý lịch 3 đời là gì?

Xét lý lịch 3 đời là một thủ tục nhằm để kiểm tra, xác minh nhân thân của một người muốn gia nhập vào lực lượng vũ trang nói chung và ngành công an, quân đội nói riêng. Thủ tục này sẽ do người đăng ký dự tuyển tự khai lý lịch sau đó sẽ thực hiện kiểm tra lý lịch người dự tuyển có trong sạch hay không.

2. Những ngành học xét lý lịch 3 đời

Theo như hoatieu.vn tìm hiểu thì ngành công an và quân đội là hai ngành học xét lý lịch 3 đời của người dự tuyển. Lý lịch 3 đời của người phải hoàn toàn trong sạch, không vướng vào pháp lý thì mới được phép dự tuyển vào vòng tiếp theo.

3. Xét 3 đời gồm những đời nào?

Cụ thể xét lý lịch 3 đời như sau:

  • Đời thứ nhất là ông bà hai bên nội ngoại;
  • Đời thứ hai là bố mẹ, cô, dì, chú, bác hai bên nội ngoại;
  • Đời thứ ba là anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người dự tuyển;
Những ngành xét lý lịch 3 đời

4. Xét lý lịch vợ công an mấy đời?

Xét lý lịch vợ công an cũng được thực hiện 3 đời. Như quy định với người làm việc trong cơ quan công an, quân đội là đời từ đời ông bà, bố mẹ và đến đời bạn.

Người vợ, chồng của người làm việc trong cơ quan công an, quân đội cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người làm việc trong cơ quan nên một trong những trường hợp như sau không được kết hôn với người làm trong cơ quan công an:

1. Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền

2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.

3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành...

4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Nếu một trong 3 đời được xét mà thuộc những trường hợp nêu trên thì không được phép kết hôn.

5. Xét lý lịch 3 đời vào Đảng gồm những ai?

Cụ thể theo Hướng dẫn 01/HD-TW-2021 quy định tại mục số 3 về lý lịch của người vào Đảng như sau:

3.4. Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra, xác minh

- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra, xác minh

- Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh.

- Nếu vợ (chồng) người vào Đảng đang là đảng viên hoặc có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: Cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng).

- Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

- Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn...) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

- Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

- Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

- Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng ủy Bộ Ngoại giao) để lấy xác nhận; trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra.

- Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.

Như vậy người vào Đảng cần thẩm tra lý lịch của những đời như sau:

  • Đời thứ nhất Cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng;
  • Đời thứ hai là vợ, chồng, con đẻ người vào đảng đã đầy đủ hành vi dân sự;
  • Đời thứ ba là bản thân người vào Đảng.

Như vậy có thể thấy với bất cứ ngành nghề nào cũng cần kiểm tra lý lịch rõ ràng của người trực tiếp tham gia vào hoạt động của nhà nước, người có lý lịch trong sạch và ba đời của họ trong sạch thì sẽ được tham gia vào hoạt động của nhà nước.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Những ngành xét lý lịch 3 đời. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 4.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo