Học sinh tiêu biểu là học sinh giỏi hay khá?

Học sinh tiêu biểu là học sinh giỏi hay khá? Học sinh tiêu biểu là một danh hiệu mới trong quy định đánh giá học sinh cấp tiểu học. Quy định này thay thế quy định cũ lần lượt theo từng năm học cho đến khi hết lớp 5. Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu danh hiệu học sinh tiêu biểu có phải là học sinh giỏi hay học sinh khá trong bài viết dưới đây nhé.

Video Học sinh tiêu biểu là học sinh gì?

1. Học sinh tiêu biểu là gì?

Danh hiệu học sinh tiêu biểu là gì?

Căn cứ vào Điều 13 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

=> Như vậy có thể thấy trong quy định này thì học sinh tiêu biểu là một danh hiệu khen thưởng mới dành cho học sinh tiểu học, học sinh được trao danh hiệu này khi có kết quả đánh giá giáo dục ở mức hoàn thành tốt, có thành tích xuất sắc về một môn học hoặc có tiến bộ về phẩm chất năng lực được cả lớp công nhận.

Học sinh tiêu biểu có phải là học sinh khá hay giỏi?

2. Học sinh tiêu biểu là học sinh giỏi hay khá?

Học sinh tiêu biểu có phải là học sinh giỏi không?

Cũng căn cứ vào quy định trên thì có thể thấy điều kiện để các em đạt học sinh tiêu biểu là có kết quả học tập đạt mức hoàn thành tốt. Cụ thể tiêu chí đánh giá hoàn thành tốt là:

Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

Mức hoàn thành tốt là mức đánh giá thứ hai trong bốn mức đánh giá dành cho học sinh cấp tiểu học. Có thể thấy trong mức đánh giá hoàn thành tốt có quy định chi tiết là bài kiểm tra định kỳ đạt 7 điểm trở lên, tức là điểm ở mức khá trở lên.

=> Tóm lại, có thể hiểu Học sinh tiêu biểu thực chất không phải học sinh giỏi hay khá bởi 2 danh hiệu này đã không còn được sử dụng để đánh giá kết quả năm học cho học sinh tiểu học theo quy định mới. Tuy nhiên để so sánh ở mức tương đương với quy định trước đây thì học sinh tiêu biểu có thể là học sinh Khá.

3. Tại sao không còn quy định học sinh giỏi ở cấp tiểu học?

Vậy tại sao trong quy định mới lại không còn áp dụng quy định khen thưởng học sinh giỏi nữa?

Cụ thể thì chúng ta cũng biết theo quy định mới phương thức đánh giá dành cho học sinh cấp tiểu học hiện chủ yếu là đánh giá bằng lời, nghĩa là hạn chế đánh giá bằng điểm số. Với phương pháp đánh giá này có ưu điểm là nhằm để các em không bị áp lực về thành tích mà cứ phát huy bản thân và học tập.

Vậy nên các danh hiệu khen thưởng cũng cần thay đổi, những học sinh thật sự xuất sắc mới được trao danh hiệu học sinh xuất sắc. Còn những học sinh ở mức khá, giỏi có một khía cạnh xuất sắc, vượt trội chỉ được trao danh hiệu học sinh tiêu biểu. Danh hiệu học sinh tiêu biểu sẽ phù hợp và khen thưởng đúng thế mạnh của học sinh hơn.

Cũng từ đây có thể thấy học sinh xuất sắc cũng là danh hiệu dành cho học sinh giỏi toàn diện hơn.

4. Học sinh tiêu biểu có được giấy khen không?

=> Học sinh tiêu biểu hoàn toàn có thể được nhận giấy khen từ phía nhà trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo như phân tích tại Mục 1, quy định cụ thể tại điểm a Khoản 1 Điều 13 Thông tư 27/2020, nếu như học sinh đạt được danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện thì sẽ được Hiệu trưởng trường tặng giấy khen khen thưởng danh hiệu này.

5. Học sinh tiêu biểu và học sinh xuất sắc cái nào cao hơn?

Học sinh tiêu biểu và học sinh xuất sắc đều là 2 tên gọi danh giá dành cho những học sinh được đánh giá cao trong quá trình học tập suốt một năm học, vậy danh hiệu nào sẽ cao hơn so với cái còn lại. Theo đó tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 27/2020 quy định:

Điều 9. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

2. Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

a) Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:

- Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

- Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

Bên cạnh đó, theo như phân tích trước đó của Hoatieu, quy định về đánh giá khen thưởng học sinh thì mức khen thưởng danh hiệu học sinh Xuất sắc cao hơn so với học sinh Tiêu biểu.

=> Như vậy có thể thấy nếu so về mức độ đánh giá kết quả tổng kết năm học thì học sinh tiêu biểu sẽ thấp hơn 1 bậc so với học sinh xuất sắc, học sinh xuất sắc vẫn sẽ toàn diện và nổi trội hơn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Học sinh tiêu biểu là học sinh giỏi hay khá? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
13 11.030
0 Bình luận
Sắp xếp theo