Số hiệu quân nhân là gì? Cách tra cứu số hiệu quân nhân

Mỗi quân nhân đều mang một số hiệu cụ thể và cá biệt, vậy số hiệu quân nhân là gì? Hoatieu xin chia sẻ chia câu trả lời chi tiết về điều này và Cách tra cứu số hiệu quân nhân để xin cấp lại thẻ chứng minh quân nhân, mời các bạn tham khảo trong bài.

1. Quân nhân là gì?

Quân nhân là thuật ngữ dùng để gọi chung cho những người phục vụ trong Lực lượng vũ trang của một quốc gia nói chung hoặc chỉ chủ thể công tác trong một đơn vị quân đội nói riêng. Danh xưng này không được áp dụng cho bên Công an, Cảnh sát hay người phục vụ trong ngành An ninh. Quân nhân còn bao gồm Tướng lĩnh, Quân nhân Chuyên nghiệp, Sĩ quan, Hạ sĩ quan - Binh sĩ, Nhân viên Quốc phòng,... có Cấp bậc, Quân hàm tương ứng do từng Quốc gia quy định.

2. Số hiệu quân nhân là gì?

Số hiệu quân nhân là số liệu riêng của mỗi cá nhân được viết trên Giấy chứng minh và Thẻ cho quân nhân để thể hiện thông tin cá nhân cũng như toàn bộ hồ sơ lý lịch của quân nhân đó trên dữ liệu do Cục Cán bộ Tổng cuc Chính trị quản lý.

Việc xác định số hiệu quân nhân được căn cứ theo quy định tại Thông tư 218/2016/TT-BQP Quy định về viêc cấp, quản lý, sử dụng giấy Chứng minh sỹ quan; chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; thẻ sĩ quan dự bị; thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị quy định;

Theo Điều 3 - Thông tư 218/2016/TT-BQP hướng dẫn thì quân nhân ở mọi cấp bậc sẽ được cấp và có quyền sử dụng Giấy chứng minh quân nhân và Thẻ quân nhân tùy theo hàm và cấp bậc trong quân đội.

3. Hình thức Giấy chứng minh quân nhân

Thông tin trên Giấy chứng minh quân nhân (Giấy chứng minh sĩ quan) được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư 218/2016/TT-BQP biểu thị đầy đủ những thông tin cơ quan về quân nhân, về địa chỉ, quê quán, xuất thân. Khi tiến hành tra cứu thông tin của quân nhân, Cục Cán bộ Tổng cục quản lý chỉ cần dưa theo số hiệu mà mỗi quân nhân được cấp sẽ tra được hồ sơ đầy đủ về thông tin này. Theo đó, mỗi quân nhân đều mang một số hiệu cụ thể và cá biệt. Hoatieu xin chia sẻ những thông tin trong giấy chứng minh quân nhân dưới đây:

1. Mặt trước Giấy chứng minh sĩ quan

a) Số: Là số hiệu sĩ quan gồm 8 chữ số;

b) Họ tên: Ghi họ, chữ đệm, tên theo giấy khai sinh, chữ in hoa, đủ dấu;

c) Cấp bậc: Cấp bậc thiếu úy đến cấp bậc đại úy, ghi cấp úy; cấp tá và cấp tướng ghi cấp bậc quân hàm sĩ quan hiện tại;

d) Đơn vị cấp: Giấy chứng minh sĩ quan cấp tướng ghi Bộ Quốc phòng; Giấy chứng minh sĩ quan cấp tá, cấp úy ghi tên đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;

đ) Ngày, tháng, năm: Ghi ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng minh sĩ quan;

e) Ảnh: Quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

g) Hạn sử dụng: Quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

2. Mặt sau Giấy chứng minh sĩ quan

a) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi theo giấy khai sinh;

b) Dân tộc: Ghi tên dân tộc theo quy định của pháp luật;

c) Quê quán: Ghi xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Nơi thường trú: Là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của gia đình; trường hợp chưa đăng ký hộ khẩu thì ghi theo hộ khẩu của vợ, chồng, con hoặc bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp; địa danh hành chính cấp xã ghi thôn, bản, ấp, xã trở lên; thị xã, thành phố ghi số nhà, ngõ, ngách, đường phố, phường trở lên;

đ) Nhân dạng: Ghi chiều cao, đặc điểm riêng quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

e) Nhóm máu: Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Giấy chứng minh quân nhân
Giấy chứng minh quân nhân

4. Cách tra cứu số hiệu quân nhân và xin cấp lại Giấy chứng minh quân nhân

Hoatieu xin chia sẻ cách tra cứu và xin cấp lại Giấy chứng minh quân nhân dưa theo số hiệu quân nhân trong trường hợp quân nhân bị mất Giấy chứng minh hoặc Thẻ quân nhân của mình và nhớ số hiệu quân nhân của mình thì có thể yêu cầu cơ quan đang công tác cấp lại Giấy chứng nhận theo số hiệu cũ như sau:

Bước 1: Quân nhân làm đơn đề nghị cấp lại, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp, điền vào tờ khai theo mẫu, điền số hiệu quân nhân và nộp cho cơ quan quản lý nhân sự ;

Bước 2: Bộ phận quản lý nhân sự của đơn vị mà quân nhân đó đang công tác thực hiện chụp ảnh, lấy vân tay quân nhân, đối chiếu dữ liệu quản lý quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng để làm thủ tục cấp Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc quyền quản lý đơn vị; báo cáo cấp trên về trường hợp cấp lại Giấy chứng minh, thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục ;

Bước 3: Cơ quan quản lý nhân sự sư đoàn và tương đương thực hiện thủ tục kiểm tra việc cấp Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của đơn vị thuộc quyền; tổng hợp báo cáo cấp trên trực tiếp; thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục;

Bước 4: Phòng quản lý nhân sự thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện kiểm tra, hoàn chỉnh thủ tục; báo cáo Thủ trưởng đơn vị ký Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc quyền quản lý; thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục.

Như vậy, trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp hoặc các cấp bậc quan đội khác khi làm mất, làm thất lạc Giấy chứng minh hoặc Thẻ quân nhân thì sẽ làm thủ tục và xin được cấp chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, Thẻ quân nhân mới.

5. Mục đích của việc tra cứu số hiệu quân nhân

Việc tra cứu thông tin quân nhân từ số hiệu thực tế mang lại hiệu quả rất cao trong suốt quá trình quản lý và hoạt động ngành Quân đội nói chung:

  • Nếu trong thời kỳ chiến tranh, khi quân nhân phải ra chiến trường, có người phải hy sinh xa quê hương, gia đình mà không tìm được thân nhân hoặc chưa thể thông báo cho thân nhân thì sẽ dựa vào số hiệu riêng biệt để tra ra thông tin của quân nhân đó.
  • Hiện tại, khi công nghệ đã phát triển đến trình độ nhất định, mọi thông tin và tài liệu đều được số hóa thì việc tra cứu số hiệu của quân nhân được thực hiện dễ dàng và hiệu quả nhờ vào hệ thống quản lý dữ liệu được Tổng cục quản lý - Cục Cán bộ quản lý, hoặc quân nhân, thân nhân có thể tiến hành tra cứu số hiệu quân nhân hay những thông tin ghi trên Giấy chứng minh, thẻ quân nhân qua Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Bộ quốc phòng qua đường địa chỉ: http://dichvucong.mod.gov.vn/web/bo-quoc-phong/tra-cuu-v2#/
  • Ngoài ra, việc tra cứu số hiệu quân nhân còn được sử dụng trong các trường hợp quân nhân bị mất hoặc hư hỏng thẻ và yêu cầu cấp lại; hoặc trong một số trường hợp như: thôi phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân; được cấp đổi thẻ; được cấp thể chứng minh mới, bị tước danh hiệu quân nhân hoặc buộc thuộc việc khi mắc sai phạm nghiêm trọng trong Quân đội. Tuy nhiên số hiệu quân nhân vẫn được lưu lại trên hệ thống dữ liệu và không thay đổi.

Trên đây là những thông tin về Số hiệu quân nhân là gì? Cách tra cứu số hiệu quân nhân. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan trong mục Pháp luật: Hỏi đáp pháp luật nhé. 

Đánh giá bài viết
1 519
0 Bình luận
Sắp xếp theo