Đi nghĩa vụ công an có được thi quân đội không?

Đi nghĩa vụ công an có được thi quân đội không? Chiến sỹ nghĩa vụ khi thi vào các trường khối ngành công an, bộ đội có được cộng điểm ưu tiên không?

1. Đi nghĩa vụ công an có được thi quân đội không?

Theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BQP, các đối tượng sau được tuyển sinh vào trường Quân đội:

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

Các đối tượng trên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển, trường hợp đủ tiêu chuẩn, gửi đến các trường và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình và bảo đảm đủ quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

2. Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

3. Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân

Bên cạnh đó khoản 6 điều 5 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT quy định:

Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học

=> Chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND nếu đã xuất ngũ thì được dự thi vào các trường quân đội, nếu đang tại ngũ thì phải được cấp có thẩm quyền đồng ý

2. Đi nghĩa vụ quân sự, thi vào trường công an có được cộng điểm?

Đi nghĩa vụ quân sự, thi vào trường công an có được cộng điểm?

Chế độ ưu tiên tuyển sinh công an đối với lính nghĩa vụ gồm những gì?

Theo điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc đối tượng ưu tiên:

Nhóm 03 gồm (Nhóm đối tượng ưu tiên 1 UT1: Được cộng 02 điểm)

  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định

Nhóm 05 gồm (Nhóm đối tượng ưu tiên 2 UT2: Được cộng 01 điểm)

  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;

Bên cạnh đó: Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ

=> Đi nghĩa vụ quân sự khi thi tốt nghiệp THPT sẽ được cộng điểm tùy thuộc đối tượng ưu tiên như Hoatieu.vn đã nêu ở trên

3. Đi nghĩa vụ quân sự có được thi đại học?

Như đã phân tích tại mục 1 bài này, chiến sỹ khi đã xuất ngũ hoàn toàn được dự thi đại học.

Đối với những chiến sỹ nghĩa vụ đang trong thời gian tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học

4. Đi nghĩa vụ công an được ưu tiên gì?

Điều 8 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định:

Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

=> Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân giống với quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bao gồm: phụ cấp, ngày nghỉ, quyền lợi đối với thân nhân, BHXH...

Để biết mức phụ cấp, các quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an, mời các bạn tham khảo bài: Đi nghĩa vụ công an có được làm công an không?

Trên đây Hoatieu đã trả lời câu hỏi Đi nghĩa vụ công an có được thi quân đội không? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 3.275
0 Bình luận
Sắp xếp theo