Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 2024

Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 2024 có phức tạp không? Trình tự cấp lại bằng tốt nghiệp THPT như thế nào? Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu? Làm lại bằng cấp 3 mất bao nhiêu tiền? Trong bài viết ngày hôm nay HoaTieu.vn sẽ giải đáp các vấn đề nêu trên để các bạn cùng tham khảo.

1. Nguyên tắc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

- Việc cấp phát chứng chỉ, văn bằng và nguyên tắc quản lý được quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định đó là đối với bản chính của chứng chỉ, văn bằng thì chỉ được cấp 01 lần. Chỉ cấp lại trong trường hợp mà văn bằng, chứng chỉ đã phát cho người học nhưng các thông tin trên văn bằng có sai sót, không đúng với thông tin của người học do lỗi của cơ quan cấp, phát văn bằng.

- Ngoài trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp phát nêu trên thì khẳng định rằng không thể yêu cầu cơ quan cấp lại chứng chỉ, văn bằng cho mình dưới bất kì trường hợp nào.

- Vì vậy, trong trường hợp thí sinh cuối cấp làm mất bằng tốt nghiệp THPT thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, không phải bản chính theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

2. Trình tự cấp lại bằng tốt nghiệp THPT 2024

Thủ tục cấp bản sao từ bản gốc được quy định từ Điều 27 đến Điều 32 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gồm:

- Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra;

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng kèm theo 1 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

b) Trình tự, thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được quy định như sau:

- Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Sở Giáo dục và Đào tạo đã cấp bằng hoặc cơ quan giữ sổ gốc trong trường hợp có sáp nhập, chia, tách đơn vị hành chính cấp tỉnh);

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 3 giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 2 ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3

3. Thời hạn cấp lại bằng tốt nghiệp THPT 2024

Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu? Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện như sau:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 3 giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 2 ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

4. Lệ phí cấp lại bằng tốt nghiệp THPT 2024

Làm lại bằng cấp 3 mất bao nhiêu tiền? Lệ phí cấp lại bằng tốt nghiệp THPT được quy định như sau:

- Người được cấp bản sao về văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc khi có yêu cầu phải thực hiện việc nộp lệ phí đối với bản sao đó. Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì phải nộp thêm cước phí của bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp phát đó.

- Mức thu phí đối với trường hợp này thì tùy vào từng tỉnh thành và căn cứ theo hướng dẫn của Bộ tài chính và Bộ Tư pháp có quy định cụ thể về mức thu nộp, chế độ, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phát bản sao văn bằng, chứng chỉ.

- Thông thường mức thu lệ phí cấp bản sao sẽ do Ủy ban nhân dân nơi bạn xin cấp lại quy định mức thu lệ phí cấp bản sao.

Ví dụ cụ thể có thể tham khảo tại tỉnh Đồng Tháp:

Theo quy định tại Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL, lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp được quy định như sau:

  • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc: 7.500đ/1 bản sao.
  • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc: 3.000đ/1 bản sao (do sử dụng mẫu phôi cũ).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 8.960
0 Bình luận
Sắp xếp theo