Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải?

Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải? Tài nguyên, khoáng sản là những tài sản của đất nước được nhà nước đại diện quản lý. Nên mọi hoạt động khai thác cần phải chịu sự giảm sát, quản lý của nhà nước.

1. Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải?

  1. Nộp thuế cho Nhà nước
  2. Khai thác triệt để
  3. Giao cho chủ đầu tư nước ngoài
  4. Do nhân dân khai thác và sử dụng

Đáp án đúng là: A. Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải nộp thuế cho Nhà nước.

Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu của ngân sách nhà nước nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đây là một loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng sẽ gây ra tác động xấu đến môi trường. Việc đánh thuế với tài nguyên khoáng sản là nhằm hạn chế sản phẩm không có lợi cho môi trường.

Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải?
Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải?

Những đáp án còn lại chưa đúng vì:

B, Khai thác triệt để không được pháp luật quy định về môi trường.

C, Việc giao cho chủ đầu tư nước ngoài khai thác cũng không được quy định trong luật về bảo vệ môi trường.

D, Người dân khai thác và sử dụng nhưng cần tuân thủ quy định về việc khai thác sử dụng và quản lý tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên việc khai thác phải được nhà nước quản lý và giám sát.

2. Tại sao tài nguyên, khoáng sản khi khai thác và đưa vào sử dụng phải nộp thuế bảo vệ môi trường?

Tài nguyên, khoáng sản khi khai thác cũng cần đóng thuế bảo vệ môi trường bởi vì:

Một số tài nguyên, khoáng sản khi khai thác và sử dụng sẽ tạo ra những chất gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước nên phải đóng thuế bảo vệ môi trường. Thuế đóng cho cơ quan nhà nước, khoản thuế này sẽ được đầu tư vào hoạt động, công nghệ nhằm làm sạch môi trường và phòng chống ô nhiễm môi trường. Ví dụ như hoạt động khai thác Than sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí do bụi than. Hoặc là khai thác và sử dụng xăng dầu, quá trình đốt cháy sẽ sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính.

Ngoài loại thuế bảo vệ môi trường thì nhà nước cũng quy định những quy chuẩn về hoạt động khai thác khoáng sản. Quy định này cũng nhằm đảm bảo cho hoạt động khai thác hạn chế những chất thải ra môi trường.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Hành chính liên quan.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo