Quy chế xét tốt nghiệp THCS mới nhất 2024

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Quy chế xét tốt nghiệp THCS mới nhất năm 2024 để các bạn nắm rõ. Quy chế xét tốt nghiệp THCS này bao gồm điều kiện dự xét và công nhận tốt nghiệp; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong việc xét công nhận tốt nghiệp.

Để được công nhận tốt nghiệp THCS thì học sinh cần đáp ứng được những điều kiện gì? Quy trình xét tốt nghiệp THCS? Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong việc xét công nhận tốt nghiệp từ năm học 2024 - 2025 quy định như thế nào? theo Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để tìm câu trả lời phù hợp.

1. Điều kiện dự xét và công nhận tốt nghiệp THCS từ năm học 2024-2025

Tốt nghiệp THCS cũng là một mốc quan trọng, là tiền đề cho các cấp bậc học cao hơn nữa bởi nếu chưa có bằng tốt nghiệp THCS thì cũng không đủ điều kiện thi vào lớp 10, không được học lên THPT. Lớp 9 bậc THCS cũng là lứa tuổi đã có khả năng lao động tuy nhiên vẫn chưa đủ độ tuổi lao động, do vậy những ai trượt tốt nghiệp THCS mà có nguyện vọng thi lại để học tiếp lên THPT thì hoàn toàn đăng ký, trường hợp nào không muốn học tiếp thì có thể đăng ký học trường nghề.

Nước ta đào tạo chương trình giáo dục 12 năm, độ tuổi lớp 9 còn chưa đủ trưởng thành về thể chất và nhận thức, nhà trường và gia đình luôn khuyến khích các em học xong chương trình THPT, sau khi đủ 18 tuổi, các em hoàn toàn lựa chọn những con đường riêng của mình.

Căn cứ Điều 4 và Điều 6 Chương II Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT quy định điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS như sau:

Học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

1. Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

3. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này, gồm:

- Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhthôận tốt nghiệp là học bạ học sinh.

- Đối với học sinh không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm:

+ Đơn đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp;

+ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước;

+ Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.

=> Như vậy, có thể thấy, theo thông tư 31/2023, đã bỏ điều khoản xếp loại giỏi, khá, trung bình của bằng tốt nghiệp THCS. Khi học sinh được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng mà không đề cập đến xếp loại như quy định trước đó. Bên cạnh đó, độ tuổi xét công nhận tốt nghiệp THCS cũng được quy định rõ, người học đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS không quá 21 tuổi và người học đang theo học Chương trình GDTX cấp THCS từ 15 tuổi trở lên.

Tuy vậy, trong năm học 2023 - 2024, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS vẫn theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT. Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 và sẽ bắt đầu từ năm học 2024 - 2025.

Theo quy định hiện hành tại Điều 4, Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT về ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp được quy định rõ như sau:

- Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên.

Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều lần cộng lại).

- Học sinh THCS và học viên học theo chương trình bổ túc THCS không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, trừ học viên của trường, lớp mở cho người đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

2. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS được quy định tại Điều 6 chương II Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT đã nêu ở trên. Cụ thể, hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS sẽ được chia thành 2 trường hợp với 2 đối tượng:

- Trường hợp 1: Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh.

- Trường hợp 2: Đối với học sinh không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm:

+ Đơn đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp;

+ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước;

+ Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.

3. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp mới nhất 2024

Theo Điều 8 Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT quy định quy trình xét công nhận tốt nghiệp THCS từ năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp; thông báo công khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp, trong đó hướng dẫn cụ thể thời gian, hình thức gửi hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp cho đối tượng học sinh được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này trước ngày tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 30 ngày; tiếp nhận và chuẩn bị hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này để bàn giao cho Hội đồng.

2. Học sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này gửi hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này đến cơ sở giáo dục có tổ chức xét công nhận tốt nghiệp theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

3. Căn cứ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, Hội đồng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh; lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp. Biên bản đề nghị công nhận tốt nghiệp phải có đầy đủ họ tên, chữ kí của các thành viên Hội đồng.

4. Hội đồng gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp cho cơ sở giáo dục trình Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp;

b) Biên bản và danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh theo đề nghị của cơ sở giáo dục.

4. Có 2 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm?

Số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm từ năm học 2024-2025 được quy định mới tại Điều 3 Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT là vấn đề mới được nhiều thầy cô và các bạn học sinh quan tâm. Cụ thể:

+ Sẽ có 2 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở:

 • Lần 1: xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học.
 • Lần 2: xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

+ Sẽ có ít nhất 1 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS sau khi kết thúc năm học đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Tuy nhiên, quy định về 2 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đối với học sinh học hết lớp 9 sẽ áp dụng trong năm học 2024 – 2025.

Năm học 2023 - 2024, quy định về số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm vẫn sẽ được thực hiện theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT. Nghĩa là, đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp một lần, ngay sau khi kết thúc năm học (theo biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Còn đối với học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên THCS (sau đây gọi là bổ túc THCS), số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm do sở giáo dục và đào tạo trình uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.

5. Có phải thi tốt nghiệp cấp 2 không?

Hiện nay, vẫn còn khá nhiều phụ huynh và học sinh thắc mắc về việc có phải thi tốt nghiệp cấp 2 không? Theo quy định của Luật giáo dục, bắt đầu từ năm học 2005-2006 đã bỏ quy định thi tốt nghiệp THCS. Những năm học trở lại đây, học sinh không còn phải thi tốt nghiệp cấp 2 như trước nữa mà thay vào đó là hình thức xét tuyển. Các học sinh lớp 9 đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp dựa trên kết quả học tập tại trường.

Sở dĩ, đến bây giờ vẫn còn nhiều người thắc mắc là do một phần trong ngành giáo dục những năm gần đây thay đổi chương trình đào tạo, chương trình học và thi, các hình thức xét tuyển và thi đại học khá nhiều thông tin. Do đó, phụ huynh rất khó để nắm bắt thông tin, hơn nữa, nhiều phụ huynh có con đầu năm nay với vào cuối cấp 2 nên những thông tin xét tuyển trước đó họ vẫn chưa được tiếp cận, hoặc trường hợp có những phụ huynh có con đầu học và thi theo hình thức cũ trước năm 2005 nên họ vẫn chưa cập nhật được hình thức xét tuyển THCS mới.

6. Học sinh lớp 9 bị xếp loại học lực yếu hoặc kém có được tốt nghiệp THCS?

Cụ thể theo điều 7 điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT như sau:

1. Công nhận tốt nghiệp đối với người học của các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu:

a) Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Tiêu chuẩn:

- Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;

- Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;

- Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Ngoài ra, theo Khoản 6 Điều 14 Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của cơ sở giáo dục như sau:

6. Tổ chức cho học sinh học lại; rèn luyện trong kì nghỉ hè; kiểm tra, đánh giá lại các môn học, hoạt động giáo dục trong kì nghỉ hè theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xác nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (nếu đủ điều kiện) cho học sinh thuộc các đối tượng sau:

a) Học sinh chưa được công nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém).

b) Học sinh chưa được công nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu).

c) Học sinh chưa được công nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9 xin học lại.

d) Học sinh quá 21 tuổi đã học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp xin học lại lớp 9 theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở với cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

=> Như vậy, học sinh lớp 9 có học lực yếu, kém và không thuộc đối tượng được ưu tiên thì sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp THCS. Với quy định mới, từ năm học 2024 - 2025, học sinh lớp 9 có học lực yếu, kém có thể được rèn luyện, học lại rong kì nghỉ hè và được kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Học sinh sẽ được công nhận xét tốt nghiệp THCS nếu hoàn thành kết quả học.

Còn trường hợp con bạn có học lực yếu, hạnh kiểm trung bình và thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích thì được xem xét học lực nếu các môn có điểm trung bình là 3,5 điểm và có môn toán hoặc ngữ văn đạt 5 điểm trở lên thì đạt điều kiện tốt nghiệp.

Trong trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp thì được nhà trường tạo điều kiện kiểm tra lại những môn học còn yếu nếu đạt điểm trên trung bình thì được phép tốt nghiệp.

Việc tốt nghiệp THCS rất quan trọng để các em có cơ hội tiếp tục học lên cao hơn nên phụ huynh học sinh cần chú tâm đến việc học của con em để không ảnh hưởng đến tương lại con em mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Giáo dục đào tạo của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
22 88.678
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vy Nguyen
  Vy Nguyen

  Xét học lực qua điểm trung bình môn cả năm hay là học kì vậy ạ.

  Thích Phản hồi 11/05/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Cả năm em nhé.

   Thích Phản hồi 12/05/23
 • Thầu Màn
  Thầu Màn

  Học Lực Kỳ 1 Yếu Học Lực Kỳ 2 Trung Bình Có Được Xét Tốt Nghiệp Không ạ?

  Thích Phản hồi 18:13 17/01
  • Thầu Màn
   Thầu Màn

   Xét tốt nghiệp thcs ạ

   Thích Phản hồi 18:28 17/01
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, đối với người học của các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu bao gồm những điều kiện sau:

   - Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm.

   - Xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

   - Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

   Thích Phản hồi 08:26 19/01