Sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS từ năm 2020

Miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS từ năm 2020

Miễn học phí cho học sinh các cấp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT về kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã nêu rõ vấn đề này, tức sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS từ năm 2020. Đối với hệ mầm non, từ năm 2020 sẽ được miễn học phí cho 01 năm học. Mời các bạn tham khảo.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT về kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đối với hệ mầm non, từ năm 2020 sẽ được miễn học phí cho 01 năm học.

Sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS từ năm 2020

Ngoài ra từ nay đến năm 2030, cố gắng đạt được các chỉ tiêu nổi bật sau:

  • Tỷ lệ học sinh lớp 2, lớp 3 đạt được mức độ thông thạo tối thiểu về đọc hiểu và toán học đạt 99.9%
  • Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99.9%
  • Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt 93%
  • Tỷ lệ thanh niên và người trưởng thành (từ đủ 16 tuổi trở lên) có kĩ năng xử lý và sử dụng công nghệ thông tin thông thường đạt 90%
  • Tỷ lệ trường học có giảng dạy, cung cấp kiến thức về HIV và giáo dục giới tính cho học sinh đạt 100%
  • Tỷ lệ dân số 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 99.6%
  • Tỷ lệ học sinh bị bắt nạt, nhục hình, bạo lực học đường, quấy rối, lạm dụng tình dục, phân biệt đối xử chỉ còn 0.01%
  • Tỷ lệ học sinh, sinh viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo vi phạm bạo lực học đường chỉ còn 0.003%

Quyết định 2161 cũng nêu các biện pháp cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đề ra như nâng cao chất lượng giáo viên; huy động sự tham gia của tất cả học sinh, sinh viên, gia đình, xã hội vào quá trình quản trị trường học hay như thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, trẻ em, học sinh đang công tác, học tập tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt…

Quyết định 2161 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2017.

Đánh giá bài viết
1 1.737
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo