Nhà trường không được thu các khoản ngoài học phí

Không được thu các khoản trái quy định trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018. Theo đó Công văn quy định: Năm học 2017-2018: Cơ sở giáo dục công lập không được thu các khoản ngoài học phí.

Bộ GD-ĐT đã có 2 công văn về việc cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm 2017-2018 gửi UBND các tỉnh, thành phố cũng như các cơ sở GD ĐH và giáo dục nghề nghiệp.

Không được thu các khoản trái quy định trong trường học

Các trường mầm non, phổ thông không thu các khoản ngoài học phí

Công văn số 2794 của Bộ GD-ĐT gửi cho các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị các tỉnh căn cứ nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về mức thu học phí, các tỉnh thành phố quán triệt các đơn vị do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm 2017-2018 như đã báo cáo Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các tỉnh thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/1/2018 theo Nghị quyết số 46 năm 2017 của Chính phủ.

Về thời điểm thu học phí, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở giáo dục cam kết nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Các trường ĐH, CĐ không thu học phí vượt trần quy định

Công văn số 2795 Bộ GD-ĐT gửi các trường đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đề nghị các trường không thu học phí vượt mức trần học phí quy định tại Nghị định số 86/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Về thời điểm thu học phí, Bộ GD-ĐT đề nghị cơ sở đào tạo thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm đối với các trình độ đào tạo để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các trường tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Đánh giá bài viết
1 2.241
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo