Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22

Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22 - Tài liệu tập huấn
các môn học

Theo Bộ GD&ĐT, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 6/11/2016) vừa ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong đánh giá học sinh tiểu học. Trong Thông tư 22 quy định việc đánh giá định kì đối với từng môn học, hoạt động giáo dục được lượng hóa thành ba mức Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành. Mời các bạn cùng tham khảo toàn bộ bảng tham chiếu các môn học theo Thông tư như dưới đây.

Thông tư 22 và môn Toán

Điểm sửa đổi, bổ sung liên quan đến môn Toán:

Không quy định hàng tháng GV ghi vào Sổ theo dõi chất lượng giáo dục (cũng như các môn học và HĐGD khác)

Thông qua đánh giá thường xuyên định kì vào giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2 và cuối kì 2 đối với môn Toán: Giáo viên xếp học sinh vào ba mức (HTT, HT, CHT)

Đề bài KTĐK môn Toán (cuối học kì, cuối năm học với khối 1,2,3; và thêm 2 bài giữa các kì với khối 4,5): Theo 4 mức (thay cho 3 mức trong Thông tư 30 trước đây)

Các thay đổi khác có liên quan đến môn Toán (xếp ba mức trong định kì đánh giá hình thành, phát triển NL, PC; khen thưởng có tiêu chí rõ ràng hơn, Hồ sơ ĐG (Bảng tổng hợp KQ ĐGGD của lớp, Học bạ) tăng cường trách nhiệm của HT của GVCN,... )

Không có Sổ theo dõi chất lượng GD, GV làm thế nào?

Mục đích là giảm tính hành chính, đi vào thực chất là giúp đỡ học sinh tiến bộ

GV phải có minh chứng khi được yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao lại xếp HS vào một mức nào đó

Minh chứng có thể là sản phẩm học tập của HS, của nhóm, ghi chép của cá nhân GV,...

Việc ĐGTX vẫn tiến hành như trước đây: Quan sát, trao đổi, hỗ trợ bằng lời nói, ghi chép lên sản phẩm học tập của HS,...Định kì 4 lần đánh gía thành 3 mức

Thông tư 30 quy định đánh giá học sinh về học tập theo hai mức: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành. Qua thực tiễn cho thấy việc quy định như vậy phần nào chưa động viên được những học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập,hoạt động giáo dục ở mức độ tốt, mức cao hơn so với yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng. Mặt khác, tâm lí cha mẹ học sinh vẫn còn băn khoăn con mình đã hoàn thành nhưng muốn biết hoàn thành ở mức nào.

Thông tư 22: Ba mức Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành. Việc quy định như vậy nhằm xác định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng để động viên học sinh phấn đấu trong học tập, để cả giáo viên và học sinh cùng điều chỉnh hoạt động, phương pháp dạy và học, đồng thời giúp cha mẹ học sinh nắm bắt rõ hơn mức độ đạt được của con mình và có biện pháp giúp đỡ để các em tiếp tục vươn lên. Làm thế nào để đánh giá thành ba mức?

Căn cứ pháp lí (quy định trong TT22): Căn cứ vào quá trình ĐGTX+ Chuẩn KT, KN (ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ - Bộ GD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006)

Quá trình ĐGTX môn Toán: Qua sản phẩm học tập của HS, qua ghi chép cá nhân của GV

Chuẩn KT, KN:

  • Yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT, KN của môn học (Toán)
  • Quy định các chủ đề, mức độ đạt đƣợc và ghi chú cho cả năm học

Đề xuất để thực hiện định kì xếp thành ba mức đối với môn Toán:

  • Xác định chủ đề học tập đối với mỗi thời điểm phải đánh giá định kì căn cứ vào phân phối chương trình môn Toán (Lớp 1: 4tiết/tuần, các khối còn lại: 5tiết/tuần; Học kì 1: 18 tuần, Học kì 2: 17 tuần)
  • Xác định mức độ mà chuẩn KT, KN quy định đối với các chủ đề kiến thức đó

- Chú ý: Các quy định trong Chuẩn KT, KN thường được chia theo 05 mạch kiến thức (Số học, Đại lượng và Đo đại lượng, Yếu tố hình học, yếu tố thống kê và giải toán có lời văn)

Cấu trúc tài liệu để GV tham khảo thực hiện định kì xếp thành ba mức đối với môn Toán, đối với mỗi kì đánh giá định kì.

Các bạn muốn tham khảo chi tiết theo từng môn học, mời các bạn tải Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22 Tại link tải về của bài.

Đánh giá bài viết
24 55.871
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo